جافکری | Jafekri

Amirali Gh
  182
  میانگین پخش
  24.6K
  تعداد پخش
  783
  دنبال کننده

  جافکری | Jafekri

  Amirali Gh
  182
  میانگین پخش
  24.6K
  تعداد پخش
  783
  دنبال کننده

  Episode 06 - Finding One's True Self (یافتن خویشتن حقیقی)...
  Episode 06 - Finding One's True Self (یافتن خویشتن...
  50:06
  • 18

  • 3 روز پیش
  50:06
  Episode 05 - The Kind Are Hell-Makers! (مهربان‌ها جهنم سازند)...
  Episode 05 - The Kind Are Hell-Makers! (مهربان‌ها ...
  43:27
  • 5

  • 1 هفته پیش
  43:27
  Episode 04 - Where and How Do Dreams Die? (رویاها کجا و چگونه می‌میرند؟)...
  Episode 04 - Where and How Do Dreams Die? (رویاها ...
  55:07
  • 5

  • 2 هفته پیش
  55:07
  Episode 03 - Leaving Behind A Painful Past (عبور از گذشته دردناک)...
  Episode 03 - Leaving Behind A Painful Past (عبور ا...
  50:10
  • 5

  • 3 هفته پیش
  50:10
  Episode 02 - Overcoming Fears (عبور از ترس‌ها)...
  Episode 02 - Overcoming Fears (عبور از ترس‌ها)
  46:12
  • 192

  • 1 ماه پیش
  46:12
  Episode 01 - The Awakening of Inner Hero (بیداری قهرمان درون)...
  Episode 01 - The Awakening of Inner Hero (بیداری ق...
  55:20
  • 207

  • 1 ماه پیش
  55:20
  Episode 06 - Where Excitement Stands in Motivation (جایگاه هیجان در انگیزه)...
  Episode 06 - Where Excitement Stands in Motivation...
  35:27
  • 86

  • 1 ماه پیش
  35:27
  Episode 05 - Altruism (دگردوستی)...
  Episode 05 - Altruism (دگردوستی)
  37:44
  • 86

  • 1 ماه پیش
  37:44
  Episode 04 - A Roadmap to Happiness (نقشه ی شادکامی)...
  Episode 04 - A Roadmap to Happiness (نقشه ی شادکام...
  42:31
  • 200

  • 2 ماه پیش
  42:31
  Episode 03 - Designing Life (طراحی زندگی)...
  Episode 03 - Designing Life (طراحی زندگی)
  39:50
  • 119

  • 2 ماه پیش
  39:50
  Episode 02 - Positive Addictions (اعتیادهای مثبت)...
  Episode 02 - Positive Addictions (اعتیادهای مثبت)
  23:23
  • 284

  • 2 ماه پیش
  23:23
  Episode 01 - Addiction (اعتیاد)...
  Episode 01 - Addiction (اعتیاد)
  35:10
  • 182

  • 3 ماه پیش
  35:10
  Episode 06 - Deciding for Graduate Studies (تصمیم به تحصیلات تکمیلی)...
  Episode 06 - Deciding for Graduate Studies (تصمیم ...
  25:56
  • 105

  • 3 ماه پیش
  25:56
  Episode 05 - Deciding for Higher Education (تصمیم به تحصیل در دانشگاه)...
  Episode 05 - Deciding for Higher Education (تصمیم ...
  40:03
  • 100

  • 3 ماه پیش
  40:03
  Episode 04 - Deciding to Invest (تصمیم به سرمایه گذاری)...
  Episode 04 - Deciding to Invest (تصمیم به سرمایه گ...
  46:44
  • 120

  • 3 ماه پیش
  46:44
  Episode 03 - Deciding to get Divorced (تصمیم به طلاق)...
  Episode 03 - Deciding to get Divorced (تصمیم به طل...
  44:26
  • 104

  • 4 ماه پیش
  44:26
  Episode 02 - Deciding to get Married (تصمیم به ازدواج)...
  Episode 02 - Deciding to get Married (تصمیم به ازد...
  51:38
  • 151

  • 4 ماه پیش
  51:38
  Episode 01 - Deciding to Immigrate (تصمیم به مهاجرت)...
  Episode 01 - Deciding to Immigrate (تصمیم به مهاج...
  43:05
  • 90

  • 4 ماه پیش
  43:05
  Episode 06 - Unliving desires 2 (نزیستن خواسته ها ۲)...
  Episode 06 - Unliving desires 2 (نزیستن خواسته ها ...
  48:03
  • 82

  • 6 ماه پیش
  48:03
  Episode 05 - Unliving desires (نزیستن خواسته ها)...
  Episode 05 - Unliving desires (نزیستن خواسته ها)
  31:52
  • 87

  • 6 ماه پیش
  31:52
  Episode 04 - Internal conflicts (کشمکش های درونی)...
  Episode 04 - Internal conflicts (کشمکش های درونی)
  49:34
  • 99

  • 6 ماه پیش
  49:34
  Episode 03 - The impact of other’s expectations (تاثیر انتظارات دیگران)...
  Episode 03 - The impact of other’s expectations (ت...
  46:40
  • 1.3K

  • 6 ماه پیش
  46:40
  Episode 02 - Lost Desires (خواسته های گم شده)...
  Episode 02 - Lost Desires (خواسته های گم شده)
  40:35
  • 959

  • 7 ماه پیش
  40:35
  Episode 01 - Why don’t we get there? (چرا نمی رسیم؟)...
  Episode 01 - Why don’t we get there? (چرا نمی رسیم...
  42:10
  • 1.0K

