سکوت بره‌ها | Sokoote Barreha

Copyright 2020 All rights reserved.
  10
  میانگین پخش
  529
  تعداد پخش
  56
  دنبال کننده

  سکوت بره‌ها | Sokoote Barreha

  Copyright 2020 All rights reserved.
  10
  میانگین پخش
  529
  تعداد پخش
  56
  دنبال کننده

  قسمت سی‌ و هشتم: نه غزه، نه لبنان…...
  قسمت سی‌ و هشتم: نه غزه، نه لبنان…
  01:45:18
  • 0

  • 2 ماه پیش
  01:45:18
  قسمت سی‌ و هفتم: پایان شب سیاه، سفید است؟...
  قسمت سی‌ و هفتم: پایان شب سیاه، سفید است؟
  01:38:58
  • 0

  • 3 ماه پیش
  01:38:58
  قسمت سی‌ و ششم: دیگ به دیگ میگه روت سیاه!...
  قسمت سی‌ و ششم: دیگ به دیگ میگه روت سیاه!
  01:25:30
  • 2

  • 6 ماه پیش
  01:25:30
  قسمت دوم: برّه‌ها و رسانه...
  قسمت دوم: برّه‌ها و رسانه
  34:21
  • 43

  • 10 ماه پیش
  34:21
  قسمت اول: برّه‌ها و رفراندوم...
  قسمت اول: برّه‌ها و رفراندوم
  23:10
  • 74

  • 11 ماه پیش
  23:10
  خشمگینم، پس هستم…...
  خشمگینم، پس هستم…
  14:09
  • 17

  • 1 سال پیش
  14:09
  ناامیدم، پس هستم…...
  ناامیدم، پس هستم…
  12:26
  • 13

  • 1 سال پیش
  12:26
  غمگینم، پس هستم…...
  غمگینم، پس هستم…
  14:04
  • 13

  • 1 سال پیش
  14:04
  می‌ترسم، پس هستم…...
  می‌ترسم، پس هستم…
  09:38
  • 6

  • 1 سال پیش
  09:38
  قسمت سی‌ و پنجم: وقتی که من عاشق میشم!...
  قسمت سی‌ و پنجم: وقتی که من عاشق میشم!
  02:27:13
  • 9

  • 1 سال پیش
  02:27:13
  قسمت سی‌ و چهارم: تاریک روشن فکر!...
  قسمت سی‌ و چهارم: تاریک روشن فکر!
  02:08:46
  • 3

  • 1 سال پیش
  02:08:46
  قسمت سی‌ و سوم: بزنم یا نزنم؟...
  قسمت سی‌ و سوم: بزنم یا نزنم؟
  01:52:01
  • 4

  • 2 سال پیش
  01:52:01
  قسمت سی‌ دوم: می‌میرم؛ پس هستم!...
  قسمت سی‌ دوم: می‌میرم؛ پس هستم!
  01:45:47
  • 16

  • 2 سال پیش
  01:45:47
  قسمت سی‌ ویکم: یه دل میگه برم، برم......
  قسمت سی‌ ویکم: یه دل میگه برم، برم...
  02:11:39
  • 3

  • 2 سال پیش
  02:11:39
  قسمت سی‌ام: تلخی بی‌پایان......
  قسمت سی‌ام: تلخی بی‌پایان...
  01:47:41
  • 3

  • 2 سال پیش
  01:47:41
  قسمت بیست و نهم: رنگین کمان...
  قسمت بیست و نهم: رنگین کمان
  01:58:52
  • 23

  • 2 سال پیش
  01:58:52
  قسمت بیست و هشتم: هنر معمولی بودن!...
  قسمت بیست و هشتم: هنر معمولی بودن!
  01:36:33
  • 10

  • 3 سال پیش
  01:36:33
  قسمت بیست و هفتم: سنّت مدرن شده...
  قسمت بیست و هفتم: سنّت مدرن شده
  01:48:51
  • 2

  • 3 سال پیش
  01:48:51
  حرف۲۰۲۰ - قسمت نهم در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم. اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را...

  حرف۲۰۲۰ - قسمت نهم

  28:03
  • 9

  • 3 سال پیش
  28:03
  قسمت بیست و ششم: پختگان تاریخ...
  قسمت بیست و ششم: پختگان تاریخ
  01:40:27
  • 2

  • 3 سال پیش
  01:40:27
  در این اپیزود با پگاه به صورت زنده در مورد موضوع اپیزود دوم پادکست سکوت بره‌ها با عنوان "کودکان واقعی در فضای مجازی" و انتشار عکس کودکان در فضای مجازی صحبت کردیم.   اگر دوست دارید شما هم در تولید اپ...

  در این اپیزود با پگا...

  49:46
  • 5

  • 3 سال پیش
  49:46
  قسمت بیست و پنجم: موفقیت در سه سوت!...
  قسمت بیست و پنجم: موفقیت در سه سوت!
  01:59:46
  • 5

  • 3 سال پیش
  01:59:46
  در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم. اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطر...

  در اپیزودهای حرف۲۰۲۰...

  40:15
  • 8

  • 3 سال پیش
  40:15
  قسمت بیست و چهارم: اعدام باید گردد!...
  قسمت بیست و چهارم: اعدام باید گردد!
  01:53:15
  • 3

  • 3 سال پیش
  01:53:15
  در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم. اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطر...

