زنگ تاریخ | Zangetarikh

میلاد نصرتی
  33
  میانگین پخش
  1.8K
  تعداد پخش
  55
  دنبال کننده

  زنگ تاریخ | Zangetarikh

  میلاد نصرتی
  33
  میانگین پخش
  1.8K
  تعداد پخش
  55
  دنبال کننده

  اپیزود 32 ورود مهاجران (آریاییها)...
  اپیزود 32 ورود مهاجران (آریاییها)
  43:53
  • 1

  • 1 هفته پیش
  43:53
  اپیزود 31 پایانی برای آغازی شکوهمند (عیلام نو)...
  اپیزود 31 پایانی برای آغازی شکوهمند (عیلام نو)
  44:24
  • 11

  • 1 ماه پیش
  44:24
  اپیزود 30 تکاپو برای برخاستن (عیلام میانه)...
  اپیزود 30 تکاپو برای برخاستن (عیلام میانه)
  44:14
  • 16

  • 2 ماه پیش
  44:14
  یوتیوب زنگ تاریخ راه افتاد. لطفا حمایت کنید....
  یوتیوب زنگ تاریخ راه افتاد. لطفا حمایت کنید.
  00:00
  • 27

  • 4 ماه پیش
  00:00
  اپیزود ویژه: زنگ تاریخ سه ساله شد...
  اپیزود ویژه: زنگ تاریخ سه ساله شد
  31:50
  • 25

  • 4 ماه پیش
  31:50
  اپیزود 29 ایران, زادگاه تمدن (عیلام قدیم)...
  اپیزود 29 ایران, زادگاه تمدن (عیلام قدیم)
  39:35
  • 32

  • 4 ماه پیش
  39:35
  حماسه گیلگمش به روایت بهرام بیضایی (قسمت دوم)...
  حماسه گیلگمش به روایت بهرام بیضایی (قسمت دوم)
  01:19:17
  • 27

  • 5 ماه پیش
  01:19:17
  حماسه گیلگمش به روایت بهرام بیضایی (قسمت اول)...
  حماسه گیلگمش به روایت بهرام بیضایی (قسمت اول)
  01:35:19
  • 32

  • 5 ماه پیش
  01:35:19
  اپیزود ویژه: بررسی شاهنامه فردوسی از منظر ادبی...
  اپیزود ویژه: بررسی شاهنامه فردوسی از منظر ادبی
  01:17:42
  • 22

  • 5 ماه پیش
  01:17:42
  اپیزود 28 تمدنهای بین النهرین...
  اپیزود 28 تمدنهای بین النهرین
  01:11:10
  • 26

  • 5 ماه پیش
  01:11:10
  به مناسبت هفته کتاب, مقابله با آسیب ناشی از انتشار کتابهای صوتی در کست باکس و تلگرام...
  به مناسبت هفته کتاب, مقابله با آسیب ناشی از انتشار...
  15:49
  • 23

  • 6 ماه پیش
  15:49
  اپیزود 27 دوره کیانیان و زرتشت...
  اپیزود 27 دوره کیانیان و زرتشت
  01:28:02
  • 53

  • 6 ماه پیش
  01:28:02
  اپیزود 26 آفرینش و دوره پیشدادیان...
  اپیزود 26 آفرینش و دوره پیشدادیان
  01:14:46
  • 22

  • 7 ماه پیش
  01:14:46
  فصل سوم سرآغاز تاریخ ایران...
  فصل سوم سرآغاز تاریخ ایران
  28:32
  • 19

  • 7 ماه پیش
  28:32
  صحبتهای پایانی فصل دوم...
  صحبتهای پایانی فصل دوم
  13:19
  • 15

  • 9 ماه پیش
  13:19
  اپیزود 25 تمدنهای مشرق زمین (هند, چین, ژاپن)...
  اپیزود 25 تمدنهای مشرق زمین (هند, چین, ژاپن)
  01:05:09
  • 25

  • 9 ماه پیش
  01:05:09
  اپیزود 24.1 پاسخ به چند سوال و یک اصلاحیه در باره مصر باستان...
  اپیزود 24.1 پاسخ به چند سوال و یک اصلاحیه در باره ...
  22:30
  • 38

