رادیو مالی سپیدار سیستم | RadioMali

© Sepidarsystem
  5
  میانگین پخش
  1.2K
  تعداد پخش
  41
  دنبال کننده

  رادیو مالی سپیدار سیستم | RadioMali

  © Sepidarsystem
  5
  میانگین پخش
  1.2K
  تعداد پخش
  41
  دنبال کننده

  قسمت 254: پرسش‌وپاسخ حقوق و دستمزد...
  قسمت 254: پرسش‌وپاسخ حقوق و دستمزد
  27:35
  • 0

  • 2 هفته پیش
  27:35
  قسمت 253: آخرین تغییرات حقوق و دستمزد 1403...
  قسمت 253: آخرین تغییرات حقوق و دستمزد 1403
  18:51
  • 0

  • 2 هفته پیش
  18:51
  قسمت 252: اظهارنامه ارزش افزوده زمستان و پرسش‌های پرتکرار...
  قسمت 252: اظهارنامه ارزش افزوده زمستان و پرسش‌های ...
  46:36
  • 2

  • 1 ماه پیش
  46:36
  قسمت 251: اظهارنامه ارزش افزوده زمستان و تغییرات جدید...
  قسمت 251: اظهارنامه ارزش افزوده زمستان و تغییرات ج...
  26:55
  • 1

  • 1 ماه پیش
  26:55
  قسمت 250: مهارت‌های حسابداری 1403 و پس از آن...
  قسمت 250: مهارت‌های حسابداری 1403 و پس از آن
  01:41:15
  • 7

  • 1 ماه پیش
  01:41:15
  قسمت 249: بودجه‌ریزی از اصول تا تجربه‌های کاربردی...
  قسمت 249: بودجه‌ریزی از اصول تا تجربه‌های کاربردی
  01:11:08
  • 0

  • 1 ماه پیش
  01:11:08
  قسمت 248: پیش‌بینی اقتصاد 1403...
  قسمت 248: پیش‌بینی اقتصاد 1403
  01:02:01
  • 1

  • 1 ماه پیش
  01:02:01
  قسمت 247: مدیریت اثربخش نسل زد...
  قسمت 247: مدیریت اثربخش نسل زد
  01:36:20
  • 0

  • 1 ماه پیش
  01:36:20
  قسمت 246: تغییرات قوانین مالیاتی زیر ذره‌بین...
  قسمت 246: تغییرات قوانین مالیاتی زیر ذره‌بین
  02:31:13
  • 4

  • 2 ماه پیش
  02:31:13
  قسمت 245: سامانه مودیان و اشخاص حقیقی...
  قسمت 245: سامانه مودیان و اشخاص حقیقی
  51:17
  • 7

  • 3 ماه پیش
  51:17
  قسمت 244: آمادگی برای رسیدگی مالیاتی | بخش دوم...
  قسمت 244: آمادگی برای رسیدگی مالیاتی | بخش دوم
  33:33
  • 2

  • 3 ماه پیش
  33:33
  قسمت 243: آمادگی برای رسیدگی مالیاتی | بخش اول...
  قسمت 243: آمادگی برای رسیدگی مالیاتی | بخش اول
  31:44
  • 3

  • 3 ماه پیش
  31:44
  قسمت 242: مفاهیم پایه‌ای بهای تمام شده...
  قسمت 242: مفاهیم پایه‌ای بهای تمام شده
  30:45
  • 2

  • 3 ماه پیش
  30:45
  قسمت 241: فردای حسابداری و هوش مصنوعی 2...
  قسمت 241: فردای حسابداری و هوش مصنوعی 2
  01:01:35
  • 4

  • 4 ماه پیش
  01:01:35
  قسمت 240: فردای حسابداری و هوش مصنوعی 1...
  قسمت 240: فردای حسابداری و هوش مصنوعی 1
  45:51
  • 3

  • 4 ماه پیش
  45:51
  قسمت 239: کارسنجی و محاسبه بهای تمام شده...
  قسمت 239: کارسنجی و محاسبه بهای تمام شده
  28:31
  • 5

