رادیو داستان | Radio Daastaan

[]
  48
  میانگین پخش
  3.1K
  تعداد پخش
  21
  دنبال کننده

  رادیو داستان | Radio Daastaan

  []
  48
  میانگین پخش
  3.1K
  تعداد پخش
  21
  دنبال کننده

  اپیزود شصت و پنجم - میانجی - احمد افقهی...
  اپیزود شصت و پنجم - میانجی - احمد افقهی
  48:12
  • 0

  • 17 ساعت پیش
  48:12
  اپیزود شصت و چهارم - هم حق با من بود هم با اسماعیل - علیرضا سهرابی...
  اپیزود شصت و چهارم - هم حق با من بود هم با اسماعیل...
  29:16
  • 0

  • 2 روز پیش
  29:16
  اپیزود شصت و سوم - خاکستر و الماس - سارا خسروآبادی...
  اپیزود شصت و سوم - خاکستر و الماس - سارا خسروآبادی
  01:04:24
  • 0

  • 1 هفته پیش
  01:04:24
  اپیزود شصت و دوم - انسان علیه السلام - محمد قدیمی...
  اپیزود شصت و دوم - انسان علیه السلام - محمد قدیمی
  25:16
  • 0

  • 4 هفته پیش
  25:16
  اپیزود شصت و یکم - تیمسار - احمد افقهی...
  اپیزود شصت و یکم - تیمسار - احمد افقهی
  28:38
  • 4

  • 1 ماه پیش
  28:38
  اپیزود شصتم - جناب سرهنگ خیابان معیر - احمد افقهی...
  اپیزود شصتم - جناب سرهنگ خیابان معیر - احمد افقهی
  24:40
  • 8

  • 1 ماه پیش
  24:40
  اپیزود پنجاه و نهم - الگوریتم ساده یک قتل - احمد افقهی...
  اپیزود پنجاه و نهم - الگوریتم ساده یک قتل - احمد ا...
  23:08
  • 8

  • 1 ماه پیش
  23:08
  اپیزود پنجاه و هشتم - چموش - احمد افقهی...
  اپیزود پنجاه و هشتم - چموش - احمد افقهی
  28:23
  • 1

  • 1 ماه پیش
  28:23
  اپیزود پنجاه و هفتم - برهنه - احمد افقهی...
  اپیزود پنجاه و هفتم - برهنه - احمد افقهی
  35:55
  • 6

  • 2 ماه پیش
  35:55
  اپیزود پنجاه و شش - شرخر - احمد افقهی...
  اپیزود پنجاه و شش - شرخر - احمد افقهی
  22:35
  • 0

  • 2 ماه پیش
  22:35
  اپیزود پنجاه و پنجم - خانواده اعدامی - احمد افقهی...
  اپیزود پنجاه و پنجم - خانواده اعدامی - احمد افقهی
  28:07
  • 9

  • 2 ماه پیش
  28:07
  اپیزود پنجاه و چهارم - شهری چون بهشت - سیمین دانشور...
  اپیزود پنجاه و چهارم - شهری چون بهشت - سیمین دانشو...
  56:47
  • 96

  • 6 ماه پیش
  56:47
  اپیزود پنجاه و سوم - جن های آقای طهرانچی - احمد افقهی...
  اپیزود پنجاه و سوم - جن های آقای طهرانچی - احمد اف...
  01:08:07
  • 148

  • 8 ماه پیش
  01:08:07
  اپیزود پنجاه و دوم - سه قطره خون - صادق هدایت...
  اپیزود پنجاه و دوم - سه قطره خون - صادق هدایت
  01:35:28
  • 78

  • 9 ماه پیش
  01:35:28
  اپیزود پنجاه و یکم - ساکسیفون - احمد افقهی...
  اپیزود پنجاه و یکم - ساکسیفون - احمد افقهی
  21:13
  • 76

  • 10 ماه پیش
  21:13
  اپیزود پنجاهم - سگی به نام زنبور - نوشته احمد افقهی...
  اپیزود پنجاهم - سگی به نام زنبور - نوشته احمد افقه...
  28:55
  • 112

  • 1 سال پیش
  28:55
  اپیزود چهل و نهم - میرزا - بزرگ علوی - آذر 1401...
  اپیزود چهل و نهم - میرزا - بزرگ علوی - آذر 1401
  01:22:38
  • 86

  • 1 سال پیش
  01:22:38
  اپیزود چهل و هشتم - مردی در قفس - صادق چوبک...
  اپیزود چهل و هشتم - مردی در قفس - صادق چوبک
  01:00:00
  • 83

  • 1 سال پیش
  01:00:00
  اپیزود چهل و هفتم - داستان همشهری...
  اپیزود چهل و هفتم - داستان همشهری
  58:32
  • 66

  • 1 سال پیش
  58:32
  اپیزود چهل و ششم - هوشنگ مرادی کرمانی...
  اپیزود چهل و ششم - هوشنگ مرادی کرمانی
  01:09:50
  • 58

  • 1 سال پیش
  01:09:50
  اپیزود چهل و پنجم - ابراهیم گلستان - داستان خروس - قسمت دوم...
  اپیزود چهل و پنجم - ابراهیم گلستان - داستان خروس -...
  01:26:38
  • 101

  • 1 سال پیش
  01:26:38
  اپیزود چهل و چهار - ابراهیم گلستان و داستان خروس - قسمت یکم...
  اپیزود چهل و چهار - ابراهیم گلستان و داستان خروس -...
  01:24:57
  • 203

  • 1 سال پیش
  01:24:57
  اپیزود چهل و سوم - رادیو داستان - جن و پری...
  اپیزود چهل و سوم - رادیو داستان - جن و پری
  01:22:46
  • 94

