دارما مدیتیشن، پادکست مراقبه‌ی فارسی | Dharma Meditation Podcast

  14
  میانگین پخش
  3.5K
  تعداد پخش
  146
  دنبال کننده

  دارما مدیتیشن، پادکست مراقبه‌ی فارسی | Dharma Meditation Podcast

  14
  میانگین پخش
  3.5K
  تعداد پخش
  146
  دنبال کننده

  زندگی با درد هم از نظر جسمی و هم از نظر احساسی می تونه چالش بزرگی در زندگی ما باشه. با این حال، ما از طریق مدیتیشن می تونیم از توانایی ذاتی بدن برای التیام و تسکین دردها، بهره ببریم.مدیتیشن به ما اج...

  زندگی با درد هم از نظر جسمی و هم از نظر احساس...

  52:20
  • 7

  • 1 ماه پیش
  52:20
  زندگی با درد هم از نظر جسمی و هم از نظر احساسی می تونه چالش بزرگی در زندگی ما باشه. با این حال، ما از طریق مدیتیشن می تونیم از توانایی ذاتی بدن برای التیام و تسکین دردها، بهره ببریم.مدیتیشن به ما اج...

  زندگی با درد هم از نظر جسمی و هم از نظر احساس...

  52:20
  • 26

  • 1 ماه پیش
  52:20
  اگرهنوز اپیزودهای قبلی فصل "مسیر" را گوش نداده‌اید، توصیه می‌کنم ابتدا اون‌ها رو گوش کنید؛ چرا که موضوع "سطحی‌نگری" مستقیماً با اون‌ها مرتبط هست.این اپیزود به موضوع "اراده‌ی آزاد" می‌پردازه و در اون...

  اگرهنوز اپیزودهای قبلی فصل "مسیر" را گوش نداد...

  06:54
  • 17

  • 1 ماه پیش
  06:54
  اگرهنوز اپیزودهای قبلی فصل "مسیر" را گوش نداده‌اید، توصیه می‌کنم ابتدا اون‌ها رو گوش کنید؛ چرا که موضوع "سطحی‌نگری" مستقیماً با اون‌ها مرتبط هست.قبل از اینکه به بحث سطحی‌نگری بپردازیم، لازمه بگیم که...

  اگرهنوز اپیزودهای قبلی فصل "مسیر" را گوش نداد...

  06:17
  • 12

  • 2 ماه پیش
  06:17
  خانم‌ها در روزهای اول قاعدگی به دلیل سطح پایین استروژن، انقباضات رحمی، احساس خستگی، حس‌های ناخوشایند و دردهای شکمی رو تجربه می‌کنن.هدف مدیتیشن‌های این فصل آروم شدن دردها نیست بلکه ‌آگاه بودن به این ...

  خانم‌ها در روزهای اول قاعدگی به دلیل سطح پایی...

  14:00
  • 19

  • 2 ماه پیش
  14:00
  خانم‌ها در روزهای اول قاعدگی به دلیل سطح پایین استروژن، انقباضات رحمی، احساس خستگی، حس‌های ناخوشایند و دردهای شکمی رو تجربه می‌کنن.هدف مدیتیشن‌های این فصل آروم شدن دردها نیست بلکه ‌آگاه بودن به این ...

  خانم‌ها در روزهای اول قاعدگی به دلیل سطح پایی...

  10:19
  • 12

  • 3 ماه پیش
  10:19
  این مدیتیشن برای حالت خوابیده طراحی شده استخانم‌ها در روزهای اول قاعدگی به دلیل سطح پایین استروژن، انقباضات رحمی، احساس خستگی، حس‌های ناخوشایند و دردهای شکمی رو تجربه می‌کنن.هدف مدیتیشن‌های این فصل ...