  • 7 ماه پیش
  42:10
  Episode 12 - Negative in Positive (منفی در مثبت)...
  Episode 12 - Negative in Positive (منفی در مثبت)
  36:33
  • 609

  • 7 ماه پیش
  36:33
  Episode 11 - Money’s real value (ارزش واقعی پول)...
  Episode 11 - Money’s real value (ارزش واقعی پول)
  39:16
  • 485

  • 8 ماه پیش
  39:16
  Episode 10 - How to take Risks? (چطور ریسک کنیم؟)...
  Episode 10 - How to take Risks? (چطور ریسک کنیم؟)
  37:59
  • 650

  • 8 ماه پیش
  37:59
  Episode 09 - Tedious (کسل کننده)...
  Episode 09 - Tedious (کسل کننده)
  35:45
  • 770

  • 8 ماه پیش
  35:45
  Episode 08 - U-Turn (دوربرگردون)...
  Episode 08 - U-Turn (دوربرگردون)
  45:06
  • 452

  • 8 ماه پیش
  45:06
  Episode 07 - Boundary (حد و مرز)...
  Episode 07 - Boundary (حد و مرز)
  41:25
  • 732

  • 9 ماه پیش
  41:25
  Episode 06 - The Art of Questioning (هنر پرسشگری)...
  Episode 06 - The Art of Questioning (هنر پرسشگری)
  41:20
  • 334

  • 9 ماه پیش
  41:20
  Episode 05 - Be a Leader (لیدر باش)...
  Episode 05 - Be a Leader (لیدر باش)
  40:46
  • 706

  • 10 ماه پیش
  40:46
  Episode 04 - Winning Ticket (بلیط برنده)...
  Episode 04 - Winning Ticket (بلیط برنده)
  43:48
  • 531

  • 10 ماه پیش
  43:48
  Episode 03 - Rebel Talent (استعداد نافرمانی)...
  Episode 03 - Rebel Talent (استعداد نافرمانی)
  33:28
  • 353

  • 10 ماه پیش
  33:28
  Episode 02 - The Myth Of Balance (افسانه ی تعادل)...
  Episode 02 - The Myth Of Balance (افسانه ی تعادل)
  45:13
  • 526

  • 11 ماه پیش
  45:13
  Episode 01 - The Long Game (بازی بلند مدت)...
  Episode 01 - The Long Game (بازی بلند مدت)
  46:02
  • 581

  • 11 ماه پیش
  46:02
  Episode 08 - The last words (حرف آخر)...
  Episode 08 - The last words (حرف آخر)
  46:46
  • 152

  • 11 ماه پیش
  46:46
  Episode 07 - A little for Others 2 (کمی برای دیگری قسمت دوم)...
  Episode 07 - A little for Others 2 (کمی برای دیگری...
  56:13
  • 244

  • 11 ماه پیش
  56:13
  Episode 06 - A little for Others (کمی برای دیگری)...
  Episode 06 - A little for Others (کمی برای دیگری)
  53:05
  • 223

  • 1 سال پیش
  53:05
  Episode 05 - Universe, Energy & Water (جهان، انرژی و آب)...
  Episode 05 - Universe, Energy & Water (جهان، انرژی...
  46:02
  • 118

  • 1 سال پیش
  46:02
  Episode 04 - Our dear Earth (زمین عزیز ما)...
  Episode 04 - Our dear Earth (زمین عزیز ما)
  47:54
  • 106

  • 1 سال پیش
  47:54
  Episode 03 - The other’s good mood (حال خوب دیگری)...
  Episode 03 - The other’s good mood (حال خوب دیگری)
  01:03:27
  • 142

  • 1 سال پیش
  01:03:27
  Episode 02 - My Duties, My Responsibilities (وظایف من، مسئولیت های من)...
  Episode 02 - My Duties, My Responsibilities (وظایف...
  51:21
  • 228

  • 1 سال پیش
  51:21
  Episode 01 - Real good mood (حال خوب واقعی)...
  Episode 01 - Real good mood (حال خوب واقعی)
  59:39
  • 534

  • 1 سال پیش
  59:39
  Episode 08 - Authentic search for truth (جستجوی واقعی برای حقیقت)...
  Episode 08 - Authentic search for truth (جستجوی وا...
  38:55
  • 120

  • 1 سال پیش
  38:55
  Episode 07 - To improve our life experience (برای بهبود تجربه ی زیستن)...
  Episode 07 - To improve our life experience (برای ...
  48:49
  • 207

  • 1 سال پیش
  48:49
  Episode 06 - Non-linear narration of defeat and victory! (روایت غیر خطی شکست و پیروزی)...
  Episode 06 - Non-linear narration of defeat and vi...
  57:55
  • 297

  • 1 سال پیش
  57:55
  Episode 05 - Originality of Choice (اصالت انتخاب)...
  Episode 05 - Originality of Choice (اصالت انتخاب)
  45:03
  • 141

  • 1 سال پیش
  45:03
  Episode 04 - The delight of becoming earthly (لذت زمینی شدن)...
  Episode 04 - The delight of becoming earthly (لذت ...
  52:51
  • 196

  • 1 سال پیش
  52:51
  Episode 03 - Entangled life on earth (زندگی زمینی درهم تنیده ما)...
  Episode 03 - Entangled life on earth (زندگی زمینی ...
  49:29
  • 103

  • 1 سال پیش
  49:29
  shenoto-ads
  shenoto-ads