به راه بادیه

Ali Sekhavati
  1
  میانگین پخش
  28
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  به راه بادیه

  Ali Sekhavati
  1
  میانگین پخش
  28
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  • 0

  • 2 ماه پیش

  تصویر مغزی اختلالات روانی

  رابطه شخصیت ماکیاولی و اختلالات روانی

  اختلال شخصیت لب مرز

  نابینایی اخلاقی

  تصویر مغزی اختلالات روانی

  رابطه شخصیت ما...

  00:00
  • 0

  • 2 ماه پیش
  00:00
  • 0

  • 3 ماه پیش

  ژنهای شیطانی قسمت دوم

  ویژگیهای شخصیت ماکیاولی

  آشنایی با چند ژن شیطانی

  تاثیر محیط و ژن بر یکدیگر

  ژنهای شیطانی قسمت دوم

  ویژگیهای شخصیت ماک...

  00:00
  • 0

  • 3 ماه پیش
  00:00
  • 3

  • 3 ماه پیش

  ژنهای شیطانی - قسمت اول

  چرا آدمهای شرور وجود دارند

  و چگونه در شرارت خود موفق می‌شوند

  ژنهای شیطانی - قسمت اول

  چرا آدمهای شرور ...

  00:00
  • 3

  • 3 ماه پیش
  00:00
  • 0

  • 3 ماه پیش

  ژنهای شیطانی - قسمت اول

  چرا آدمهای شرور وجود دارند

  و چگونه در شرارت خود موفق می‌شوند

  ژنهای شیطانی - قسمت اول

  چرا آدمهای شرور ...

  00:00
  • 0

  • 3 ماه پیش
  00:00
  • 5

  • 3 ماه پیش

  اسرار اَزَل را نه تو دانی و نه من

  فروپاشی قسمت دوم

  ترومای جنگ، داستان سربازی من و طیران آدمیت در افتادن پرده فرهنگ


  اسرار اَزَل را نه تو دانی و نه من

  فروپاش...

  00:00
  • 5

  • 3 ماه پیش
  00:00
  • 0

  • 3 ماه پیش

  اسرار اَزَل را نه تو دانی و نه من

  فروپاشی قسمت دوم

  ترومای جنگ، داستان سربازی من و طیران آدمیت در افتادن پرده فرهنگ


  اسرار اَزَل را نه تو دانی و نه من

  فروپاش...

  00:00
  • 0

  • 3 ماه پیش
  00:00
  • 4

  • 5 ماه پیش

  غیاب بزرگ چنین بود

  سرگذشت ویرانه چنین بود

  غیاب بزرگ چنین بود

  سرگذشت ویرانه چنین بو...

  01:53:29
  • 4

  • 5 ماه پیش
  01:53:29
  • 0

  • 5 ماه پیش

  غیاب بزرگ چنین بود

  سرگذشت ویرانه چنین بود

  غیاب بزرگ چنین بود

  سرگذشت ویرانه چنین بو...

  00:00
  • 0

  • 5 ماه پیش
  00:00
  • 1

  • 6 ماه پیش

  حکایت شرم و خشم و غم

  زن زندگی آزادی

  حکایت شرم و خشم و غم

  زن زندگی آزادی

  25:20
  • 1

  • 6 ماه پیش
  25:20
  • 0

  • 6 ماه پیش

  حکایت شرم و خشم و غم

  زن زندگی آزادی

  حکایت شرم و خشم و غم

  زن زندگی آزادی

  00:00
  • 0

  • 6 ماه پیش
  00:00
  • 1

  • 9 ماه پیش

  آبنمک به راه بادیه، افراط و تفریط، خوردن عاطفی، لذت دهانی و مقدمه چینی برای یک  پادکست جدید

  آبنمک به راه بادیه، افراط و تفریط، خوردن عاطفی،...

  01:30:18
  • 1

  • 9 ماه پیش
  01:30:18
  • 0

  • 9 ماه پیش

  آبنمک به راه بادیه، افراط و تفریط، خوردن عاطفی، لذت دهانی و مقدمه چینی برای یک  پادکست جدید

  آبنمک به راه بادیه، افراط و تفریط، خوردن عاطفی،...

  00:00
  • 0

  • 9 ماه پیش
  00:00
  • 0

  • 10 ماه پیش

  بستن اینستاگرام، تحلیل وقایع اخیر، تعریفی از عوامل فساد و خوردن کفگیر به ته دیگ آنلاین دیتینگ

  بستن اینستاگرام، تحلیل وقایع اخیر، تعریفی از عو...