  این مدیتیشن برای حالت خوابیده طراحی شده است

  11:00
  • 39

  • 3 ماه پیش
  11:00
  ‌اِی اِس اِم آر یک واکنش طبیعی و بدون ھیجان در بدن هست که توسط بسیاری از افراد در پاسخ به محرک‌ھای مشخص ایجاد میشه. این محرک‌ھا می‌تونن صداھای مختلف مثل صدای پچ‌پچ کردن، صدای بارش باران، صدای آ...

  ‌اِی اِس اِم آر یک واکنش طبیعی و بدون ھیجان د...

  14:29
  • 36

  • 3 ماه پیش
  14:29
  ‌اِی اِس اِم آر یک واکنش طبیعی و بدون ھیجان در بدن هست که توسط بسیاری از افراد در پاسخ به محرک‌ھای مشخص ایجاد میشه. این محرک‌ھا می‌تونن صداھای مختلف مثل صدای پچ‌پچ کردن، صدای بارش باران، صدای آ...

  ‌اِی اِس اِم آر یک واکنش طبیعی و بدون ھیجان د...

  52:20
  • 15

  • 3 ماه پیش
  52:20
  ‌اِی اِس اِم آر یک واکنش طبیعی و بدون ھیجان در بدن هست که توسط بسیاری از افراد در پاسخ به محرک‌ھای مشخص ایجاد میشه. این محرک‌ھا می‌تونن صداھای مختلف مثل صدای پچ‌پچ کردن، صدای بارش باران، صدای آ...

  ‌اِی اِس اِم آر یک واکنش طبیعی و بدون ھیجان د...

  09:34
  • 72

  • 4 ماه پیش
  09:34
  ‌اِی اِس اِم آر یک واکنش طبیعی و بدون ھیجان در بدن هست که توسط بسیاری از افراد در پاسخ به محرک‌ھای مشخص ایجاد میشه. این محرک‌ھا می‌تونن صداھای مختلف مثل صدای پچ‌پچ کردن، صدای بارش باران، صدای آ...

  ‌اِی اِس اِم آر یک واکنش طبیعی و بدون ھیجان د...

  11:08
  • 55

  • 4 ماه پیش
  11:08
  ‌اِی اِس اِم آر یک واکنش طبیعی و بدون ھیجان در بدن هست که توسط بسیاری از افراد در پاسخ به محرک‌ھای مشخص ایجاد میشه. این محرک‌ھا می‌تونن صداھای مختلف مثل صدای پچ‌پچ کردن، صدای بارش باران، صدای آ...

  ‌اِی اِس اِم آر یک واکنش طبیعی و بدون ھیجان د...

  14:58
  • 56

  • 4 ماه پیش
  14:58
  ‌اِی اِس اِم آر یک واکنش طبیعی و بدون ھیجان در بدن هست که توسط بسیاری از افراد در پاسخ به محرک‌ھای مشخص ایجاد میشه. این محرک‌ھا می‌تونن صداھای مختلف مثل صدای پچ‌پچ کردن، صدای بارش باران، صدای آ...

  ‌اِی اِس اِم آر یک واکنش طبیعی و بدون ھیجان د...

  11:07
  • 63

  • 4 ماه پیش
  11:07
  ‌اِی اِس اِم آر یک واکنش طبیعی و بدون ھیجان در بدن هست که توسط بسیاری از افراد در پاسخ به محرک‌ھای مشخص ایجاد میشه. این محرک‌ھا می‌تونن صداھای مختلف مثل صدای پچ‌پچ کردن، صدای بارش باران، صدای آ...

  ‌اِی اِس اِم آر یک واکنش طبیعی و بدون ھیجان د...

  03:06
  • 34

  • 4 ماه پیش
  03:06
  این مدیتیشن برای کسانیکه بیماری ریوی، قلبی یا هرگونه اختلال ذهنی و روانی دارند مناسب نیستاگر بخش‌های قبلی درون یابی رو گوش نکردید لازمه بگم که درون‌یابی‌ها به ترتیب هستند و نیاز هست از ابتدا گوش داد...

  این مدیتیشن برای کسانیکه بیماری ریوی،...

