pelake22
shenoto podcaster

Hossein Donyagardrad

معمار..نوشتن را بیشتر از ننوشتن دوست دارم

آلبوم‌ها (35)

دشت بی حصار

دشت بی حصار


این روزها ،،چقدر نگاهمان به طبیعت،و به زیبائی های هستی،پر باورتر است.

0

27

1 سال پیش

اندوه خاکستری

اندوه خاکستری


دربی هوائیم ،هوایت را نداشتم.

1

40

1 سال پیش

موجها

موجها


موجها،شنا کردن نمی دانند اما مسیر دلشان را می شناسند .....

3

78

1 سال پیش

نشنوتو

نشنوتو


یک شوخی عاشقانه با" شنوتو"

1

22

1 سال پیش

کاروان تنهائی

کاروان تنهائی


گپ و گفتی با خیال تنهائی. گاه نیاز داری که هجومی به حال دلت بیاوری و کمی خود آزاری کنی ،تا هوایت تکانی بخورد .این غزل را من در چنین خیالی نوشتم.

2

22

1 سال پیش

باران

باران


حرف من و باران یک واژه ساده است یک اتفاق خوش بی حد و اندازه است یک بوسه نمناک از کنج تنهائیست یک انتظار ناز از جنس شیدائیست عطرش سرآغاز رویای آغوشه حتی تو سرما هم چیزی نمی پوشه باران من ، با تو من گفته ها دارم بنشین کنار من محتاج دیدارم

1

54

1 سال پیش

نفس عاشقی

نفس عاشقی


در حوالی عاشقیت،عاشقانه بخوان،،با صدای بلند،،سکوت درون مرگ عاشقی است....

2

45

1 سال پیش

شصت سالگی

شصت سالگی


درک حال انسانها سخت است،نه سخت باشد ،،نشدنی است. و ما خودخواهانه گاه حالی را قضاوت می کنیم که نه تاریخش را می شناسیم و نه جغرافیایش را طنز ۶۰ سالگی گفتگوئی خیالی با خود است.

4

24

1 سال پیش

خیال خواب آلوده

خیال خواب آلوده


ببین،،دلم تنگ است. میفهمی؟ در امتداد آب در یا هیچ موجی نیست من ماندم و آن گوش ماهیهای های سرگردان مرغابیان هم با صدای فالش می خوانند آن کاسهء پر آب یادت هست؟ وقتی که پاشیدم به روی سنگ فرشی که ترا می برد؟ آنروز بوی یاس و عطر خیس خ ...

2

167

1 سال پیش

کشتزار

کشتزار


انگورهایمان رسیدند گمانم جرمی در راه است!

1

74

1 سال پیش