روزبه نعمت الهی

op3
  61
  میانگین پخش
  1.1K
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  روزبه نعمت الهی

  op3
  61
  میانگین پخش
  1.1K
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  اگه خسته شدی باشه برویادمه حرف های توروسخته نگم این گله هارونمیخواستی که من باتو بیامحق بده تا از تو بخوامکم کنی این فاصله هاروببین حال منو گاهی فقطکم نمیشه چیزی ازتبی تو ببین از همه خستم...

  03:49
  • 13

  • 1 سال پیش
  03:49
  پیر منو مراد مندرد منو دوای منپیر منو مراد مندرد منو دوای منفاش بگویم این سخنشمس منو خدای منشمس منو خدای من...

  03:58
  • 21

  • 1 سال پیش
  03:58
  پس اینم از این فقط تو مونده بودی که تو رم دادم رفتتو غصه نخور بدی های تورو بخشیدم و یادم رفتچشم تو که هیچ من از چشم خودم هم دیگه افتادم رفترفتی ولی بازم نشد هیچ رختی مثل آغوشت اندازم نشد...

  پس اینم از این فقط تو مونده بودی که تو رم دادم ...

  03:21
  • 8

  • 1 سال پیش
  03:21
  دوش چه خوردی ای دلا راست بگو نهان مکنچون خموشان بی گنه روی بر آسمون مکنباده ی خاص خورده ای نقل خلاص خورده ایبوی شراب میزند خربزه در دهان مکنباده ی خاص خورده ای نقل خلاص خورده ایبوی شراب میزند خربزه در...


  03:17
  • 17

  • 1 سال پیش
  03:17
  زیبا هنوز عشق در حول و حوش چشم تو می گرددآنگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس می کنمجونم به مجنون هیچکسی واسه دلش لیلا نمیشهمیگه تا نیاد دله من وا نمیشهجونم به فرهاد که اینجوری وایسادمثل یه کوهه ولی شی...

  زیبا هنوز عشق در حول و حوش چشم تو می گردد

  02:42
  • 8

  • 1 سال پیش
  02:42
  می باری...مثه بارون توو شبمشهرو ریخته به هماون سیاره ی طوفانی چشماترویاییبا تو این حال منهعشق قانون شکنهدل می دم منِ دیونه به دنیات...

  03:49
  • 23

  • 1 سال پیش
  03:49
  روزبه نعمت الهی و زویی تیگانوریا - آسمان سر زنده...

  روزبه نعمت الهی و زویی تیگانوریا - آسمان سر زند...

  03:44
  • 20

  • 1 سال پیش
  03:44
  نمیدونستم وقتی که میریبا زندگی درگیر تر میشماین چند تا موی سفید میگنهر روز دارم پیر تر میشملبخند هایی که بین ما جا موندحرفایی که بهت نگفتم منکاش با خودت میبُردی این شهروکجا برم یادت نیفتم من...

  04:18
  • 24

  • 1 سال پیش
  04:18
  نفسم تنگه نه اونقد که دلم تنگه براتمیگذره حال بدم بس که خوش آهنگه صداتاومدم حال خوش و پیش تو پیدا کنم وتو رو از این طرف شیشه تماشا کنم واشکم و گم کنم و هی بگم از خنده براتدردم و غرق کنم، توو شب دریای ...

  نفسم تنگه نه اونقد که دلم تنگه برات

  میگذر...

  02:52
  • 21

  • 1 سال پیش
  02:52
  ای یار غلط کردی با یار دگر رفتیاز کار خود افتادی در کار دگر رفتیصد بار ببخشودم بر تو به تو بنمودمای خویش پسندیده هین بار دگر رفتیای یار غلط کردی با یار دگر رفتیاز کار خود افتادی در کار دگر رفتیصد بار ...

  03:58
  • 13

  • 1 سال پیش
  03:58
  shenoto-ads
  shenoto-ads