  20:28
  • 43

  • 5 ماه پیش
  20:28
  • 20

  • 5 ماه پیش
  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشنا بشیم. گروهی از این فرکانس‌ها به خواب و آرامش شما کمک می‌کنن و گروه دیگشون برای افزایش تمرکز هستن، این امواج میتونن در حین مدیتیشن، حین انجام کار و یا ق...

  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشن...

  02:52
  • 20

  • 5 ماه پیش
  02:52
  • 7

  • 5 ماه پیش
  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشنا بشیم. گروهی از این فرکانس‌ها به خواب و آرامش شما کمک می‌کنن و گروه دیگشون برای افزایش تمرکز هستن، این امواج میتونن در حین مدیتیشن، حین انجام کار و یا ق...

  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشن...

  03:39
  • 7

  • 5 ماه پیش
  03:39
  • 7

  • 5 ماه پیش
  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشنا بشیم. گروهی از این فرکانس‌ها به خواب و آرامش شما کمک می‌کنن و گروه دیگشون برای افزایش تمرکز هستن، این امواج میتونن در حین مدیتیشن، حین انجام کار و یا ق...

  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشن...

  04:01
  • 7

  • 5 ماه پیش
  04:01
  • 9

  • 5 ماه پیش
  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشنا بشیم. گروهی از این فرکانس‌ها به خواب و آرامش شما کمک می‌کنن و گروه دیگشون برای افزایش تمرکز هستن، این امواج میتونن در حین مدیتیشن، حین انجام کار و یا ق...

  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشن...

  04:29
  • 9

  • 5 ماه پیش
  04:29
  • 5

  • 5 ماه پیش
  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشنا بشیم. گروهی از این فرکانس‌ها به خواب و آرامش شما کمک می‌کنن و گروه دیگشون برای افزایش تمرکز هستن، این امواج میتونن در حین مدیتیشن، حین انجام کار و یا ق...

  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشن...

  03:10
  • 5

  • 5 ماه پیش
  03:10
  • 12

  • 5 ماه پیش
  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشنا بشیم. گروهی از این فرکانس‌ها به خواب و آرامش شما کمک می‌کنن و گروه دیگشون برای افزایش تمرکز هستن، این امواج میتونن در حین مدیتیشن، حین انجام کار و یا ق...

  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشن...

  03:46
  • 12

  • 5 ماه پیش
  03:46
  • 12

  • 5 ماه پیش
  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشنا بشیم. گروهی از این فرکانس‌ها به خواب و آرامش شما کمک می‌کنن و گروه دیگشون برای افزایش تمرکز هستن، این امواج میتونن در حین مدیتیشن، حین انجام کار و یا ق...

  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشن...

  03:27
  • 12

  • 5 ماه پیش
  03:27
  • 12

  • 6 ماه پیش
  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشنا بشیم. گروهی از این فرکانس‌ها به خواب و آرامش شما کمک می‌کنن و گروه دیگشون برای افزایش تمرکز هستن، این امواج میتونن در حین مدیتیشن، حین انجام کار و یا ق...

  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشن...

  02:41
  • 12

  • 6 ماه پیش
  02:41
  • 11

  • 6 ماه پیش
  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشنا بشیم. گروهی از این فرکانس‌ها به خواب و آرامش شما کمک می‌کنن و گروه دیگشون برای افزایش تمرکز هستن، این امواج میتونن در حین مدیتیشن، حین انجام کار و یا ق...

  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشن...

  03:16
  • 11

  • 6 ماه پیش
  03:16
  • 15

  • 6 ماه پیش
  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشنا بشیم. گروهی از این فرکانس‌ها به خواب و آرامش شما کمک می‌کنن و گروه دیگشون برای افزایش تمرکز هستن، این امواج میتونن در حین مدیتیشن، حین انجام کار و یا ق...

  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشن...

