مکالمه ساده زبان ژاپنی - دروس دستور زبان | NHK WORLD-JAPAN

مکالمه ساده زبان ژاپنی - دروس دستور زبان | NHK WORLD-JAPAN

  5
  میانگین پخش
  645
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده
  مکالمه ساده زبان ژاپنی - دروس دستور زبان | NHK WORLD-JAPAN

  مکالمه ساده زبان ژاپنی - دروس دستور زبان | NHK WORLD-JAPAN

  5
  میانگین پخش
  645
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

   درس 48 چگونه زبان ژاپنی خود را تقویت کنید
   عبارت کلیدی: برای همه چیز سپاسگزارم. / KIOTSUKETE / چگونه زبان ژاپنی خود را تقویت کنید / نام آواها: خنده
   عبارت کلیدی: برای همه چیز سپاسگزارم. / KIOTSUKETE ...
   10:00
   • 1

   • 4 سال پیش
   10:00
   درس 48 چگونه زبان ژاپنی خود را تقویت کنید
   عبارت کلیدی: برای همه چیز سپاسگزارم. / KIOTSUKETE / چگونه زبان ژاپنی خود را تقویت کنید / نام آواها: خنده
   عبارت کلیدی: برای همه چیز سپاسگزارم. / KIOTSUKETE ...
   00:00
   • 17

   • 4 سال پیش
   00:00
   درس 47 چطور فعل ها را تبدیل به اسم کنیم
   عبارت کلیدی: معلم زبان ژاپنی شدن رویای من است. / NI NARIMASU / چطور فعل ها را تبدیل به اسم کنیم / نام آواها: راحتی، شیوا و روان
   عبارت کلیدی: معلم زبان ژاپنی شدن رویای من است. / N...
   00:00
   • 14

   • 4 سال پیش
   00:00
   درس 46 فرم دیکشنری فعل + MAE NI
   عبارت کلیدی: من خوشحالم که توانستم پیش از بازگشت به کشورم، برف ببینم. / NO YÔ NI / فرم دیکشنری فعل + MAE NI / نام آواها: بارش برف
   عبارت کلیدی: من خوشحالم که توانستم پیش از بازگشت ب...
   10:00
   • 0

   • 4 سال پیش
   10:00
   درس 46 فرم دیکشنری فعل + MAE NI
   عبارت کلیدی: من خوشحالم که توانستم پیش از بازگشت به کشورم، برف ببینم. / NO YÔ NI / فرم دیکشنری فعل + MAE NI / نام آواها: بارش برف
   عبارت کلیدی: من خوشحالم که توانستم پیش از بازگشت ب...
   00:00
   • 21

   • 4 سال پیش
   00:00
   درس 45 MORAIMASU
   • 0

   • 4 سال پیش
   عبارت کلیدی: تولدت مبارک! / MORAIMASU / نام آواها: احساسات
   عبارت کلیدی: تولدت مبارک! / MORAIMASU / نام آواها:...
   10:00
   • 0

   • 4 سال پیش
   10:00
   درس 45 MORAIMASU
   • 13

   • 4 سال پیش
   عبارت کلیدی: تولدت مبارک! / MORAIMASU / نام آواها: احساسات
   عبارت کلیدی: تولدت مبارک! / MORAIMASU / نام آواها:...
   00:00
   • 13

   • 4 سال پیش
   00:00
   درس 44 فرم-TE فعل + KARA
   عبارت کلیدی: پس از خوردن شیرینی های ژاپنی، چای سبز پودری می نوشید. / KAMOSHIREMASEN / فرم-TE فعل + KARA / نام آواها: خواب رفتگی
   عبارت کلیدی: پس از خوردن شیرینی های ژاپنی، چای سبز...
   10:00
   • 0

   • 4 سال پیش
   10:00
   درس 44 فرم-TE فعل + KARA
   عبارت کلیدی: پس از خوردن شیرینی های ژاپنی، چای سبز پودری می نوشید. / KAMOSHIREMASEN / فرم-TE فعل + KARA / نام آواها: خواب رفتگی
   عبارت کلیدی: پس از خوردن شیرینی های ژاپنی، چای سبز...
   00:00
   • 14

   • 4 سال پیش
   00:00
   درس 43 چگونه از DESHÔ استفاده کنیم
   عبارت کلیدی: فکر می کنید علت آن چیست؟ / چگونه از DESHÔ استفاده کنیم / نام آواها: صداهای مربوط به پاسخ درست و نادرست
   عبارت کلیدی: فکر می کنید علت آن چیست؟ / چگونه از D...
   10:00
   • 0

   • 4 سال پیش
   10:00
   shenoto-ads
   shenoto-ads