هنر برتر توانایی | توسعه فردی 🌟

© hbt_life_
  21
  میانگین پخش
  2.9K
  تعداد پخش
  69
  دنبال کننده

  هنر برتر توانایی | توسعه فردی 🌟

  © hbt_life_
  21
  میانگین پخش
  2.9K
  تعداد پخش
  69
  دنبال کننده

  تجربه کردن | اپیزود صد و یازدهم...
  تجربه کردن | اپیزود صد و یازدهم
  12:36
  • 0

  • 1 روز پیش
  12:36
  در لحظه زندگی کن... | اپیزود صد و یازدهم...
  در لحظه زندگی کن... | اپیزود صد و یازدهم
  13:33
  • 76

  • 2 ماه پیش
  13:33
  هرچی فکر کنی همون میشه... | اپیزود صد و دهم...
  هرچی فکر کنی همون میشه... | اپیزود صد و دهم
  14:29
  • 92

  • 3 ماه پیش
  14:29
  شور و اشتیاقتو پیدا کن | اپیزود صد و نهم...
  شور و اشتیاقتو پیدا کن | اپیزود صد و نهم
  11:20
  • 56

  • 4 ماه پیش
  11:20
  رازهای موفقیت بیل گیتس | اپیزود صد و هشتم...
  رازهای موفقیت بیل گیتس | اپیزود صد و هشتم
  11:15
  • 65

  • 6 ماه پیش
  11:15
  پنج مهارت کلیدی موفقیت | اپیزود صد و ششم...
  پنج مهارت کلیدی موفقیت | اپیزود صد و ششم
  13:14
  • 63

  • 7 ماه پیش
  13:14
  هیچی نمیشم... | اپیزود صد و ششم...
  هیچی نمیشم... | اپیزود صد و ششم
  13:14
  • 66

  • 7 ماه پیش
  13:14
  هشت مهارت مفید بودن... | اپیزود صد و پنجم...
  هشت مهارت مفید بودن... | اپیزود صد و پنجم
  11:44
  • 56

  • 8 ماه پیش
  11:44
  مشکلات شکلاتی را حل کنید | اپیزود صد و چهارم...
  مشکلات شکلاتی را حل کنید | اپیزود صد و چهارم
  11:42
  • 62

  • 9 ماه پیش
  11:42
  اراده و موفقیت | اپیزود صدم و سوم...
  اراده و موفقیت | اپیزود صدم و سوم
  11:35
  • 68

  • 9 ماه پیش
  11:35
  حال خوب زندگی خوب | اپیزود صدم و دوم...
  حال خوب زندگی خوب | اپیزود صدم و دوم
  14:00
  • 57

  • 9 ماه پیش
  14:00
  هدفگذاری به سبک اسمارت | اپیزود صدم و یکم...
  هدفگذاری به سبک اسمارت | اپیزود صدم و یکم
  10:16
  • 115

  • 10 ماه پیش
  10:16
  چالش سن ۱۸ تا ۲۴ خودتو بشناس... | اپیزود صدم...
  چالش سن ۱۸ تا ۲۴ خودتو بشناس... | اپیزود صدم
  15:08
  • 98

  • 10 ماه پیش
  15:08
  دشمنان واقعی ت | اپیزود نود و نهم...
  دشمنان واقعی ت | اپیزود نود و نهم
  12:25
  • 74

  • 11 ماه پیش
  12:25
  خودشناسی و موفقیت ... | اپیزود نود و هشتم...
  خودشناسی و موفقیت ... | اپیزود نود و هشتم
  10:19
  • 56

  • 11 ماه پیش
  10:19
  موفقیت اتفاقی نیست... | اپیزود نود و هفتم...
  موفقیت اتفاقی نیست... | اپیزود نود و هفتم
  11:00
  • 57

  • 11 ماه پیش
  11:00
  کلکسیونری به نام استرس | اپیزود نود و ششم...
  کلکسیونری به نام استرس | اپیزود نود و ششم
  13:30
  • 57

  • 1 سال پیش
  13:30
  پانزده بدر ... | اپیزود نود و پنج...
  پانزده بدر ... | اپیزود نود و پنج
  10:38
  • 49

  • 1 سال پیش
  10:38
  منِ جدید ... | اپیزود نود و چهارم...
  منِ جدید ... | اپیزود نود و چهارم
  09:02
  • 52

  • 1 سال پیش
  09:02
  مفاهیم برنامه ریزی | اپیزود نود و سوم...
  مفاهیم برنامه ریزی | اپیزود نود و سوم
  10:22
  • 47

  • 1 سال پیش
  10:22
  ادامه دادن ... | اپیزود نود و دوم...
  ادامه دادن ... | اپیزود نود و دوم
  12:54
  • 41

  • 1 سال پیش
  12:54
  ثزوتمند شو ... | اپیزود نود و یکم...
  ثزوتمند شو ... | اپیزود نود و یکم
  19:19
  • 50

  • 1 سال پیش
  19:19
  شکست پیروزی | اپیزود نودم...
  شکست پیروزی | اپیزود نودم
  10:20
  • 43

  • 1 سال پیش
  10:20
  در باب گفت و گو | اپیزود هشتاد و نهم...
  در باب گفت و گو | اپیزود هشتاد و نهم
  12:49
  • 37

  • 1 سال پیش
  12:49
  موفقیت واقعی ۲ | اپیزود هشتاد و هشتم...
  موفقیت واقعی ۲ | اپیزود هشتاد و هشتم
  10:58
  • 30

