رادیو داستان | Radio Daastaan

[]
  43
  میانگین پخش
  2.3K
  تعداد پخش
  19
  دنبال کننده

  رادیو داستان | Radio Daastaan

  []
  43
  میانگین پخش
  2.3K
  تعداد پخش
  19
  دنبال کننده

  اپیزود پنجاه و چهارم - شهری چون بهشت - سیمین دانشور...
  اپیزود پنجاه و چهارم - شهری چون بهشت - سیمین دانشو...
  56:47
  • 55

  • 3 ماه پیش
  56:47
  اپیزود پنجاه و سوم - جن های آقای طهرانچی - احمد افقهی...
  اپیزود پنجاه و سوم - جن های آقای طهرانچی - احمد اف...
  01:08:07
  • 121

  • 5 ماه پیش
  01:08:07
  اپیزود پنجاه و دوم - سه قطره خون - صادق هدایت...
  اپیزود پنجاه و دوم - سه قطره خون - صادق هدایت
  01:35:28
  • 59

  • 6 ماه پیش
  01:35:28
  اپیزود پنجاه و یکم - ساکسیفون - احمد افقهی...
  اپیزود پنجاه و یکم - ساکسیفون - احمد افقهی
  21:13
  • 64

  • 7 ماه پیش
  21:13
  اپیزود پنجاهم - سگی به نام زنبور - نوشته احمد افقهی...
  اپیزود پنجاهم - سگی به نام زنبور - نوشته احمد افقه...
  28:55
  • 95

  • 8 ماه پیش
  28:55
  اپیزود چهل و نهم - میرزا - بزرگ علوی - آذر 1401...
  اپیزود چهل و نهم - میرزا - بزرگ علوی - آذر 1401
  01:22:38
  • 70

  • 1 سال پیش
  01:22:38
  اپیزود چهل و هشتم - مردی در قفس - صادق چوبک...
  اپیزود چهل و هشتم - مردی در قفس - صادق چوبک
  01:00:00
  • 61

  • 1 سال پیش
  01:00:00
  اپیزود چهل و هفتم - داستان همشهری...
  اپیزود چهل و هفتم - داستان همشهری
  58:32
  • 57

  • 1 سال پیش
  58:32
  اپیزود چهل و ششم - هوشنگ مرادی کرمانی...
  اپیزود چهل و ششم - هوشنگ مرادی کرمانی
  01:09:50
  • 46

  • 1 سال پیش
  01:09:50
  اپیزود چهل و پنجم - ابراهیم گلستان - داستان خروس - قسمت دوم...
  اپیزود چهل و پنجم - ابراهیم گلستان - داستان خروس -...
  01:26:38
  • 86

  • 1 سال پیش
  01:26:38
  اپیزود چهل و چهار - ابراهیم گلستان و داستان خروس - قسمت یکم...
  اپیزود چهل و چهار - ابراهیم گلستان و داستان خروس -...
  01:24:57
  • 181

  • 1 سال پیش
  01:24:57
  اپیزود چهل و سوم - رادیو داستان - جن و پری...
  اپیزود چهل و سوم - رادیو داستان - جن و پری
  01:22:46
  • 77

  • 1 سال پیش
  01:22:46
  اپیزود چهل و دو - امیرحسن چهل‌تن - رادیو داستان...
  اپیزود چهل و دو - امیرحسن چهل‌تن - رادیو داستان
  39:40
  • 42

  • 1 سال پیش
  39:40
  اپیزود چهل و یکم - راه بازیافته - امیرحسین روحی...
  اپیزود چهل و یکم - راه بازیافته - امیرحسین روحی
  01:29:00
  • 44

  • 1 سال پیش
  01:29:00
  اپیزود چهلم - پسرک بومی - احمد محمود...
  اپیزود چهلم - پسرک بومی - احمد محمود
  01:24:09
  • 33

  • 1 سال پیش
  01:24:09
  اپیزود سی و نهم-مرغدانی-محمد محمدعلی...
  اپیزود سی و نهم-مرغدانی-محمد محمدعلی
  01:05:42
  • 33

  • 2 سال پیش
  01:05:42
  اپیزود سی و هشتم - دو داستان کهن و جستاری کوتاه...
  اپیزود سی و هشتم - دو داستان کهن و جستاری کوتاه
  01:01:15
  • 29

  • 2 سال پیش
  01:01:15
  اپیزود سی و هفتم - داستان گدا - نوشته غلامحسین ساعدی...
  اپیزود سی و هفتم - داستان گدا - نوشته غلامحسین ساع...
  01:29:33
  • 44

  • 3 سال پیش
  01:29:33
  اپیزود سی و ششم - خانه‌ای در آسمان...
  اپیزود سی و ششم - خانه‌ای در آسمان
  58:29
  • 33

  • 3 سال پیش
  58:29
  اپیزود سی و پنجم - جشن کمپانی - مسعود بهنود...
  اپیزود سی و پنجم - جشن کمپانی - مسعود بهنود
  01:29:56
  • 50

  • 3 سال پیش
  01:29:56
  اپیزود سی و چهار - شازده احتجاب - قسمت سوم و پایانی...
  اپیزود سی و چهار - شازده احتجاب - قسمت سوم و پایان...
  01:28:23
  • 28

  • 3 سال پیش
  01:28:23
  اپیزود سی و سه - شازده احتجاب - قسمت دوم...
  اپیزود سی و سه - شازده احتجاب - قسمت دوم
  01:27:26
  • 19

