روانشناسی شخصیت Ψ🧠

  8
  میانگین پخش
  16.2K
  تعداد پخش
  128
  دنبال کننده

  روانشناسی شخصیت Ψ🧠

  8
  میانگین پخش
  16.2K
  تعداد پخش
  128
  دنبال کننده

  دکتر آذرخش مکری ...

  دکتر آذرخش مکری

  53:59
  • 220

  • 8 ماه پیش
  53:59
  دکتر سرگلزاییMohammadreza Sargolzaee (Persian: محمدرضا سرگلزایی, born 26 October 1970) is an Iranian psychiatrist, poet, author, and researcher in philosophy and mythology. He is known as ...

  دکتر سرگلزایی  09:19:18
  • 152

  • 8 ماه پیش
  09:19:18
  • 129

  • 8 ماه پیش
  جوک - لطیفه ...

  جوک - لطیفه

  04:32
  • 129

  • 8 ماه پیش
  04:32
  دکتر محمدرضا سرگلزایی ...

  دکتر محمدرضا سرگلزایی

  39%
  04:51:07
  • 114

  • 8 ماه پیش
  39%
  04:51:07
  دکتر فرهنگ هلاکویی - تلگرام: t.me/Zehine#مسائل خانواد‌گی #فرهنگی #اجتماعی #تحصیلات #اقتصادی #مذهبی‌ #زناشویی #نوزادان #کودکان #نوجوانان #جوانان #میانسلان #کهنسالان #رابطه جنس مخالف آگاهی‌ مورد خود د...

  دکتر فرهنگ هلاکویی - تلگرام: t.me/Zehine

  <...
  27:06
  • 46

  • 8 ماه پیش
  27:06
  دکتر آذرخش مکری ...

  دکتر آذرخش مکری

  27:07
  • 319

  • 8 ماه پیش
  27:07
  یووال نوح هراری با صدای فرهاد ارکانیhttps://t.me/farhad_arkaniانسان خردمند: تاریخ مختصر بشر کتابی است که در سال ۲۰۱۴ به زبان انگلیسی منتشر شد. ترجمه فارسی این کتاب را نشر نو ...

  یووال نوح هراری 

  با صدای فرهاد ارک...

  06:20:14
  • 91

  • 8 ماه پیش
  06:20:14
  دکتر سَرگُلزایی Neuroscienceعلوم اعصاب شناختی (به انگلیسی: Cognitive neuroscience) بر روی فرایندهای شناختی تمرکز می‌نماید و به شدت به روش‌ها و یافته‌های نوروساینس وابسته می‌باشد .نوروساینس حوزه‌ای ب...

  دکتر سَرگُلزایی Neuroscience


  09:07:15
  • 50

  • 8 ماه پیش
  09:07:15
  • 41

  • 8 ماه پیش
  بحثی دربارۀ کتاب «ملت دوپامین» آخرین اثر آنا لِمبکی توسط دکتر آذرخش مُکری (روانپزشک)در این کتاب رابطۀ نزدیک بین درد و لذت در سامانه عصبی مورد بررسی قرار می‌گیرد و راهکارهای عملی متعددی برای مبارزه ب...

  بحثی دربارۀ کتاب «ملت دوپامین» آخرین اثر آنا ...

  27:07
  • 41

  • 8 ماه پیش
  27:07
  چپول‌نامهچپول را دردِ میهن می‌نباشدچو او، نزدِ خِرَد، رهزن نباشدسخن گوید ز اقشار تهی‌دستخود از صهبای ثروت، روز و شب مستنیفتد از زبانش «خلق» و «توده»نیابی در دلش یک راستْ رودهچریک گردد به جنگل‌های گی...

  چپول‌نامه


  چپول را دردِ میهن ...

  27:07
  • 55

  • 8 ماه پیش
  27:07
  دکتر فرهنگ هلاکویی نائینی نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.ما را دنبال کنید: instagram.com/mosi.jabتوئیتر: @drmosii  کلابهاوس: @DrMosiپادکست «ر...

  دکتر فرهنگ هلاکویی نائینی 

  نظرات، ...

  27:07
  • 24

  • 8 ماه پیش
  27:07
  دکتر آذرخش مکری، روانپزشک و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی تهرانOne's ability to reason more sensibly about someone else's problems than one's own is known in psychology as Solomon's Paradox....