  03:22
  • 15

  • 6 ماه پیش
  03:22
  • 7

  • 6 ماه پیش
  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشنا بشیم. گروهی از این فرکانس‌ها به خواب و آرامش شما کمک می‌کنن و گروه دیگشون برای افزایش تمرکز هستن، این امواج میتونن در حین مدیتیشن، حین انجام کار و یا ق...

  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشن...

  02:56
  • 7

  • 6 ماه پیش
  02:56
  • 9

  • 6 ماه پیش
  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشنا بشیم. گروهی از این فرکانس‌ها به خواب و آرامش شما کمک می‌کنن و گروه دیگشون برای افزایش تمرکز هستن، این امواج میتونن در حین مدیتیشن، حین انجام کار و یا ق...

  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشن...

  03:51
  • 9

  • 6 ماه پیش
  03:51
  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشنا بشیم. گروهی از این فرکانس‌ها به خواب و آرامش شما کمک می‌کنن و گروه دیگشون برای افزایش تمرکز هستن، این امواج میتونن در حین مدیتیشن، حین انجام کار و یا ق...

  در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشن...

  03:50
  • 12

  • 6 ماه پیش
  03:50
  این مدیتیشن برای کسانیکه بیماری ریوی، قلبی یا هرگونه اختلال ذهنی و روانی دارند مناسب نیستاگر بخش‌های قبلی درون یابی رو گوش نکردید لازمه بگم که درون‌یابی‌ها به ترتیب هستند و نیاز هست از ابتدا گوش داد...

  این مدیتیشن برای کسانیکه بیماری ریوی،...

  29:07
  • 29

  • 6 ماه پیش
  29:07
  زمانی که خطری مارو تهدید می‌کنه مغز با ارسال‌ سیگنال‌هایی بدن مارو در حالت آماده باش برای مواجه با خطر قرار می‌ده. افزایش ضربان قلب و تنفس‌های سریع که تعریق رو هم به دنبال داره اولین علائم آماده شدن...

  زمانی که خطری مارو تهدید می‌کنه مغز با ارسال‌...

  05:11
  • 22

  • 6 ماه پیش
  05:11
  کمبود تمرکز‌، حواس‌پرتی و بیش‌فعالی ‌مسائلی نیستند که بشه بهشون جواب‌های ساده‌ی بله یا خیر داد و درمان‌های سریع و ساده ارائه داد، ولی در اینجا چند روش بسیار اثربخش و بی ضرر به شما معرفی می‌کنیم و از...

  کمبود تمرکز‌، حواس‌پرتی و بیش‌فعالی ‌مسائلی ن...

  04:28
  • 21

  • 7 ماه پیش
  04:28
  زمانی که به هردلیلی هورمون استرس به شکل مداوم ترشح بشه به استرس مزمن تبدیل میشه که دلیلش می‌تونه سبک زندگی، شرایط محیطی مثل شرایط خونه و محل کار، شرایط اقتصادی و سیاسی و یا نشخوارهای ذهنی و یا حتی د...

  زمانی که به هردلیلی هورمون استرس به شکل مداوم...

  14:42
  • 26

  • 7 ماه پیش
  14:42
  نداشتن انگیزه یکی از متداول‌ترین چیزهایی هست که همه‌ی ما انسان‌ها کم و بیش تجربه می‌کنیم. بنابراین اگه فکر می‌کنید بی‌انگیزه هستید، این کاملا طبیعیه.انگیزه چیزیه که به ما انرژی و توان حرکت رو به جلو...

  نداشتن انگیزه یکی از متداول‌ترین چیزهایی هست ...

  07:40
  • 58

  • 7 ماه پیش
  07:40
  این مدیتیشن برای کسانیکه بیماری ریوی، قلبی یا هرگونه اختلال ذهنی و روانی دارند مناسب نیستاگر بخش‌های قبلی درون یابی رو گوش نکردید لازمه بگم که درون‌یابی‌ها به ترتیب هستند و نیاز هست از ابتدا گوش داد...

  این مدیتیشن برای کسانیکه بیماری ریوی،...

