با من گوش کن - پادکست فارسی - Baman goosh kon

Baman_goosh_kon
  24
  میانگین پخش
  427
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  با من گوش کن - پادکست فارسی - Baman goosh kon

  Baman_goosh_kon
  24
  میانگین پخش
  427
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  با من گوش کن | اپیزود آخر | برای زن، زندگی، آزادی...
  با من گوش کن | اپیزود آخر | برای زن، زندگی، آزادی
  11:23
  • 16

  • 1 سال پیش
  11:23
  با من گوش کن | اپیزود 17 | برای بهار دلکش...
  با من گوش کن | اپیزود 17 | برای بهار دلکش
  09:00
  • 9

  • 3 سال پیش
  09:00
  با من گوش کن | اپیزود 16 | مردگان این سال، عاشق ترین زندگان...
  با من گوش کن | اپیزود 16 | مردگان این سال، عاشق تر...
  05:42
  • 16

  • 3 سال پیش
  05:42
  با من گوش کن | اپیزود 15 | یارا تو بمان...
  با من گوش کن | اپیزود 15 | یارا تو بمان
  03:46
  • 13

  • 3 سال پیش
  03:46
  با من گوش کن | اپیزود 14 | که این خون، خون فرزندان صحراست...
  با من گوش کن | اپیزود 14 | که این خون، خون فرزندان...
  04:13
  • 8

  • 3 سال پیش
  04:13
  با من گوش کن | اپیزود 13 | نوبت عاشقیست یک چندی...
  با من گوش کن | اپیزود 13 | نوبت عاشقیست یک چندی
  04:01
  • 89

  • 3 سال پیش
  04:01
  با من گوش کن | اپیزود 12 | برای پدر...
  با من گوش کن | اپیزود 12 | برای پدر
  07:03
  • 17

  • 4 سال پیش
  07:03
  با من گوش کن | اپیزود 11 | این جور که می‌بریم تا کی؟...
  با من گوش کن | اپیزود 11 | این جور که می‌بریم تا ک...
  07:21
  • 15

  • 4 سال پیش
  07:21
  با من گوش کن | اپیزود 10 | من مرگ هیچ عزیزی را باور نمیکنم...
  با من گوش کن | اپیزود 10 | من مرگ هیچ عزیزی را باو...
  06:29
  • 21

  • 4 سال پیش
  06:29
  با من گوش کن | اپیزود 9 | عشق، نتیجه ی سوء تفاهم...
  با من گوش کن | اپیزود 9 | عشق، نتیجه ی سوء تفاهم
  05:02
  • 23

  • 4 سال پیش
  05:02
  با من گوش کن | اپیزود 8 | ایرانه خانم...
  با من گوش کن | اپیزود 8 | ایرانه خانم
  05:48
  • 12

  • 4 سال پیش
  05:48
  با من گوش کن | اپیزود 7 | خاک بلاخیز...
  با من گوش کن | اپیزود 7 | خاک بلاخیز
  05:48
  • 11

  • 4 سال پیش
  05:48
  با من گوش کن | اپیزود 6 | دچار باید بود...
  با من گوش کن | اپیزود 6 | دچار باید بود
  07:20
  • 22

  • 4 سال پیش
  07:20
  با من گوش کن | اپیزود 5 | حیات، غفلت رنگین یک دقیقه ی حوا...
  با من گوش کن | اپیزود 5 | حیات، غفلت رنگین یک دقیق...
  09:58
  • 30

  • 4 سال پیش
  09:58
  با من گوش کن | اپیزود 3 | برای مادر، معنای زندگی...
  با من گوش کن | اپیزود 3 | برای مادر، معنای زندگی
  04:43
  • 8

  • 4 سال پیش
  04:43
  با من گوش کن | اپیزود 4 | برای سرای امید...
  با من گوش کن | اپیزود 4 | برای سرای امید
  03:29
  • 12

  • 4 سال پیش
  03:29
  با من گوش کن | اپیزود 2 | به یاد خسرو شکیبایی...
  با من گوش کن | اپیزود 2 | به یاد خسرو شکیبایی
  06:21
  • 56

  • 4 سال پیش
  06:21
  با من گوش کن | اپیزود 1 | به یاد عباس کیارستمی، در ستایش زندگی...
  با من گوش کن | اپیزود 1 | به یاد عباس کیارستمی، در...
  03:54
  • 49

  • 4 سال پیش
  03:54
  shenoto-ads
  shenoto-ads