  دکتر آذرخش مکری، روانپزشک و عضو هیئت‌علمی دان...

  46:01
  • 54

  • 8 ماه پیش
  46:01
  دکتر فرهنگ هلاکویی - تلگرام: t.me/Zehine#مسائل خانواد‌گی #فرهنگی #اجتماعی #تحصیلات #اقتصادی #مذهبی‌ #زناشویی #نوزادان #کودکان #نوجوانان #جوانان #میانسلان #کهنسالان #رابطه جنس مخالف آگاهی‌ مورد خود د...

  دکتر فرهنگ هلاکویی - تلگرام: t.me/Zehine

  <...
  27:07
  • 25

  • 8 ماه پیش
  27:07
  دکتر فرهنگ هلاکویی - تلگرام: t.me/Zehine#مسائل خانواد‌گی #فرهنگی #اجتماعی #تحصیلات #اقتصادی #مذهبی‌ #زناشویی #نوزادان #کودکان #نوجوانان #جوانان #میانسلان #کهنسالان #رابطه جنس مخالف آگاهی‌ مورد خود د...

  دکتر فرهنگ هلاکویی - تلگرام: t.me/Zehine

  <...
  27:07
  • 30

  • 9 ماه پیش
  27:07
  دکتر هلاکویی#مسائل خانواد‌گی #فرهنگی #اجتماعی #تحصیلات #اقتصادی #مذهبی‌ #زناشویی #نوزادان #کودکان #نوجوانان #جوانان #میانسلان #کهنسالان #رابطه جنس مخالف آگاهی‌ مورد خود دیگران #روابط جنسی‌ #ازدواج ط...

  دکتر هلاکویی
  ...

  11:43
  • 50

  • 9 ماه پیش
  11:43
  دکتر آذرخش مکریCannabis (/ˈkænəbɪs/) is a genus of flowering plants in the family Cannabaceae. The number of species within the genus is disputed. Three species ma...

  دکتر آذرخش مکری  <...

  27:07
  • 111

  • 9 ماه پیش
  27:07
  https://t.me/zehine دکتر هلاکویی ...

  https://t.me/zehine

  دکتر هلاکویی

  27:08
  • 5

  • 9 ماه پیش
  27:08
  دکتر فرهنگ هلاکویی کانال تلگرامی پادکست زهینه: t.me/Zehine#جامعه_سالم#دکترهلاکوییدکتر هلاکویی؛ پادکست زهینهhttps://t.me/zehine ...

  دکتر فرهنگ هلاکویی 

  کانال تلگرامی ...

  27:08
  • 21

  • 9 ماه پیش
  27:08
  دکتر فرهنگ هلاکویی نائینی ...

  دکتر فرهنگ هلاکویی نائینی

  27:08
  • 12

  • 9 ماه پیش
  27:08
  دکتر فرهنگ هلاکویی نائینی نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.ما را دنبال کنید: instagram.com/mosi.jabتوئیتر: @drmosii  کلابهاوس: @DrMosiپادکست «ر...

  دکتر فرهنگ هلاکویی نائینی 

  نظرات، ...

  01:17:42
  • 7

  • 9 ماه پیش
  01:17:42
  دکتر فرهنگ هلاکویی نائینی نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.ما را دنبال کنید: instagram.com/mosi.jabتوئیتر: @drmosii  کلابهاوس: @DrMosiپادکست «ر...

  دکتر فرهنگ هلاکویی نائینی 

  نظرات، ...

  27:08
  • 8

  • 9 ماه پیش
  27:08
  دکتر فرهنگ هلاکویی نائینی نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.ما را دنبال کنید: instagram.com/mosi.jabتوئیتر: @drmosii  کلابهاوس: @DrMosiپادکست «ر...

  دکتر فرهنگ هلاکویی نائینی 

  نظرات، ...

  27:08
  • 8

  • 9 ماه پیش
  27:08
  دکتر فرهنگ هلاکویی نائینی نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.ما را دنبال کنید: instagram.com/mosi.jabتوئیتر: @drmosii  کلابهاوس: @DrMosiپادکست «ر...

  دکتر فرهنگ هلاکویی نائینی 

  نظرات، ...

  01:07:04
  • 28

  • 9 ماه پیش
  01:07:04
  دکتر آذرخش مکریCannabis (/ˈkænəbɪs/) is a genus of flowering plants in the family Cannabaceae. The number of species within the genus is disputed. Three species ma...