  01:56:30
  • 0

  • 10 ماه پیش
  01:56:30
  • 0

  • 10 ماه پیش

  بستن اینستاگرام، تحلیل وقایع اخیر، تعریفی از عوامل فساد و خوردن کفگیر به ته دیگ آنلاین دیتینگ

  بستن اینستاگرام، تحلیل وقایع اخیر، تعریفی از عو...

  00:00
  • 0

  • 10 ماه پیش
  00:00
  • 0

  • 10 ماه پیش

  ریشه یابی آب نمک، دموکراسی در دیتینگ و نمی دونم چرا اینقدر طولانی شد این قسمت.

  ریشه یابی آب نمک، دموکراسی در دیتینگ و نمی دونم...

  02:34:36
  • 0

  • 10 ماه پیش
  02:34:36
  • 0

  • 10 ماه پیش

  ریشه یابی آب نمک، دموکراسی در دیتینگ و نمی دونم چرا اینقدر طولانی شد این قسمت.

  ریشه یابی آب نمک، دموکراسی در دیتینگ و نمی دونم...

  00:00
  • 0

  • 10 ماه پیش
  00:00
  • 0

  • 10 ماه پیش

  برابری صبر جنسی، رفتن من به سورپرایز پارتی و معرفی یک تحقیق علمی در زمینه آب نمک

  برابری صبر جنسی، رفتن من به سورپرایز پارتی و مع...

  02:27:07
  • 0

  • 10 ماه پیش
  02:27:07
  • 0

  • 10 ماه پیش

  برابری صبر جنسی، رفتن من به سورپرایز پارتی و معرفی یک تحقیق علمی در زمینه آب نمک

  برابری صبر جنسی، رفتن من به سورپرایز پارتی و مع...

  00:00
  • 0

  • 10 ماه پیش
  00:00
  • 0

  • 10 ماه پیش

  پادکستینگ رمانتیک، دیدن جن، دیتینگ در دندانپزشکی و صحبتهای بلبل با گل زرد

  پادکستینگ رمانتیک، دیدن جن، دیتینگ در دندانپزشک...

  01:11:55
  • 0

  • 10 ماه پیش
  01:11:55
  • 0

  • 10 ماه پیش

  پادکستینگ رمانتیک، دیدن جن، دیتینگ در دندانپزشکی و صحبتهای بلبل با گل زرد

  پادکستینگ رمانتیک، دیدن جن، دیتینگ در دندانپزشک...

  00:00
  • 0

  • 10 ماه پیش
  00:00
  • 0

  • 11 ماه پیش

  چالشهای فرهنگی، جنسیتی، اجتماعی و روانشناختی آنلاین دیتینگ. نظریه دلبستگی در دیتینگ. ترکیب اسفناج و گل کلم. وجد از یکنواختی.

  چالشهای فرهنگی، جنسیتی، اجتماعی و روانشناختی آن...

  01:38:50
  • 0

  • 11 ماه پیش
  01:38:50
  • 0

  • 11 ماه پیش

  چالشهای فرهنگی، جنسیتی، اجتماعی و روانشناختی آنلاین دیتینگ. نظریه دلبستگی در دیتینگ. ترکیب اسفناج و گل کلم. وجد از یکنواختی.

  چالشهای فرهنگی، جنسیتی، اجتماعی و روانشناختی آن...

  00:00
  • 0

  • 11 ماه پیش
  00:00
  • 0

  • 11 ماه پیش

  من این توپو نداشتم، دیتینگ آن لای، بلیط بخت آزمایی، مردم سالاری در فضای ترس، تخدیر، فریب و قمار

  به راه بادیه

  علی سخاوتی

  من این توپو نداشتم، دیتینگ آن لای، بلیط بخت آزم...

  01:16:18
  • 0

  • 11 ماه پیش
  01:16:18
  • 0

  • 11 ماه پیش

  من این توپو نداشتم، دیتینگ آن لای، بلیط بخت آزمایی، مردم سالاری در فضای ترس، تخدیر، فریب و قمار

  به راه بادیه

  علی سخاوتی

  من این توپو نداشتم، دیتینگ آن لای، بلیط بخت آزم...

