ضرورت وجود کوچینگ در حوزه منابع سازمانی

faracoach
  13
  میانگین پخش
  25
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  ضرورت وجود کوچینگ در حوزه منابع سازمانی

  faracoach
  13
  میانگین پخش
  25
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  پادکست جایگاه کوچینگ در روانشناسی - فراکوچ...
  پادکست جایگاه کوچینگ در روانشناسی - فراکوچ
  01:39:04
  • 13

  • 2 سال پیش
  01:39:04
  پادکست ضرورت وجود کوچینگ در حوزه منابع انسانی - فراکوچ ...
  پادکست ضرورت وجود کوچینگ در حوزه منابع انسانی - ف...
  01:58:57
  • 12

  • 2 سال پیش
  01:58:57
  shenoto-ads
  shenoto-ads