  • 10 ماه پیش
  22:30
  اپیزود 24 سرزمین اهرام (مصر باستان)...
  اپیزود 24 سرزمین اهرام (مصر باستان)
  01:26:27
  • 92

  • 10 ماه پیش
  01:26:27
  میان اپیزود: تمدنهای درونگرا و برونگرا...
  میان اپیزود: تمدنهای درونگرا و برونگرا
  29:02
  • 57

  • 10 ماه پیش
  29:02
  اپیزود 23 اتحادهای سه گانه (گذر روم از جمهوری به امپراتوری)...
  اپیزود 23 اتحادهای سه گانه (گذر روم از جمهوری به ا...
  01:12:03
  • 39

  • 11 ماه پیش
  01:12:03
  اپیزود 22 افسانه دو برادر (داستان پیدایش روم)...
  اپیزود 22 افسانه دو برادر (داستان پیدایش روم)
  01:05:21
  • 64

  • 11 ماه پیش
  01:05:21
  اپیزود 21 امپراتوری کاه گلی (مقدونیه, اسکندر و سرنوشت امپراتوری...
  اپیزود 21 امپراتوری کاه گلی (مقدونیه, اسکندر و سرن...
  01:06:08
  • 32

  • 1 سال پیش
  01:06:08
  اپیزود 20 جدال شمشیر و تمدن (آتن و اسپارت)...
  اپیزود 20 جدال شمشیر و تمدن (آتن و اسپارت)
  01:04:56
  • 56

  • 1 سال پیش
  01:04:56
  • 13

  • 1 سال پیش
  سال نو مبارک ...
  سال نو مبارک
  05:26:00
  • 13

  • 1 سال پیش
  05:26:00
  اپیزود 19 اسب چوبی (داستان پیدایش یونان)...
  اپیزود 19 اسب چوبی (داستان پیدایش یونان)
  55:32
  • 39

  • 1 سال پیش
  55:32
  زنگ تاریخ دو ساله شد، برگشتیم که دوباره شروع کنیم....
  زنگ تاریخ دو ساله شد، برگشتیم که دوباره شروع کنیم.
  15:32
  • 28

  • 1 سال پیش
  15:32
  اپیزود 18 اختراع خط, سرآغاز تاریخ...
  اپیزود 18 اختراع خط, سرآغاز تاریخ
  49:15
  • 55

  • 1 سال پیش
  49:15
  لایو 27 مرداد 1401 پیدایش زبان (با همکاری پادکست رادیو گیبون)...
  لایو 27 مرداد 1401 پیدایش زبان (با همکاری پادکست ر...
  01:14:54
  • 36

  • 1 سال پیش
  01:14:54
  میان اپیزود: آیا انقلاب کشاورزی تصادفی بود؟...
  میان اپیزود: آیا انقلاب کشاورزی تصادفی بود؟
  18:06
  • 18

  • 1 سال پیش
  18:06
  اپیزود 17 انقلاب کشاورزی, آغازگر تمدن...
  اپیزود 17 انقلاب کشاورزی, آغازگر تمدن
  49:45
  • 13

  • 1 سال پیش
  49:45
  اپیزود 16 انسان پیش از تاریخ...
  اپیزود 16 انسان پیش از تاریخ
  39:38
  • 41

  • 1 سال پیش
  39:38
  لایو 17 خرداد 1401 پیدایش انسان از دیدگاه زیست شناسی...
  لایو 17 خرداد 1401 پیدایش انسان از دیدگاه زیست شنا...
  01:29:20
  • 36

  • 1 سال پیش
  01:29:20
  اپیزود 15 پیدایش انسان...
  اپیزود 15 پیدایش انسان
  32:13
  • 42

  • 1 سال پیش
  32:13
  فصل 2 از ورود انسان تا سراغاز بشریت...
  فصل 2 از ورود انسان تا سراغاز بشریت
  09:46:00
  • 48

  • 2 سال پیش
  09:46:00
  اپیزود 14 از کجا شروع کنیم؟...
  اپیزود 14 از کجا شروع کنیم؟
  46:04
  • 35

  • 2 سال پیش
  46:04
  لایو 8 بهمن 1400: آیا تاریخ را فاتحان مینویسند؟...
  لایو 8 بهمن 1400: آیا تاریخ را فاتحان مینویسند؟
  01:35:15
  • 25

