دیدن | تاریخ فلسفه

کلیه حقوق برای پادکست دیدن محفوظ است
  157
  میانگین پخش
  3.0K
  تعداد پخش
  205
  دنبال کننده
  نوزدهم | رواقی‌گری (قسمت دوم) - رواقی مردن...
  نوزدهم | رواقی‌گری (قسمت دوم) - رواقی مردن
  30:40
  • 145

  • 7 ماه پیش
  30:40
  هجدهم | رواقی‌گری (قسمت اول) - رواقی زیستن...
  هجدهم | رواقی‌گری (قسمت اول) - رواقی زیستن
  28:54
  • 103

  • 8 ماه پیش
  28:54
  هفدهم | ارسطو (قسمت سوم) - سیاست و هنر...
  هفدهم | ارسطو (قسمت سوم) - سیاست و هنر
  40:17
  • 226

  • 1 سال پیش
  40:17
  شانزدهم | ارسطو (قسمت دوّم) - اخلاق...
  شانزدهم | ارسطو (قسمت دوّم) - اخلاق
  28:12
  • 106

  • 1 سال پیش
  28:12
  پانزدهم | صورت-ماده: ارسطو - قسمت اوّل...
  پانزدهم | صورت-ماده: ارسطو - قسمت اوّل
  35:54
  • 176

  • 2 سال پیش
  35:54
  چهاردهم | جهانِ مُثُل: افلاطون - قسمت دوّم...
  چهاردهم | جهانِ مُثُل: افلاطون - قسمت دوّم
  33:24
  • 129

  • 2 سال پیش
  33:24
  سیزدهم | عدالت: افلاطون - قسمت اوّل...
  سیزدهم | عدالت: افلاطون - قسمت اوّل
  26:56
  • 120

  • 3 سال پیش
  26:56
  دوازدهم | فضیلت: سقراط...
  دوازدهم | فضیلت: سقراط
  26:42
  • 134

  • 3 سال پیش
  26:42
  یازدهم | انسان-معیار: سوفسطائیان...
  یازدهم | انسان-معیار: سوفسطائیان
  27:33
  • 77

  • 3 سال پیش
  27:33
  دهم | اتم: اتمیان...
  دهم | اتم: اتمیان
  24:51
  • 51

  • 3 سال پیش
  24:51
  نهم | عقل و بذر: آناکساگوراس...
  نهم | عقل و بذر: آناکساگوراس
  19:43
  • 54

  • 3 سال پیش
  19:43
  هشتم | مهر و آفند: امپدوکلس...
  هشتم | مهر و آفند: امپدوکلس
  20:12
  • 54

  • 4 سال پیش
  20:12
  هفتم | تعلیق به محال: زنون...
  هفتم | تعلیق به محال: زنون
  21:09
  • 63

  • 4 سال پیش
  21:09
  ششم | راه حقیقت: پارمنیدس...
  ششم | راه حقیقت: پارمنیدس
  32:06
  • 89

  • 4 سال پیش
  32:06
  پنجم | لوگوس و آتش: هراکلیتوس...
  پنجم | لوگوس و آتش: هراکلیتوس
  24:02
  • 117

  • 4 سال پیش
  24:02
  چهارم | فلسفه‌ی اعداد: فیثاغوریان...
  چهارم | فلسفه‌ی اعداد: فیثاغوریان
  23:55
  • 129

  • 4 سال پیش
  23:55
  سوم | مکتبی در مَلَطیه: تالس، آناکسیمنس، آناکسیمندروس...
  سوم | مکتبی در مَلَطیه: تالس، آناکسیمنس، آناکسیمند...
  35:53
  • 206

  • 4 سال پیش
  35:53
  دوم | از یونان به کیهان...
  دوم | از یونان به کیهان
  24:07
  • 270

  • 4 سال پیش
  24:07
  یکم | دیدن دنیا با عینک فلسفه...
  یکم | دیدن دنیا با عینک فلسفه
  24:08
  • 730

  • 4 سال پیش
  24:08
  shenoto-ads
  shenoto-ads