  دکتر آذرخش مکری  <...

  27:08
  • 197

  • 9 ماه پیش
  27:08
  دکتر آذرخش مکری ...

  دکتر آذرخش مکری

  27:08
  • 79

  • 9 ماه پیش
  27:08
  دکتر آذرخش مکری ...

  دکتر آذرخش مکری

  27:08
  • 232

  • 9 ماه پیش
  27:08
  دکتر هلاکویی  {210209M-1} ...

  دکتر هلاکویی 

   

  {210209...

  24:47
  • 16

  • 9 ماه پیش
  24:47
  بحثی درباره‌ی کتاب وقتی مردان بد رفتار می‌کنند | دکتر آذرخش مکریWhen Men Behave Badly: A Summary of Problem BehaviorsKEY POINTSPsychologist David Buss describes problematic, evolved male behaviors t...

  بحثی درباره‌ی کتاب وقتی مردان بد رفتار می‌کنن...

  02:12:26
  • 40

  • 9 ماه پیش
  02:12:26
  بحثی درباره‌ی کتاب وقتی مردان بد رفتار می‌کنند | قسمت دوم | دکتر آذرخش مکریWhen Men Behave Badly: A Summary of Problem BehaviorsKEY POINTSPsychologist David Buss describes problematic, evolved male ...

  بحثی درباره‌ی کتاب وقتی مردان بد رفتار می‌کنن...

  27:09
  • 34

  • 9 ماه پیش
  27:09
  بحثی درباره‌ی کتاب وقتی مردان بد رفتار می‌کنند | قسمت اول | دکتر آذرخش مکریWhen Men Behave Badly: A Summary of Problem BehaviorsKEY POINTSPsychologist David Buss describes problematic, evolved male ...

  بحثی درباره‌ی کتاب وقتی مردان بد رفتار می‌کنن...

  01:12:59
  • 134

  • 9 ماه پیش
  01:12:59
  • 409

  • 9 ماه پیش
  کانال تلگرامی: @Zehineمستندی پیرامون امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر 13ساله ایران ...

  کانال تلگرامی: @Zehine


  مستند...

  06:19:46
  • 409

  • 9 ماه پیش
  06:19:46
  اظهارات تأمل‌برانگیز محمدرضا سرگلزایی، روانپزشک و اندیشمند، از زیست تباه گذشته‌اشآقای دکتر سرگلزایی در کنار دکتر آذرخش مکری، از سرمایه‌های انسانی ارزشمند ایرانی هستند. امیدواریم سال‌های سال در کنار ...

  اظهارات تأمل‌برانگیز محمدرضا سرگلزایی، روانپز...

  27:09
  • 21

  • 9 ماه پیش
  27:09
  این کتاب ۹۲ ترفند ساده را به شما معرفی می‌کند تا بتوانید در زندگی یک گفتگوکننده‌ی برتر شوید و به خواسته‌هایتان برسید.How to talk to anyoneLeil Lowndesلیل لوندزکتاب راه‌کارهای جلب توجه، اعتماد و دوست...

  این کتاب ۹۲ ترفند ساده را به شما معرفی می‌کند...

  09:59:47
  • 224

  • 9 ماه پیش
  09:59:47
  دکتر محمدرضا سرگلزایی- روانپزشکخطاهای شناختیThinking ErrorsCognitive Distortions ...


  دکتر محمدرضا سرگلزایی- روانپزشک

  27:10
  • 34

  • 9 ماه پیش
  27:10
  • 22

  • 9 ماه پیش
  استاد بهروز رضویداستان روانشناسانهروزگاری مرید و مرشدی خردمند در سفر بودند. در یکی از سفر هایشان در بیابانی گم شدند وتا آمدند راهی پیدا کنند شب فرا رسید. نا گهان از دور نوری دیدند وبا شتاب سمت آن رف...

  استاد بهروز رضوی


  داستان روان...

  27:10
  • 22

  • 9 ماه پیش
  27:10
  صدرالدین طاهری04 Unbound ...

  صدرالدین طاهری


  04 Unbound

  06:42
  • 45

  • 9 ماه پیش
  06:42
  دکتر علی صاحبی ...

  دکتر علی صاحبی

  07:32
  • 15

  • 9 ماه پیش
  07:32
  پیرامون دگرگونی‌های بنیادین در ایران ...

