سهراب پاکزاد

op3
  33
  میانگین پخش
  649
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  سهراب پاکزاد

  op3
  33
  میانگین پخش
  649
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  رفت، تازه عاشق هم شده بودیم دیوونه رفتهمونی که میگفت آخه باهام میمونه رفتمنو گفته به آرزوهام میرسونه رفتیادش رفترفت و یه شبمنو تنها گذاشت با خاطره هاشزیر نور یه شمعتا دیوونه شمبی تو جون میکنم توی پایی...


  رفت، تازه عاشق هم شده بودیم دیوونه ر...

  02:57
  • 31

  • 1 سال پیش
  02:57
  چقد قبل تو فرق داشتميه عالم نقطه ضعف داشتمتو كل كل با همه بودمكلى اخلاقاى بد داشتمچقد دستات رسيد زودىبه داد اين دل مودىديدى قلبمو گم كردمقلبمو گم كردمدقيق جاشو بلد بودىنمیدونی که با تزریق چشمای تو چه ...

  چقد قبل تو فرق داشتم

  يه عالم نقطه ضعف داش...

  03:24
  • 22

  • 1 سال پیش
  03:24
  کم کم از تنهایى از اون همه دردایىکه داشتم تو زندگیم بدون هیچ فردایى میمردممیمردم میمردم میمردمتا شد چشمم افتاد تو دوتا چشم زیباى توهمون چشماى عجیبت که تو عمرمم ندیدمندیدم ندیدم ندیدمشب شد و روز شد و ب...


  کم کم از تنهایى از اون همه دردایى

  04:24
  • 17

  • 1 سال پیش
  04:24
  تو مثل نم نم بارونتوی هر حالی قشنگیمن حسادت میکنموقتی تو با هرکی میخندیاومدی عشق جا بزاریروی گلبرگ های تشنمانقده خوبی جسارت میکنم بت میگم عشقمسر تو شوخی ندارم و من نمیزارم بگیرنت ازموسط بازی توام با ا...

  تو مثل نم نم بارون

  توی هر حالی قشنگی

  <...
  03:36
  • 14

  • 1 سال پیش
  03:36
  امشب میام بازم به پنجرتون یکم بمون نذار ویرونه شمیه کوچه پر از سنگ و یه پنجره میای دم شیشه یا دیوونه شمکی میگه دور باشیم از هم بهتره کی میخواد فکر تو از سرم بپرهخیلی گفتم ولی این دفعه آخره دلم پشت دره...

  امشب میام بازم به پنجرتون یکم بمون نذار ویرونه ...

  06:12
  • 30

  • 1 سال پیش
  06:12
  پشت تو در میام هرجا که حرف باشهمیزنم قیدشو هرکی باهات بد باشهیعنی به ما نمیرسه که یه شب پیش دل ما باشیبا همه فرق میکنم خوبه که با من باشیکاش تورو زودتر میدیدم خوشگل مو مشکیما بهم خیلی میایم همینه که ت...

  پشت تو در میام هرجا که حرف باشه

  میزنم قید...

  02:16
  • 31

  • 1 سال پیش
  02:16
  از همین اول بگممن از اوناش نیستممیزنن میرن من وایمیستمصد دفعه خاکم بشم پا میشمقطره باشی قد دریا میشممیخوام عاشق بشمیه بار مهم بشم براتمیخوام قایق بشم شبایی که تر میشن چشاتمن همونم که تا تهش میمونماگه ...

  از همین اول بگم

  من از اوناش نیستم

  م...

  03:34
  • 17

  • 1 سال پیش
  03:34
  من و تو توی ماشینم یه وقتا می شد تنها شیممنم آروم می رفتم تا که بیشتر پیش هم باشیممن از دریا برات گفتم ولی بحثو عوض کردیبا خنده ت حال و روزای بد و نحسو عوض کردیبد و نحسو عوض کردیکجا برم عزیزم از خیالت...

  من و تو توی ماشینم یه وقتا می شد تنها شیم

  04:24
  • 11

  • 1 سال پیش
  04:24
  دنبال چی میری بس که این روزا بلند پروازی تو مارو نمیبینیبا همه برنامه میچینی ولی با ما نمیشینیمن همین جا موندم اما تو دلت رفتهمرد نبودی تا بفهمی که چقدر سختهحواست نیست به ما خیلی وقتههرکس میرسه دلواپس...

  دنبال چی میری بس که این روزا بلند پروازی تو مار...

  03:39
  • 10

  • 1 سال پیش
  03:39
  تو مال من باشکه واسه داشتنت به همه رو زدمکنار من باشکه تو این دریا تنهایی پارو زدمتو ماه من باشکه واست تا خود آسمون پر زدمبذار خوبت كنممن آرومت كنمبذار پنجره قلبم به روت واشهيكم دور شى ازمنگرانت ميشمب...


  تو مال من باش

  که واسه داشتنت ب...

  03:58
  • 16

  • 1 سال پیش
  03:58
  shenoto-ads
  shenoto-ads