netcast
shenoto podcaster

نت کست

همیشه بهترین مشاغل و عالی‌ترین مقامات نصیب افرادی نمی‌شود که در حوزه فعالیت خود متبحر و متخصص هستند بلکه این درجات متعلق به افرادی است که نه تنها از فن و تخصص کافی برخوردار هستند بلکه می‌توانند در میان همکاران و نزدیکانشان ارتباط‌سازی و ایجاد ارزش کنند. برقراری ارتباط و شبکه‌سازی با افراد موفق و حرفه‌ای شما را در مسیر موفقیت قرار می‌دهد و همچنین در آینده شما را تبدیل به یک میزبان قوی می‌کند، یعنی شما.... منبع موسیقی دو پادکست اول : https://www.audiolibrary.com.co/mbb

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.