https://shenoto.com/channel/nidra

احمد رسولی

0 دنبال کننده

1 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/nidra

احمد رسولی

0 دنبال کننده

1 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

کلام زنده عشق

0 0 تومان 1

موسسه ی فرهنگی هنری کلام زنده دارای مجوز رسمی فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این موسسه، مرکزی پژوهشی – کاربردی به منظور طراحی و برگزاری همایش در حوزه های:مهارت های زندگی، تحولات فردی و شخ...