  • 3 سال پیش
  01:27:26
  اپیزود سی و دوم - شازده احتجاب - قسمت یک...
  اپیزود سی و دوم - شازده احتجاب - قسمت یک
  01:01:09
  • 32

  • 3 سال پیش
  01:01:09
  اپیزود سی و یکم - به سبکی خیال...
  اپیزود سی و یکم - به سبکی خیال
  01:38:32
  • 33

  • 3 سال پیش
  01:38:32
  اپیزود سی - جاودان...
  اپیزود سی - جاودان
  32:21
  • 27

  • 3 سال پیش
  32:21
  اپیزود بیست و نه - بارتلبی - قسمت پایانی...
  اپیزود بیست و نه - بارتلبی - قسمت پایانی
  46:43
  • 20

  • 3 سال پیش
  46:43
  اپیزود بیست و هشتم - بارتلبی -قسمت یکم...
  اپیزود بیست و هشتم - بارتلبی -قسمت یکم
  01:31:18
  • 22

  • 3 سال پیش
  01:31:18
  اپیزود بیست و هفتم - قصه های کهن...
  اپیزود بیست و هفتم - قصه های کهن
  01:09:27
  • 24

  • 4 سال پیش
  01:09:27
  اپیزود بیست و ششم - ما پرتقال ها...
  اپیزود بیست و ششم - ما پرتقال ها
  18:24
  • 24

  • 4 سال پیش
  18:24
  اپیزود بیست و پنج - ملیجک...
  اپیزود بیست و پنج - ملیجک
  51:29
  • 35

  • 4 سال پیش
  51:29
  اپیزود بیست و چهار - داش آ کل...
  اپیزود بیست و چهار - داش آ کل
  41:27
  • 24

  • 4 سال پیش
  41:27
  اپیزود بیست و سه - دیگران...
  اپیزود بیست و سه - دیگران
  35:58
  • 31

  • 4 سال پیش
  35:58
  اپیزود بیست و دو - ظل السلطان - پایان و پاداش...
  اپیزود بیست و دو - ظل السلطان - پایان و پاداش
  01:22:25
  • 26

  • 4 سال پیش
  01:22:25
  اپیزود بیست و یک - ظل السلطان - تاراج...
  اپیزود بیست و یک - ظل السلطان - تاراج
  01:06:42
  • 19

  • 4 سال پیش
  01:06:42
  اپیزود بیست - ظل السلطان - چشم و نگاه بودا...
  اپیزود بیست - ظل السلطان - چشم و نگاه بودا
  02:06:01
  • 25

  • 4 سال پیش
  02:06:01
  اپیزود هفده - ظل السلطان - فیروزه و فیروزان...
  اپیزود هفده - ظل السلطان - فیروزه و فیروزان
  01:48:20
  • 29

  • 4 سال پیش
  01:48:20
  اپیزود نوزده - ظل السلطان - گروگان در شمیران...
  اپیزود نوزده - ظل السلطان - گروگان در شمیران
  01:17:53
  • 45

  • 4 سال پیش
  01:17:53
  اپیزود هژده - ظل السلطان - فراموشخانه...
  اپیزود هژده - ظل السلطان - فراموشخانه
  40:53
  • 16

  • 4 سال پیش
  40:53
  اپیزود شانزده - ظل السلطان - مرگ آرزوها...
  اپیزود شانزده - ظل السلطان - مرگ آرزوها
  01:38:39
  • 30

  • 4 سال پیش
  01:38:39
  اپیزود پانزده - ظل السلطان - جنایت در پاسارگاد...
  اپیزود پانزده - ظل السلطان - جنایت در پاسارگاد
  37:33
  • 31

  • 4 سال پیش
  37:33
  اپیزود چهارده - ظل السلطان - طناب اعدام...
  اپیزود چهارده - ظل السلطان - طناب اعدام
  53:39
  • 30

  • 4 سال پیش
  53:39
  اپیزود سیزده - ظل السلطان - خانه ای در محله لب آب...
  اپیزود سیزده - ظل السلطان - خانه ای در محله لب آب
  26:57
  • 32

  • 4 سال پیش
  26:57
  اپیزود دوازده - ظل السلطان - شعبده باز جانی...
  اپیزود دوازده - ظل السلطان - شعبده باز جانی
  18:24
  • 40

  • 4 سال پیش
  18:24
  اپیزود یازده - با سردی درون - قصه ی سوسن...
  اپیزود یازده - با سردی درون - قصه ی سوسن
  01:03:40
  • 46

  • 4 سال پیش
  01:03:40
  اپیزود دهم - چاقوی شکاری...
  اپیزود دهم - چاقوی شکاری
  39:05
  • 34

  • 4 سال پیش
  39:05
  اپیزود نهم - شازده و فخری...
  اپیزود نهم - شازده و فخری
  27:37
  • 40

  • 4 سال پیش
  27:37
  اپیزود هشتم - حبیب - بخش پایانی...
  اپیزود هشتم - حبیب - بخش پایانی
  19:03
  • 31

  • 4 سال پیش
  19:03
  اپیزود هفتم - حبیب - بخش یکم...
  اپیزود هفتم - حبیب - بخش یکم
  20:42
  • 36

  • 4 سال پیش
  20:42
  اپیزود ششم - درخت گلابی - بخش سوم و پایانی...
  اپیزود ششم - درخت گلابی - بخش سوم و پایانی
  18:41
  • 32

  • 4 سال پیش
  18:41
  اپیزود پنجم - درخت گلابی - بخش دوم...
  اپیزود پنجم - درخت گلابی - بخش دوم
  18:45
  • 28

  • 4 سال پیش
  18:45
  shenoto-ads
  shenoto-ads