  18:47
  • 13

  • 7 ماه پیش
  18:47
  این مدیتیشن برای حالت نشسته یا خوابیده و در طبیعت مناسب استنوروز فرصتی است برای دوباره فکر کردن. عمیق فکر کردن و تصمیمات نو گرفتن.ما نه تنها مسئول هستیم در مقابل تصمیم‌هایی که می‌گیریم بلکه در مورد ...

  این مدیتیشن برای حالت نشسته یا خوابید...

  09:18
  • 19

  • 8 ماه پیش
  09:18
  تو دنیای امروز دائما با حجم زیادی از اطلاعات، سرگرمی ها درگیر هستیم و آنقدر سرعت داده های جدید زیاد هست که گاها استراحت ذهنی بنظر سخت میاد. ما هر روز رو با کلی رویا و برنامه های جدید شروع می کن...

  تو دنیای امروز دائما با حجم زیادی از اطلاعات،...

  13:27
  • 44

  • 8 ماه پیش
  13:27
  تو دنیای امروز دائما با حجم زیادی از اطلاعات، سرگرمی ها درگیر هستیم و آنقدر سرعت داده های جدید زیاد هست که گاها استراحت ذهنی بنظر سخت میاد.ما هر روز رو با کلی رویا و برنامه های جدید شروع می کنیم. تو...

  تو دنیای امروز دائما با حجم زیادی از اطلاعات،...

  10:12
  • 36

  • 8 ماه پیش
  10:12
  تو دنیای امروز دائما با حجم زیادی از اطلاعات، سرگرمی ها درگیر هستیم و آنقدر سرعت داده های جدید زیاد هست که گاها استراحت ذهنی بنظر سخت میاد.ما هر روز رو با کلی رویا و برنامه های جدید شروع می کنیم. تو...

  تو دنیای امروز دائما با حجم زیادی از اطلاعات،...

  12:54
  • 56

  • 8 ماه پیش
  12:54
  تو دنیای امروز دائما با حجم زیادی از اطلاعات، سرگرمی ها درگیر هستیم و آنقدر سرعت داده های جدید زیاد هست که گاها استراحت ذهنی بنظر سخت میاد.ما هر روز رو با کلی رویا و برنامه های جدید شروع می کنیم. تو...

  تو دنیای امروز دائما با حجم زیادی از اطلاعات،...

  11:00
  • 41

  • 9 ماه پیش
  11:00
  تو دنیای امروز دائما با حجم زیادی از اطلاعات، سرگرمی ها درگیر هستیم و آنقدر سرعت داده های جدید زیاد هست که گاها استراحت ذهنی بنظر سخت میاد.ما هر روز رو با کلی رویا و برنامه های جدید شروع می کنیم. تو...

  تو دنیای امروز دائما با حجم زیادی از اطلاعات،...

  17:56
  • 100

  • 9 ماه پیش
  17:56
  این مدیتیشن برای کسانیکه بیماری ریوی، قلبی یا هرگونه اختلال ذهنی و روانی دارند مناسب نیستاگر بخش‌های قبلی درون یابی رو گوش نکردید لازمه بگم که درون‌یابی‌ها به ترتیب هستند و نیاز هست از ابتدا گوش داد...

  این مدیتیشن برای کسانیکه بیماری ریوی،...

  20:56
  • 38

  • 9 ماه پیش
  20:56
  اگرهنوز اپیزودهای قبلی فصل "مسیر" را گوش نداده‌اید، توصیه می‌کنم ابتدا اون‌ها رو گوش کنید؛ چرا که موضوع "سطحی‌نگری" مستقیماً با اون‌ها مرتبط هست.این فصل مدیتیشن نیست. پس اگر علاقه‌ای به یادگیری و شن...

  اگرهنوز اپیزودهای قبلی فصل "مسیر" را گوش نداد...