  • 1 سال پیش
  10:58
  اثر دانینگ کروگر | اپیزود هشتاد و هفتم...
  اثر دانینگ کروگر | اپیزود هشتاد و هفتم
  07:57
  • 37

  • 1 سال پیش
  07:57
  فرزانگی در عصر تفرقه | بهار سنجد...
  فرزانگی در عصر تفرقه | بهار سنجد
  07:41
  • 28

  • 1 سال پیش
  07:41
  انواع اعتمادبنفس را بشناس | اپیزود هشتاد و ششم...
  انواع اعتمادبنفس را بشناس | اپیزود هشتاد و ششم
  08:29
  • 24

  • 1 سال پیش
  08:29
  سبک زندگیت را بساز | اپیزود هشتاد و پنجم...
  سبک زندگیت را بساز | اپیزود هشتاد و پنجم
  14:59
  • 24

  • 1 سال پیش
  14:59
  به‌زیستی | اپیزود هشتاد و چهارم...
  به‌زیستی | اپیزود هشتاد و چهارم
  14:00
  • 19

  • 1 سال پیش
  14:00
  گنج | اپیزود هشتاد و سوم...
  گنج | اپیزود هشتاد و سوم
  11:37
  • 14

  • 1 سال پیش
  11:37
  ارزشمند باش | اپیزود هشتاد و دوم...
  ارزشمند باش | اپیزود هشتاد و دوم
  13:26
  • 22

  • 1 سال پیش
  13:26
  گره افکار | اپیزود هشتاد و یکم...
  گره افکار | اپیزود هشتاد و یکم
  14:55
  • 12

  • 1 سال پیش
  14:55
  تو هم سوگ داری؟ | اپیزود هشتادم...
  تو هم سوگ داری؟ | اپیزود هشتادم
  11:55
  • 9

  • 1 سال پیش
  11:55
  توجه کن تا بهش برسی | اپیزود هفتاد و نهم...
  توجه کن تا بهش برسی | اپیزود هفتاد و نهم
  09:15
  • 13

  • 1 سال پیش
  09:15
  منحصربفرد باش | اپیزود هفتاد و هشتم...
  منحصربفرد باش | اپیزود هفتاد و هشتم
  08:43
  • 17

  • 1 سال پیش
  08:43
  ابولیا دلیل بی انگیزگی | اپیزود هفتاد و هفتم...
  ابولیا دلیل بی انگیزگی | اپیزود هفتاد و هفتم
  11:30
  • 26

  • 1 سال پیش
  11:30
  فرشته عشق یا کوپید | اپیزود هفتاد و ششم...
  فرشته عشق یا کوپید | اپیزود هفتاد و ششم
  15:23
  • 13

  • 1 سال پیش
  15:23
  عصایی به نام عاشقی | اپیزود هفتاد و پنجم...
  عصایی به نام عاشقی | اپیزود هفتاد و پنجم
  11:02
  • 10

  • 1 سال پیش
  11:02
  ندای درون | بهار سنجد...
  ندای درون | بهار سنجد
  07:56
  • 15

  • 1 سال پیش
  07:56
  بله به آرزهات بگو | اپیزود هفتاد و چهارم...
  بله به آرزهات بگو | اپیزود هفتاد و چهارم
  11:32
  • 15

  • 1 سال پیش
  11:32
  کنترل داری میشی دختر؟ | اپیزود هفتاد و سوم...
  کنترل داری میشی دختر؟ | اپیزود هفتاد و سوم
  20:16
  • 12

  • 1 سال پیش
  20:16
  بهار امید | بهار سنجد...
  بهار امید | بهار سنجد
  08:27
  • 9

  • 1 سال پیش
  08:27
  خودتو تغییر بده | اپیزود هفتاد و دوم...
  خودتو تغییر بده | اپیزود هفتاد و دوم
  15:46
  • 14

  • 1 سال پیش
  15:46
  اشتیاق واقعی | اپیزود هفتاد و یکم...
  اشتیاق واقعی | اپیزود هفتاد و یکم
  16:02
  • 12

  • 1 سال پیش
  16:02
  تو کی هستی؟ | بهار سنجد...
  تو کی هستی؟ | بهار سنجد
  07:28
  • 11

  • 1 سال پیش
  07:28
  دختر اعتماد بنفس داری؟ | اپیزود هفتاد...
  دختر اعتماد بنفس داری؟ | اپیزود هفتاد
  16:48
  • 13

  • 1 سال پیش
  16:48
  این اپیزود خیلی کامل که نهولی سعی کرده از تو و اعتماد بنفس بگه.یه دختر یا بهتره یگم یه فرشته اگه اعتماد بنفس داشته باشه میتونه جهان را به تحیر وایسونه.راستی نظرت درباره این اپیزود چیه؟گوینده و روانش...

  این اپیزود خیلی کامل که نه

  ولی سعی کرده...

  16:48
  • 14

  • 1 سال پیش
  16:48
  این اپیزود خیلی کامل که نهولی سعی کرده از تو و اعتماد بنفس بگه.یه دختر یا بهتره یگم یه فرشته اگه اعتماد بنفس داشته باشه میتونه جهان را به تحیر وایسونه.راستی نظرت درباره این اپیزود چیه؟گوینده و روانش...

  این اپیزود خیلی کامل که نه

  ولی سعی کرده...

  16:48
  • 13

  • 1 سال پیش
  16:48
  سفری به درون یک دختر | اپیزود شصت و نهم...
  سفری به درون یک دختر | اپیزود شصت و نهم
  20:22
  • 16

  • 1 سال پیش
  20:22
  shenoto-ads
  shenoto-ads