رترو گیمینگ | Retro Gaming

پی اس ارنا
  7
  میانگین پخش
  68
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده
  پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت ششم فصل دوم- ویژه برنامه خاطره‌ بازی...
  پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت ششم فصل دوم- ویژه برنامه ...
  01:54:00
  • 11

  • 3 سال پیش
  01:54:00
  پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت پنجم فصل دوم- تاریخ بازی‌سازی در لهستان...
  پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت پنجم فصل دوم- تاریخ بازی‌...
  56:49
  • 6

  • 3 سال پیش
  56:49
  پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت چهارم فصل دوم- تاریخ بازی‌سازی در ترکیه...
  پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت چهارم فصل دوم- تاریخ بازی...
  57:05
  • 0

  • 3 سال پیش
  57:05
  پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت سوم فصل دوم- تاریخ بازی‌سازی در ایران (3)...
  پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت سوم فصل دوم- تاریخ بازی‌س...
  55:44
  • 1

  • 3 سال پیش
  55:44
  پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت دوم فصل دوم- تاریخ بازی‌سازی در ایران (2)...
  پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت دوم فصل دوم- تاریخ بازی‌س...
  59:24
  • 1

  • 3 سال پیش
  59:24
  پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت اول فصل دوم- تاریخ بازی‌سازی در ایران...
  پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت اول فصل دوم- تاریخ بازی‌س...
  48:00
  • 2

  • 3 سال پیش
  48:00
  پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت پنجم- خاطره بازی...
  پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت پنجم- خاطره بازی
  01:50:30
  • 44

  • 3 سال پیش
  01:50:30
  پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت چهارم- کامپیوتر Commodore 64...
  پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت چهارم- کامپیوتر Commodore...
  36:37
  • 1

  • 3 سال پیش
  36:37
  پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت سوم- کنسول Super Famicom...
  پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت سوم- کنسول Super Famicom
  52:05
  • 1

  • 4 سال پیش
  52:05
  پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت دوم- کنسول Atari 2600...
  پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت دوم- کنسول Atari 2600
  01:02:52
  • 1

  • 4 سال پیش
  01:02:52
  shenoto-ads
  shenoto-ads