  05:27
  • 27

  • 9 ماه پیش
  05:27
  اگرهنوز اپیزودهای قبلی فصل "مسیر" را گوش نداده‌اید، توصیه می‌کنم ابتدا اون‌ها رو گوش کنید؛ چرا که موضوع "سطحی‌نگری" مستقیماً با اون‌ها مرتبط هست.این فصل مدیتیشن نیست. پس اگر علاقه‌ای به یادگیری و شن...

  اگرهنوز اپیزودهای قبلی فصل "مسیر" را گوش نداد...

  09:38
  • 21

  • 10 ماه پیش
  09:38
  اگرهنوز اپیزودهای قبلی فصل "مسیر" را گوش نداده‌اید، توصیه می‌کنم ابتدا اون‌ها رو گوش کنید؛ چرا که موضوع "سطحی‌نگری" مستقیماً با اون‌ها مرتبط هست.تعصب دقیقا نقطه‌ی مخالف پذیرش و انعطاف پذیریه.تعصب ‌م...

  اگرهنوز اپیزودهای قبلی فصل "مسیر" را گوش نداد...

  07:33
  • 16

  • 10 ماه پیش
  07:33
  اگرهنوز اپیزودهای قبلی فصل "مسیر" را گوش نداده‌اید، توصیه می‌کنم ابتدا اون‌ها رو گوش کنید؛ چرا که موضوع "سطحی‌نگری" مستقیماً با اون‌ها مرتبط هست.این فصل مدیتیشن نیست. پس اگر علاقه‌ای به یادگیری و شن...

  اگرهنوز اپیزودهای قبلی فصل "مسیر" را گوش نداد...

  10:27
  • 20

  • 10 ماه پیش
  10:27
  دوره‌ی سکوتی که در‌این فصل می‌خوایم معرفی کنیم چندین بار توسط خودم و اعضای تیم دارما در شرایط مختلف تست شده و نتایجش بهت‌انگیز بوده،به این دوره ویپاسانا، سایلنت ریتریت، خلوت، و حتی روزه‌ی سکوت هم گف...

  دوره‌ی سکوتی که در‌این فصل می‌خوایم معرفی کنی...

  06:56
  • 23

  • 10 ماه پیش
  06:56
  این مدیتیشن برای کسانیکه بیماری ریوی، قلبی یا هرگونه اختلال ذهنی و روانی دارند مناسب نیستاگر بخش‌های قبلی درون یابی رو گوش نکردید لازمه بگم که درون‌یابی‌ها به ترتیب هستند و نیاز هست از ابتدا گوش داد...

  این مدیتیشن برای کسانیکه بیماری ریوی،...

  21:56
  • 18

  • 10 ماه پیش
  21:56
  این مدیتیشن برای حالت نشسته یا خوابیده متاسب هست.یک سوم از زمان ما به کار کردن و بودن در محل کار سپری میشه.برای خانم ها معمولا یک چهارم از هر ماه در دوران قاعدگیشون می گذره.اگر تو دوره ی سندروم پیش ...

  این مدیتیشن برای حالت نشسته یا خوابید...

  06:10
  • 16

  • 11 ماه پیش
  06:10
  این مدیتیشن برای حالت نشسته یا خوابیده متاسب هست.در محل کار، تمرکز کردن بر روی فعالیت ها کمک می کنه به آگاهانه حضور داشتن و ثمر بخش بودن بیشتر در زمینه ی کاری که انجام میدن.   این عمل...

  این مدیتیشن برای حالت نشسته یا خوابید...

  13:32
  • 17

  • 11 ماه پیش
  13:32
  این مدیتیشن برای حالت نشسته یا خوابیده متاسب هست.بعضی وقت ها در محل کار تغییرات یا اتفاقاتی باعث پریشانی، تجربه ی حمله های پانیک یا وحشت زدگی میشن، حس هایی که مدیریت کردنشون در لحظه ممکنه دشوار...

  این مدیتیشن برای حالت نشسته یا خوابید...

  07:08
  • 16

  • 11 ماه پیش
  07:08
  shenoto-ads
  shenoto-ads