nakhonak
shenoto podcaster

ناخونک

در پادکست ناخونک هربار به یک موضوع روزمره زندگی از دیدگاه روانشناسی تخصصی ناخونک می زنیم و با نگاهی نو نسبت به خودمان آشنا خواهیم شد. . در جستجوی معنای متفاوت و جدید باشید.