  00:00
  • 0

  • 11 ماه پیش
  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش

  دیتینگ موج دوم، لایک در نگاه اول، سبزی پلو با ماهی با بچه های پامنار، شگفتی رویش، حمله به اوکراین و پنجاه قسمت پادکستینگ

  به راه بادیه

  علی سخاوتی

  دیتینگ موج دوم، لایک در نگاه اول، سبزی پلو با م...

  01:31:25
  • 0

  • 1 سال پیش
  01:31:25
  • 0

  • 1 سال پیش

  دیتینگ موج دوم، لایک در نگاه اول، سبزی پلو با ماهی با بچه های پامنار، شگفتی رویش، حمله به اوکراین و پنجاه قسمت پادکستینگ

  به راه بادیه

  علی سخاوتی

  دیتینگ موج دوم، لایک در نگاه اول، سبزی پلو با م...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  • 6

  • 1 سال پیش

  انگیزه سرودن شعر، پیتزای میرزا قاسمی، موضع گیری نسبت به وقایع اخیر و یک راه حل پایدار برای معضل بیکاری جوانان و معضلات کلان دیگر

  به راه بادیه

  علی سخاوتی

  انگیزه سرودن شعر، پیتزای میرزا قاسمی، موضع گیری...

  01:43:19
  • 6

  • 1 سال پیش
  01:43:19
  • 0

  • 1 سال پیش

  انگیزه سرودن شعر، پیتزای میرزا قاسمی، موضع گیری نسبت به وقایع اخیر و یک راه حل پایدار برای معضل بیکاری جوانان و معضلات کلان دیگر

  به راه بادیه

  علی سخاوتی

  انگیزه سرودن شعر، پیتزای میرزا قاسمی، موضع گیری...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش

  آدمها و چهره‌ها، این گنبد مینا، تنهایی زیبا و شکست شخصی کرونا.

  به راه بادیه

  علی سخاوتی

  آدمها و چهره‌ها، این گنبد مینا، تنهایی زیبا و ش...

  01:19:51
  • 0

  • 1 سال پیش
  01:19:51
  • 0

  • 1 سال پیش

  آدمها و چهره‌ها، این گنبد مینا، تنهایی زیبا و شکست شخصی کرونا.

  به راه بادیه

  علی سخاوتی

  آدمها و چهره‌ها، این گنبد مینا، تنهایی زیبا و ش...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش

  سفر از در حالیکه به حال، معادلی فارسی برای شادن فروید و درخواست رسمی برای حمایت مالی از به راه بادیه.

  رقصی چنین میانه میدانم آرزوست.


  به راه بادیه

  علی سخاوتی

  سفر از در حالیکه به حال، معادلی فارسی برای شادن...

  01:39:57
  • 0

  • 1 سال پیش
  01:39:57
  • 0

  • 1 سال پیش

  سفر از در حالیکه به حال، معادلی فارسی برای شادن فروید و درخواست رسمی برای حمایت مالی از به راه بادیه.

  رقصی چنین میانه میدانم آرزوست.


  به راه بادیه

  علی سخاوتی

  سفر از در حالیکه به حال، معادلی فارسی برای شادن...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش

  عشق واقعی، مهاجرت آقای غیاثوند به کلمبیا، قبولی در امتحان رانندگی، کارنامه به راه بادیه در ۲۰۲۱، دستور پخت بهترین سوپ عدس و قول سال نوی من برای زندگی رها از شادنفروید


  به راه با...

  عشق واقعی، مهاجرت آقای غیاثوند به کلمبیا، قبولی...

  01:32:14
  • 0

  • 1 سال پیش
  01:32:14
  • 0

  • 1 سال پیش

  عشق واقعی، مهاجرت آقای غیاثوند به کلمبیا، قبولی در امتحان رانندگی، کارنامه به راه بادیه در ۲۰۲۱، دستور پخت بهترین سوپ عدس و قول سال نوی من برای زندگی رها از شادنفروید


  به راه بادی...

  عشق واقعی، مهاجرت آقای غیاثوند به کلمبیا، قبولی...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش

  رد شدن در امتحان رانندگی، عشق در کلمبیا، دیتینگ در زمستان، احوالپرسی خواستگار قدیمی و دوستان جدید در پامنار تورنتو در یک پادکست بدون شعر


  به راه بادیه

  علی سخاوتی

  رد شدن در امتحان رانندگی، عشق در کلمبیا، دیتینگ...