  پیرامون دگرگونی‌های بنیادین در ایران

  27:10
  • 5

  • 9 ماه پیش
  27:10
  دکتر فرهنگ هلاکوییCDسی دی 50 باید و نباید زندگی زناشویی ...

  دکتر فرهنگ هلاکویی


  CD

  ...

  27:11
  • 33

  • 9 ماه پیش
  27:11
  دکتر فرهنگ هلاکویی نائینی، روانشناس، جامعه‌شناس، اقتصاددان، خانواده‌درمانگر، و اندیشمند اجتماعی ...

  دکتر فرهنگ هلاکویی نائینی، روانشناس، جامعه‌شن...

  27:11
  • 15

  • 9 ماه پیش
  27:11
  بحثی درباره‌ی کتاب پرورش انسانیت ما - دکتر آذرخش مکریNurturing Our Humanity offers a new perspective on our personal and social options in today's world, showing how we can build societies that supp...

  بحثی درباره‌ی کتاب پرورش انسانیت ما - دکتر آذ...

  01:14:06
  • 35

  • 9 ماه پیش
  01:14:06
  دکتر آذرخش مکری(نقد و بررسی کتاب) ...

  دکتر آذرخش مکری


  (نقد و بررسی...

  01:25:01
  • 22

  • 9 ماه پیش
  01:25:01
  دکتر آذرخش مکریبحثی درباره کتاب تحت تاثیر- رفتار چگونه گسترش میابد؟📘 ...

  دکتر آذرخش مکری


  بحثی درباره ...

  01:10:13
  • 20

  • 9 ماه پیش
  01:10:13
  خوشه‌های خشم (به انگلیسی: The Grapes of Wrath) رمانی از نویسندهٔ آمریکایی، جان استاین‌بک است.این رمان در محکومیت بی‌عدالتی و روایت سفر طولانی یک خانوادهٔ تنگدست آمریکایی است...

  خوشه‌های خشم (...

  02:20:00
  • 22

  • 9 ماه پیش
  02:20:00
  این کتاب حاصل ۳۵سال مشاوره «گری چپمن» با زوج‌هاست که به ارائه قوانینی از زندگی زناشویی با هدف کسب آرامش روحی در مخاطبان می‌پردازد.یکی از مهم‌ترین اقداماتی که برای سالم و نیرومند نگه‌داشتن ارتباط‌مان...

  این کتاب حاصل ۳۵سال مشاوره «گری چپمن» با زوج‌...

  27:11
  • 24

  • 10 ماه پیش
  27:11
  دکتر حمیدرضا هاشمی‌مقدمچرا خودشیفته پیوسته خشم را تجربه میکند؟  اختلال شخصیت خودشیفته ...

  دکتر حمیدرضا هاشمی‌مقدم


  چرا ...

  27:12
  • 20

  • 10 ماه پیش
  27:12
  یکی از توانایی‌های ضروری برای برقراری ارتباط در دنیای امروز مهارت در سخنوری است. در حقیقت، تسلط بر این هنر می‌تواند به شما در بهبود روابط شخصی و کاری کمک کند. شما اگر در این زمینه موفق عمل کنید، این...

  یکی از توانایی‌های ضروری برای برقراری ارتباط ...

  06:14:35
  • 121

  • 10 ماه پیش
  06:14:35
  Write it down, make it happen - هنریت کلاوسر Henriette Anne Klauserاین کتاب به شما نشان می‌دهد که چطور می‌توان با کمک نوشتن، نخستین قدم را برای رسیدن به آرزوهایتان بردارید.هنریت کلاوسر در کتاب «بنوی...

  Write it down, make it happen - هنریت کلاوسر ...

  06:09:33
  • 29

  • 10 ماه پیش
  06:09:33
  Leading depression expert and clinical psychologist Dr. Michael Yapko draws on research and shares his insights from 40 years of working with those suffering this common mental health issue. Learn t...

  Leading depression expert and clinical ps...

  27:12
  • 15

  • 10 ماه پیش
  27:12
  کتاب صوتی در باب اعتماد به نفس اثر آلن دو باتن  از مجموعه مدرسه زندگی ...

  کتاب صوتی در باب اعتماد به نفس اثر آلن دو بات...

  27:12
  • 53

  • 10 ماه پیش
  27:12
  shenoto-ads
  shenoto-ads