  • 4 ماه پیش
  28:31
  قسمت 238: نقش BOM در حسابداری بهای تمام شده...
  قسمت 238: نقش BOM در حسابداری بهای تمام شده
  23:06
  • 5

  • 4 ماه پیش
  23:06
  قسمت 237: حد مجاز زیر ذره‌بین | بررسی ماده 6 قانون سامانه مؤدیان...
  قسمت 237: حد مجاز زیر ذره‌بین | بررسی ماده 6 قانون...
  32:34
  • 5

  • 5 ماه پیش
  32:34
  قسمت 236: بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در آبان...
  قسمت 236: بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقی...
  31:48
  • 9

  • 5 ماه پیش
  31:48
  قسمت 235: آخرین تغییرات تامین اجتماعی...
  قسمت 235: آخرین تغییرات تامین اجتماعی
  24:05
  • 6

  • 6 ماه پیش
  24:05
  قسمت 234: الزامات حقوقی کارفرمایان در حوزه بیمه تامین اجتماعی | آبان 1402...
  قسمت 234: الزامات حقوقی کارفرمایان در حوزه بیمه تا...
  29:40
  • 5

  • 6 ماه پیش
  29:40
  قسمت 233: پرسش‌وپاسخ مالیاتی | آبان 1402 | بخش دوم...
  قسمت 233: پرسش‌وپاسخ مالیاتی | آبان 1402 | بخش دوم
  25:10
  • 5

  • 6 ماه پیش
  25:10
  قسمت 232: پرسش‌وپاسخ مالیاتی | آبان 1402 | بخش اول...
  قسمت 232: پرسش‌وپاسخ مالیاتی | آبان 1402 | بخش اول
  26:00
  • 9

  • 6 ماه پیش
  26:00
  قسمت 231: تغییرات مالیات حقوق | مهر 1402 | بخش دوم...
  قسمت 231: تغییرات مالیات حقوق | مهر 1402 | بخش دوم
  41:43
  • 11

  • 7 ماه پیش
  41:43
  قسمت 230: تغییرات مالیات حقوق | مهر 1402 | بخش اول...
  قسمت 230: تغییرات مالیات حقوق | مهر 1402 | بخش اول
  34:32
  • 11

  • 7 ماه پیش
  34:32
  قسمت 229: بررسی ماده 37 قانون تامین اجتماعی...
  قسمت 229: بررسی ماده 37 قانون تامین اجتماعی
  33:27
  • 10

  • 7 ماه پیش
  33:27
  مسیر آیین دادرسی | بخش دوم...
  مسیر آیین دادرسی | بخش دوم
  24:30
  • 8

  • 8 ماه پیش
  24:30
  قسمت ۲۲۷: مسیر آیین دادرسی | بخش اول...
  قسمت ۲۲۷: مسیر آیین دادرسی | بخش اول
  30:09
  • 8

  • 8 ماه پیش
  30:09
  قسمت 226: پرسش‌وپاسخ گزارش معاملات فصلی بخش دوم...
  قسمت 226: پرسش‌وپاسخ گزارش معاملات فصلی بخش دوم
  30:15
  • 8

  • 9 ماه پیش
  30:15
  قسمت 225: پرسش‌وپاسخ گزارش معاملات فصلی بخش اول...
  قسمت 225: پرسش‌وپاسخ گزارش معاملات فصلی بخش اول
  36:28
  • 10

  • 9 ماه پیش
  36:28
  قسمت 224: تغییرات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان | بخش دوم...
  قسمت 224: تغییرات قانون پایانه‌های فروشگاهی و ساما...
  31:02
  • 13

  • 10 ماه پیش
  31:02
  قسمت 223: تغییرات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان | بخش اول...
  قسمت 223: تغییرات قانون پایانه‌های فروشگاهی و ساما...
  24:10
  • 12

  • 10 ماه پیش
  24:10
  قسمت 222: پرسش‌وپاسخ درباره اظهارنامه اشخاص حقوقی | بخش دوم...
  قسمت 222: پرسش‌وپاسخ درباره اظهارنامه اشخاص حقوقی ...
  33:56
  • 14