  01:55:14
  • 0

  • 1 سال پیش
  01:55:14
  • 0

  • 1 سال پیش

  رد شدن در امتحان رانندگی، عشق در کلمبیا، دیتینگ در زمستان، احوالپرسی خواستگار قدیمی و دوستان جدید در پامنار تورنتو در یک پادکست بدون شعر


  به راه بادیه

  علی سخاوتی

  رد شدن در امتحان رانندگی، عشق در کلمبیا، دیتینگ...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش

  گرگ زن، نقد دیگری بر دموکراسی، واکسن زدن و نقش کلیدی من در عروسی روی آب.

  گرگ زن، نقد دیگری بر دموکراسی، واکسن زدن و نقش ...

  01:31:25
  • 0

  • 1 سال پیش
  01:31:25
  • 0

  • 1 سال پیش

  گرگ زن، نقد دیگری بر دموکراسی، واکسن زدن و نقش کلیدی من در عروسی روی آب.

  گرگ زن، نقد دیگری بر دموکراسی، واکسن زدن و نقش ...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش

  بچه همسایه، رشد در برابر تغییر، عصر طلایی حماقت و ده سوال برای مصاحبه با خودم.

  بچه همسایه، رشد در برابر تغییر، عصر طلایی حماقت...

  01:46:36
  • 0

  • 1 سال پیش
  01:46:36
  • 0

  • 1 سال پیش

  بچه همسایه، رشد در برابر تغییر، عصر طلایی حماقت و ده سوال برای مصاحبه با خودم.

  بچه همسایه، رشد در برابر تغییر، عصر طلایی حماقت...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش

  سفر قهرمان، مدل رشد ذهنی بزرگسالان، مقدمه‌ای بر

  psychedelics

  و تجربه‌ای شخصی

  سفر قهرمان، مدل رشد ذهنی بزرگسالان، مقدمه‌ای بر...

  02:19:23
  • 0

  • 1 سال پیش
  02:19:23
  • 0

  • 1 سال پیش

  سفر قهرمان، مدل رشد ذهنی بزرگسالان، مقدمه‌ای بر

  psychedelics

  و تجربه‌ای شخصی

  سفر قهرمان، مدل رشد ذهنی بزرگسالان، مقدمه‌ای بر...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش

  رساله بی احترامی، ، در اهمیت مرز، مادر رو ببین دختر رو بگیر و سد خونی مغزی

  رساله بی احترامی، ، در اهمیت مرز، مادر رو ببین ...

  01:42:10
  • 0

  • 1 سال پیش
  01:42:10
  • 0

  • 1 سال پیش

  رساله بی احترامی، ، در اهمیت مرز، مادر رو ببین دختر رو بگیر و سد خونی مغزی

  رساله بی احترامی، ، در اهمیت مرز، مادر رو ببین ...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش

  زندگی در جامعه سگ سالار٬ شکرگزاری با دیتینگ و شعری زیبا از امیلی دیکینسون

  زندگی در جامعه سگ سالار٬ شکرگزاری با دیتینگ و ش...

  01:49:50
  • 0

  • 1 سال پیش
  01:49:50
  • 0

  • 1 سال پیش

  زندگی در جامعه سگ سالار٬ شکرگزاری با دیتینگ و شعری زیبا از امیلی دیکینسون

  زندگی در جامعه سگ سالار٬ شکرگزاری با دیتینگ و ش...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش

  فرار از خود، زندگی بی مبلمان و کندن تصویر خود از آینه زندگی

  فرار از خود، زندگی بی مبلمان و کندن تصویر خود ا...

  01:22:10
  • 0

  • 1 سال پیش
  01:22:10
  • 0

  • 1 سال پیش

  فرار از خود، زندگی بی مبلمان و کندن تصویر خود از آینه زندگی

  فرار از خود، زندگی بی مبلمان و کندن تصویر خود ا...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش

  ابلهی دید اشتری به چرا

  گفت نقشت همه کژست چرا

  ابلهی دید اشتری به چرا

  گفت نقشت همه کژست...

  23:22
  • 0

  • 1 سال پیش
  23:22
  • 0

  • 1 سال پیش

  ابلهی دید اشتری به چرا

  گفت نقشت همه کژست چرا

  ابلهی دید اشتری به چرا

  گفت نقشت همه کژست...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  shenoto-ads
  shenoto-ads