رویابین

رویابین
  18.9K
  میانگین پخش
  264.9K
  تعداد پخش
  53
  دنبال کننده

  رویابین

  رویابین
  18.9K
  میانگین پخش
  264.9K
  تعداد پخش
  53
  دنبال کننده

  • 14.6K

  • 5 سال پیش
  در این آلبوم سعی کردم موسیقی های عاشقانه رو جمع کنم امیدوارم که دوست داشته باشید...
  در این آلبوم سعی کردم موسیقی های عاشقانه رو جمع کن...
  41:46
  • 14.6K

  • 5 سال پیش
  41:46
  در این آلبوم سعی کردم موسیقی ای انتخاب کنم که در ترافیک گوش بدید و از شنیدنش لذت ببرید...
  در این آلبوم سعی کردم موسیقی ای انتخاب کنم که در ت...
  30:48
  • 5.7K

  • 5 سال پیش
  30:48
  • 3.2K

  • 5 سال پیش
  بهترین های گروه بیتلز...
  بهترین های گروه بیتلز
  35:50
  • 3.2K

  • 5 سال پیش
  35:50
  یهودی منوهین (زادهٔ 22 آوریل 1916 - درگذشتهٔ 12 مارس 1999) نوازندهٔ برجسته ویولن و رهبر ارکستر بود. از یهودی منوهین به عنوان بهترین نوازنده ویولون در سده بیستم یاد می‌شود.وی در خانواده‌ای بلاروسی- یهو...
  یهودی منوهین (زادهٔ 22 آوریل 1916 - درگذشتهٔ 12 ما...
  01:10:58
  • 259

  • 5 سال پیش
  01:10:58
  یهودی منوهین (زادهٔ 22 آوریل 1916 - درگذشتهٔ 12 مارس 1999) نوازندهٔ برجسته ویولن و رهبر ارکستر بود. از یهودی منوهین به عنوان بهترین نوازنده ویولون در سده بیستم یاد می‌شود.وی در خانواده‌ای بلاروسی- یهو...
  یهودی منوهین (زادهٔ 22 آوریل 1916 - درگذشتهٔ 12 ما...
  01:12:18
  • 54

  • 5 سال پیش
  01:12:18
  یهودی منوهین (زادهٔ 22 آوریل 1916 - درگذشتهٔ 12 مارس 1999) نوازندهٔ برجسته ویولن و رهبر ارکستر بود. از یهودی منوهین به عنوان بهترین نوازنده ویولون در سده بیستم یاد می‌شود.وی در خانواده‌ای بلاروسی- یهو...
  یهودی منوهین (زادهٔ 22 آوریل 1916 - درگذشتهٔ 12 ما...
  01:13:16
  • 182

  • 5 سال پیش
  01:13:16
  یهودی منوهین (زادهٔ 22 آوریل 1916 - درگذشتهٔ 12 مارس 1999) نوازندهٔ برجسته ویولن و رهبر ارکستر بود. از یهودی منوهین به عنوان بهترین نوازنده ویولون در سده بیستم یاد می‌شود.وی در خانواده‌ای بلاروسی- یهو...
  یهودی منوهین (زادهٔ 22 آوریل 1916 - درگذشتهٔ 12 ما...
  01:13:49
  • 624

  • 5 سال پیش
  01:13:49
  یهودی منوهین (زادهٔ 22 آوریل 1916 - درگذشتهٔ 12 مارس 1999) نوازندهٔ برجسته ویولن و رهبر ارکستر بود. از یهودی منوهین به عنوان بهترین نوازنده ویولون در سده بیستم یاد می‌شود.وی در خانواده‌ای بلاروسی- یهو...
  یهودی منوهین (زادهٔ 22 آوریل 1916 - درگذشتهٔ 12 ما...
  01:05:16
  • 92

  • 5 سال پیش
  01:05:16
  یهودی منوهین (زادهٔ 22 آوریل 1916 - درگذشتهٔ 12 مارس 1999) نوازندهٔ برجسته ویولن و رهبر ارکستر بود. از یهودی منوهین به عنوان بهترین نوازنده ویولون در سده بیستم یاد می‌شود.وی در خانواده‌ای بلاروسی- یهو...
  یهودی منوهین (زادهٔ 22 آوریل 1916 - درگذشتهٔ 12 ما...
  01:18:24
  • 363

  • 5 سال پیش
  01:18:24
  یهودی منوهین (زادهٔ 22 آوریل 1916 - درگذشتهٔ 12 مارس 1999) نوازندهٔ برجسته ویولن و رهبر ارکستر بود. از یهودی منوهین به عنوان بهترین نوازنده ویولون در سده بیستم یاد می‌شود.وی در خانواده‌ای بلاروسی- یهو...
  یهودی منوهین (زادهٔ 22 آوریل 1916 - درگذشتهٔ 12 ما...
  01:11:26
  • 52

  • 5 سال پیش
  01:11:26
  shenoto-ads
  shenoto-ads