خودمثبت | khodemosbat

mohammad amin noshadi
  3
  میانگین پخش
  17
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  خودمثبت | khodemosbat

  mohammad amin noshadi
  3
  میانگین پخش
  17
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  مهارت جراتمندی...
  مهارت جراتمندی
  58:20
  • 1

  • 1 سال پیش
  58:20
  مهارت های ارتباطی...
  مهارت های ارتباطی
  49:14
  • 4

  • 1 سال پیش
  49:14
  • 2

  • 1 سال پیش
  مهارت همدلی...
  مهارت همدلی
  33:25
  • 2

  • 1 سال پیش
  33:25
  مهارت خودآگاهی...
  مهارت خودآگاهی
  38:17
  • 3

  • 2 سال پیش
  38:17
  مهارت های زندگی...
  مهارت های زندگی
  32:20
  • 6

  • 2 سال پیش
  32:20
  • 1

  • 2 سال پیش
  مقدمه...
  مقدمه
  04:07:00
  • 1

  • 2 سال پیش
  04:07:00
  shenoto-ads
  shenoto-ads