  • 1 سال پیش
  01:22:46
  اپیزود چهل و دو - امیرحسن چهل‌تن - رادیو داستان...
  اپیزود چهل و دو - امیرحسن چهل‌تن - رادیو داستان
  39:40
  • 50

  • 1 سال پیش
  39:40
  اپیزود چهل و یکم - راه بازیافته - امیرحسین روحی...
  اپیزود چهل و یکم - راه بازیافته - امیرحسین روحی
  01:29:00
  • 55

  • 1 سال پیش
  01:29:00
  اپیزود چهلم - پسرک بومی - احمد محمود...
  اپیزود چهلم - پسرک بومی - احمد محمود
  01:24:09
  • 48

  • 1 سال پیش
  01:24:09
  اپیزود سی و نهم-مرغدانی-محمد محمدعلی...
  اپیزود سی و نهم-مرغدانی-محمد محمدعلی
  01:05:42
  • 44

  • 3 سال پیش
  01:05:42
  اپیزود سی و هشتم - دو داستان کهن و جستاری کوتاه...
  اپیزود سی و هشتم - دو داستان کهن و جستاری کوتاه
  01:01:15
  • 42

  • 3 سال پیش
  01:01:15
  اپیزود سی و هفتم - داستان گدا - نوشته غلامحسین ساعدی...
  اپیزود سی و هفتم - داستان گدا - نوشته غلامحسین ساع...
  01:29:33
  • 54

  • 3 سال پیش
  01:29:33
  اپیزود سی و ششم - خانه‌ای در آسمان...
  اپیزود سی و ششم - خانه‌ای در آسمان
  58:29
  • 41

  • 3 سال پیش
  58:29
  اپیزود سی و پنجم - جشن کمپانی - مسعود بهنود...
  اپیزود سی و پنجم - جشن کمپانی - مسعود بهنود
  01:29:56
  • 65

  • 3 سال پیش
  01:29:56
  اپیزود سی و چهار - شازده احتجاب - قسمت سوم و پایانی...
  اپیزود سی و چهار - شازده احتجاب - قسمت سوم و پایان...
  01:28:23
  • 40

  • 3 سال پیش
  01:28:23
  اپیزود سی و سه - شازده احتجاب - قسمت دوم...
  اپیزود سی و سه - شازده احتجاب - قسمت دوم
  01:27:26
  • 29

  • 3 سال پیش
  01:27:26
  اپیزود سی و دوم - شازده احتجاب - قسمت یک...
  اپیزود سی و دوم - شازده احتجاب - قسمت یک
  01:01:09
  • 53

  • 3 سال پیش
  01:01:09
  اپیزود سی و یکم - به سبکی خیال...
  اپیزود سی و یکم - به سبکی خیال
  01:38:32
  • 49

  • 4 سال پیش
  01:38:32
  اپیزود سی - جاودان...
  اپیزود سی - جاودان
  32:21
  • 39

  • 4 سال پیش
  32:21
  اپیزود بیست و نه - بارتلبی - قسمت پایانی...
  اپیزود بیست و نه - بارتلبی - قسمت پایانی
  46:43
  • 33

  • 4 سال پیش
  46:43
  اپیزود بیست و هشتم - بارتلبی -قسمت یکم...
  اپیزود بیست و هشتم - بارتلبی -قسمت یکم
  01:31:18
  • 35

  • 4 سال پیش
  01:31:18
  اپیزود بیست و هفتم - قصه های کهن...
  اپیزود بیست و هفتم - قصه های کهن
  01:09:27
  • 42

  • 4 سال پیش
  01:09:27
  اپیزود بیست و ششم - ما پرتقال ها...
  اپیزود بیست و ششم - ما پرتقال ها
  18:24
  • 32

  • 4 سال پیش
  18:24
  اپیزود بیست و پنج - ملیجک...
  اپیزود بیست و پنج - ملیجک
  51:29
  • 52

  • 4 سال پیش
  51:29
  اپیزود بیست و چهار - داش آ کل...
  اپیزود بیست و چهار - داش آ کل
  41:27
  • 32

  • 4 سال پیش
  41:27
  اپیزود بیست و سه - دیگران...
  اپیزود بیست و سه - دیگران
  35:58
  • 40

  • 4 سال پیش
  35:58
  اپیزود بیست و دو - ظل السلطان - پایان و پاداش...
  اپیزود بیست و دو - ظل السلطان - پایان و پاداش
  01:22:25
  • 35

  • 4 سال پیش
  01:22:25
  اپیزود بیست و یک - ظل السلطان - تاراج...
  اپیزود بیست و یک - ظل السلطان - تاراج
  01:06:42
  • 27

  • 4 سال پیش
  01:06:42
  اپیزود بیست - ظل السلطان - چشم و نگاه بودا...
  اپیزود بیست - ظل السلطان - چشم و نگاه بودا
  02:06:01
  • 37

  • 4 سال پیش
  02:06:01
  اپیزود هفده - ظل السلطان - فیروزه و فیروزان...
  اپیزود هفده - ظل السلطان - فیروزه و فیروزان
  01:48:20
  • 38

  • 4 سال پیش
  01:48:20
  اپیزود نوزده - ظل السلطان - گروگان در شمیران...
  اپیزود نوزده - ظل السلطان - گروگان در شمیران
  01:17:53
  • 72

  • 4 سال پیش
  01:17:53
  اپیزود هژده - ظل السلطان - فراموشخانه...
  اپیزود هژده - ظل السلطان - فراموشخانه
  40:53
  • 20

  • 4 سال پیش
  40:53
  اپیزود شانزده - ظل السلطان - مرگ آرزوها...
  اپیزود شانزده - ظل السلطان - مرگ آرزوها
  01:38:39
  • 41

  • 5 سال پیش
  01:38:39
  shenoto-ads
  shenoto-ads