  در اپیزودهای حرف۲۰۲۰...

  43:53
  • 25

  • 3 سال پیش
  43:53
  قسمت بیست و سوم: مردونگی به ریش و سبیله...
  قسمت بیست و سوم: مردونگی به ریش و سبیله
  01:29:43
  • 2

  • 3 سال پیش
  01:29:43
  در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم. اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطر...

  در اپیزودهای حرف۲۰۲۰...

  38:46
  • 9

  • 3 سال پیش
  38:46
  قسمت بیست و دوم: بُکش و خوشگلم کن!...
  قسمت بیست و دوم: بُکش و خوشگلم کن!
  01:20:44
  • 4

  • 3 سال پیش
  01:20:44
  در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم. اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطر...

  در اپیزودهای حرف۲۰۲۰...

  34:32
  • 8

  • 3 سال پیش
  34:32
  قسمت بیست و یکم: هیس! دخترها فریاد می‌زنند......
  قسمت بیست و یکم: هیس! دخترها فریاد می‌زنند...
  01:59:49
  • 6

  • 3 سال پیش
  01:59:49
  در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم. اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطر...

  در اپیزودهای حرف۲۰۲۰...

  36:11
  • 6

  • 3 سال پیش
  36:11
  قسمت بیستم: لکه‌ی ننگ...
  قسمت بیستم: لکه‌ی ننگ
  01:27:17
  • 2

  • 3 سال پیش
  01:27:17
  در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم. اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطر...

  در اپیزودهای حرف۲۰۲۰...

  34:48
  • 5

  • 3 سال پیش
  34:48
  قسمت نوزدهم: گیاه‌خواران گوشت‌خواران را بدرید...
  قسمت نوزدهم: گیاه‌خواران گوشت‌خواران را بدرید
  01:28:00
  • 2

  • 3 سال پیش
  01:28:00
  در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم. اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطر...

  در اپیزودهای حرف۲۰۲۰...

  35:10
  • 10

  • 3 سال پیش
  35:10
  قسمت هجدهم: از فانتزی جنسی تا فتیش...
  قسمت هجدهم: از فانتزی جنسی تا فتیش
  01:45:57
  • 15

  • 3 سال پیش
  01:45:57
  قسمت هفدهم: هم نامهربونه، هم آفت جونه...
  قسمت هفدهم: هم نامهربونه، هم آفت جونه
  01:23:44
  • 4

  • 3 سال پیش
  01:23:44
  قسمت شانزدهم: مدیتیشن مُد یا مود؟...
  قسمت شانزدهم: مدیتیشن مُد یا مود؟
  01:53:28
  • 2

  • 4 سال پیش
  01:53:28
  قسمت پانزدهم: با همو از هم جداییم: کرونا...
  قسمت پانزدهم: با همو از هم جداییم: کرونا
  01:32:07
  • 3

  • 4 سال پیش
  01:32:07
  قسمت چهاردهم: پریود مردان علیه زنان پریود...
  قسمت چهاردهم: پریود مردان علیه زنان پریود
  01:32:34
  • 7

  • 4 سال پیش
  01:32:34
  قسمت دوازدهم + یک: خرافات خر است...
  قسمت دوازدهم + یک: خرافات خر است
  01:10:10
  • 27

  • 4 سال پیش
  01:10:10
  قسمت دوازدهم: مرگ بر مرگ...
  قسمت دوازدهم: مرگ بر مرگ
  01:20:05
  • 4

  • 4 سال پیش
  01:20:05
  قسمت یازدهم: خوش شانس‌ها به بهشت نمی‌روند...
  قسمت یازدهم: خوش شانس‌ها به بهشت نمی‌روند
  01:12:45
  • 2

  • 4 سال پیش
  01:12:45
  قسمت دهم: من یک بچه باز هستم...
  قسمت دهم: من یک بچه باز هستم
  01:04:36
  • 4

  • 4 سال پیش
  01:04:36
  قسمت نهم: رابطه‌ی هنرمند و مخاطب، انگل‌وار یا طلب‌کارانه...
  قسمت نهم: رابطه‌ی هنرمند و مخاطب، انگل‌وار یا طلب‌...
  01:12:29
  • 4

  • 4 سال پیش
  01:12:29
  قسمت هشتم: خیانت یا جنایت در روابط مدرن...
  قسمت هشتم: خیانت یا جنایت در روابط مدرن
  01:13:05
  • 4

  • 4 سال پیش
  01:13:05
  قسمت هفتم: چس‌ناله یا اندوه هنری...
  قسمت هفتم: چس‌ناله یا اندوه هنری
  01:07:10
  • 10

  • 4 سال پیش
  01:07:10
  قسمت ششم: پورن یا سوپر، بودن یا نبودن...
  قسمت ششم: پورن یا سوپر، بودن یا نبودن
  01:09:48
  • 12

  • 4 سال پیش
  01:09:48
  قسمت پنجم: نقدی علیه منتقدان...
  قسمت پنجم: نقدی علیه منتقدان
  01:12:06
  • 2

  • 4 سال پیش
  01:12:06
  قسمت چهارم: مرز قانون‌های بی‌قانون...
  قسمت چهارم: مرز قانون‌های بی‌قانون
  01:06:19
  • 7

  • 5 سال پیش
  01:06:19
  shenoto-ads
  shenoto-ads