  • 2 سال پیش
  01:35:15
  سلام. در آخرین هفته های فصل اول زنگ تاریخ به یک سری موضوعات مکمل اپیزودها در قالب لایو در کست باکس خواهیم پرداخت و این اولین لایو هست که در اون با دوستانی که حضور داشتند در این باره بحث کردیم که آیا ج...
  سلام. در آخرین هفته های فصل اول زنگ تاریخ به یک سر...
  01:35:15
  • 27

  • 2 سال پیش
  01:35:15
  اپیزود 13 سانسور در تاریخ (بخش دوم...
  اپیزود 13 سانسور در تاریخ (بخش دوم
  31:49
  • 17

  • 2 سال پیش
  31:49
  اپیزود 12 سانسور در تاریخ (بخش اول)...
  اپیزود 12 سانسور در تاریخ (بخش اول)
  31:05
  • 25

  • 2 سال پیش
  31:05
  اپیزود 11 تاریخ‌نگاری: بخش دوم, مورخ کیست؟...
  اپیزود 11 تاریخ‌نگاری: بخش دوم, مورخ کیست؟
  37:14
  • 18

  • 2 سال پیش
  37:14
  اپیزود 10 تاریخ‌نگاری: بخش اول, روش‌های تاریخ‌نگاری...
  اپیزود 10 تاریخ‌نگاری: بخش اول, روش‌های تاریخ‌نگار...
  30:50
  • 26

  • 2 سال پیش
  30:50
  اپیزود 9 منابع تاریخی: بخش سوم, منابع غیر مکتوب...
  اپیزود 9 منابع تاریخی: بخش سوم, منابع غیر مکتوب
  31:02
  • 31

  • 2 سال پیش
  31:02
  اپیزود 8 منابع تاریخی: بخش دوم, منابع پژوهشی...
  اپیزود 8 منابع تاریخی: بخش دوم, منابع پژوهشی
  36:52
  • 24

  • 2 سال پیش
  36:52
  اپیزود 7 منابع تاریخی: بخش اول, منابع دست اول...
  اپیزود 7 منابع تاریخی: بخش اول, منابع دست اول
  31:30
  • 34

  • 2 سال پیش
  31:30
  اپیزود 6 انواع مطالعات تاریخی...
  اپیزود 6 انواع مطالعات تاریخی
  29:05
  • 31

  • 2 سال پیش
  29:05
  اپیزود 5 ارتباط تاریخ با سایر علوم (قسمت دوم)...
  اپیزود 5 ارتباط تاریخ با سایر علوم (قسمت دوم)
  31:34
  • 24

  • 3 سال پیش
  31:34
  سلام!بابت تاخیر طولانی که داشتم عذرخواهی میکنم.در اپیزود پنجم زنگ تاریخ, ادامه مباحث مربوط به ارتباط تاریخ و سایر علوم رو پی میگیریم و در باره رابطه تاریخ با جامعه شناسی, روانشناسی و علوم سیاسی صحبت م...
  سلام!بابت تاخیر طولانی که داشتم عذرخواهی میکنم.در ...
  31:34
  • 26

  • 3 سال پیش
  31:34
  اپیزود ویژه: نوروز در تاریخ, اساطیر و ادبیات...
  اپیزود ویژه: نوروز در تاریخ, اساطیر و ادبیات
  01:10:33
  • 35

  • 3 سال پیش
  01:10:33
  • 32

  • 3 سال پیش
  اپیزود 4 تقویم...
  اپیزود 4 تقویم
  32:04
  • 32

  • 3 سال پیش
  32:04
  • 40

  • 3 سال پیش
  در این اپیزود طبق نظرسنجی که انجام دادیم و شما انتخاب کردید، راجع به تقویم صحبت کردیم. از اینکه تقویم چیه، از چه اجزایی تشکیل شده و کاربردش چیه در نهایت هم انواع تقویم در ایران رو گفتیم. این اپیزود در...
  در این اپیزود طبق نظرسنجی که انجام دادیم و شما انت...
  32:04
  • 40

  • 3 سال پیش
  32:04
  shenoto-ads
  shenoto-ads