  • 10 ماه پیش
  33:56
  قسمت 221: پرسش‌وپاسخ درباره اظهارنامه اشخاص حقوقی | بخش اول...
  قسمت 221: پرسش‌وپاسخ درباره اظهارنامه اشخاص حقوقی ...
  32:21
  • 8

  • 10 ماه پیش
  32:21
  قسمت ۲۲۰: پاسخ به سؤالات شما با موضوع سامانه مؤدیان...
  قسمت ۲۲۰: پاسخ به سؤالات شما با موضوع سامانه مؤدیا...
  28:49
  • 15

  • 11 ماه پیش
  28:49
  قسمت ۲۱۹: اهمیت و کاربرد گزارش‌های مدیریتی...
  قسمت ۲۱۹: اهمیت و کاربرد گزارش‌های مدیریتی
  32:20
  • 8

  • 11 ماه پیش
  32:20
  قسمت 218: معافیت‌های ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم(قسمت دوم)...
  قسمت 218: معافیت‌های ماده 132 قانون مالیات‌های مست...
  17:26
  • 9

  • 11 ماه پیش
  17:26
  قسمت ۲۱۷: معافیت‌های ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم(قسمت اول)...
  قسمت ۲۱۷: معافیت‌های ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مست...
  13:16
  • 21

  • 11 ماه پیش
  13:16
  قسمت ۲۱۶: حسابداری و مالیات پیمان در جریان پیشرفت...
  قسمت ۲۱۶: حسابداری و مالیات پیمان در جریان پیشرفت
  13:10
  • 23

  • 1 سال پیش
  13:10
  قسمت ۲۱۵: حسابداری پیمانکاری، صورت وضعیت و کسورات...
  قسمت ۲۱۵: حسابداری پیمانکاری، صورت وضعیت و کسورات
  29:32
  • 23

  • 1 سال پیش
  29:32
  قسمت ۲۱۴: نکات مهم تبصره‌های ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم...
  قسمت ۲۱۴: نکات مهم تبصره‌های ماده ۱۰۵ قانون مالیات...
  24:49
  • 10

  • 1 سال پیش
  24:49
  قسمت ۲۱۳: بررسی ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم...
  قسمت ۲۱۳: بررسی ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم
  16:41
  • 10

  • 1 سال پیش
  16:41
  قسمت ۲۱۲: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۲...
  قسمت ۲۱۲: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۲
  27:41
  • 8

  • 1 سال پیش
  27:41
  قسمت ۲۱۱: چشم‌انداز اقتصاد ۱۴۰۲...
  قسمت ۲۱۱: چشم‌انداز اقتصاد ۱۴۰۲
  24:55
  • 6

  • 1 سال پیش
  24:55
  قسمت ۲۱۰: مرور مهمترین اتفاقات اقتصادی ۱۴۰۱...
  قسمت ۲۱۰: مرور مهمترین اتفاقات اقتصادی ۱۴۰۱
  33:12
  • 6

  • 1 سال پیش
  33:12
  قسمت ۲۰۹: دادرسی مالیاتی- قسمت ۳...
  قسمت ۲۰۹: دادرسی مالیاتی- قسمت ۳
  13:37
  • 9

  • 1 سال پیش
  13:37
  قسمت۲۰۸: دادرسی مالیاتی- قسمت ۲...
  قسمت۲۰۸: دادرسی مالیاتی- قسمت ۲
  17:25
  • 9

  • 1 سال پیش
  17:25
  قسمت ۲۰۷: دادرسی مالیاتی- قسمت ۱...
  قسمت ۲۰۷: دادرسی مالیاتی- قسمت ۱
  17:09
  • 15

  • 1 سال پیش
  17:09
  قسمت ۲۰۶: فرایند انبارگردانی و کنترل موجودی‌ها – قسمت ۲...
  قسمت ۲۰۶: فرایند انبارگردانی و کنترل موجودی‌ها – ق...
  17:05
  • 6

  • 1 سال پیش
  17:05
  قسمت ۲۰۵: فرایند انبارگردانی و کنترل موجودی‌ها – قسمت 1...
  قسمت ۲۰۵: فرایند انبارگردانی و کنترل موجودی‌ها – ق...
  20:23
  • 13

  • 1 سال پیش
  20:23
  shenoto-ads
  shenoto-ads