pauseradio
shenoto podcaster

رادیو پاز | pause radio

رادیو پاز مشغول ساخت است ، مشغول تعریف و تصور چندین داستان در چند فصل و اینجا محل رفت و آمد چندین شخصیت میباشد. لطفا پاز رو پاز نکنید

آلبوم‌ها (17)

قسمت آخر / مسیر جنگ: غفلت

قسمت آخر / مسیر جنگ: غفلت


مرا ببخش ارفاق اما میخواهم شاهی کنم. . رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس، ملقب به شهدخت قسمت نهم(آخر) / مسیر جنگ: غفلت . نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی . صداپیشگان: رضا شریف‌کاظمی حمید رشید شبنم میرگلی نوید عسکری احمدرضا پناه‌زاده پ ...

0

132

1 ماه پیش

قسمت آخر / مسیر قصر: رفراندوم

قسمت آخر / مسیر قصر: رفراندوم


ما مجبور بودیم که دروغ بگوییم. . رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس، ملقب به شهدخت قسمت نهم(آخر) / مسیر قصر: رفراندوم . نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی . صداپیشگان: رضا شریف‌کاظمی حمید رشید شبنم میرگلی نوید عسکری احمدرضا پناه‌زاده پوری ...

0

60

1 ماه پیش

قسمت هشتم / مسیر جنگ: معاهده

قسمت هشتم / مسیر جنگ: معاهده


پس کلتت قراره جلوی من رو بگیره. . رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس، ملقب به شهدخت قسمت هشتم / مسیر جنگ: معاهده . نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی . صداپیشگان: رضا شریف‌کاظمی حمید رشید شبنم میرگلی نوید عسکری احمدرضا پناه‌زاده پوریا نی ...

0

81

3 ماه پیش

قسمت هشتم / مسیر قصر: بی‌نام

قسمت هشتم / مسیر قصر: بی‌نام


تا به حال دیده ای پسری اجازه دهد مادرش را جلوش چشمانش سر ببرند؟ . رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس، ملقب به شهدخت قسمت هشتم / مسیر قصر: بی‌نام . نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی . صداپیشگان: رضا شریف‌کاظمی حمید رشید شبنم میرگلی نوید ع ...

0

317

3 ماه پیش

قسمت هفتم / مسیر جنگ: آتش

قسمت هفتم / مسیر جنگ: آتش


جناب آژمان زین پس سپه سالار لشکر ایران هستند. . رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس، ملقب به شهدخت قسمت هفتم / مسیر جنگ: آتش . نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی . صداپیشگان: رضا شریف‌کاظمی حمید رشید شبنم میرگلی نوید عسکری احمدرضا پناه‌زاد ...

0

124

4 ماه پیش

مسیر هفتم / مسیر قصر: دارالمجانین

مسیر هفتم / مسیر قصر: دارالمجانین


بلاهت و حماقت باعث میشه که امثال ملیجک بیان بشینن روی تخت حکومت . رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس‌، ملقب به شهدخت قسمت هفتم / مسیر قصر: دارالمجانین . نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی . صداپیشگان: رضا شریف‌کاظمی حمید رشید شبنم میرگلی ...

0

47

4 ماه پیش

قسمت ششم / مسیر جنگ: خیانت

قسمت ششم / مسیر جنگ: خیانت


چه میکنی ارفاق میخواهی برادرت را گردن بزنی . رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس، ملقب به شهدخت قسمت ششم / مسیر جنگ: خیانت . نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی . صداپیشگان: رضا شریف‌کاظمی حمید رشید شبنم میرگلی نوید عسکری احمدرضا پناه‌زاده ...

1

107

5 ماه پیش

قسمت ششم / مسیر قصر: جهل

قسمت ششم / مسیر قصر: جهل


مارا به مردم شهر به عنوان اصلح‌ترین قوم برای شاهی معرفی کنید . رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس‌، ملقب به شهدخت قسمت ششم / مسیر قصر: جهل . نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی . صداپیشگان: رضا شریف‌کاظمی حمید رشید شبنم میرگلی نوید عسکری ...

0

188

5 ماه پیش

قسمت پنجم / مسیر جنگ: وطن به حراج

قسمت پنجم / مسیر جنگ: وطن به حراج


هیچی نشده، فقط الان باید ارفاق و سی‌سی‌گامبیس و قابله یکدیگر را ملاقات کنند . رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس، ملقب به شهدخت قسمت پنجم / مسیر جنگ: وطن به حراج . نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی . صداپیشگان: رضا شریف‌کاظمی حمید رشید ش ...

0

75

6 ماه پیش

قسمت پنجم / مسیر قصر: زلزله

قسمت پنجم / مسیر قصر: زلزله


این پیرزن را از قصر بیرون کنید، ناشناسند . رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس‌، ملقب به شهدخت قسمت پنجم / مسیر قصر: زلزله . نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی . صداپیشگان: رضا شریف‌کاظمی حمید رشید شبنم میرگلی نوید عسکری احمدرضا پناه‌زاده ...

0

91

6 ماه پیش