محمد علیزاده

op3
  57
  میانگین پخش
  2.2K
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  محمد علیزاده

  op3
  57
  میانگین پخش
  2.2K
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  خسته ام مثِ یه قایق شکسته امکه چش رو درد دنیا بسته امچشای بسته ی تو کِی میبینه غصه ی منوخسته ام که دیگه کوله بارو بسته امغم تو میمونه رو دستمچه بد دادی جواب گریه ها و غصه خوردنودلت نخواست بمونی و باها...

  خسته ام مثِ یه قایق شکسته ام

  که چش رو درد...

  03:45
  • 80

  • 1 سال پیش
  03:45
  بگو سرگرم چی بودیکه اینقدر ساکت و سردیخودت آرامشم بودیخودت دلواپسم کردیته قلبت هنوز بایدیه احساسی به من باشهچقدر باید بمونم تایکی مثل تو پیدا شه...

  بگو سرگرم چی بودی

  04:28
  • 28

  • 1 سال پیش
  04:28
  زندگی، زندگی، زندگی منی توزندگی، زندگی، چرا نمیشه بی توجون و دل کی بودیبگو آخه چی بودیدل منو به این زودی بگو چرا ازم ربودیدل بیچاره گیر افتادعاشق تو شدم ای دادهمیشه هواتو میخواداون دلی که دادی به بادآ...

  زندگی، زندگی، زندگی منی تو

  زندگی، زندگی، ...

  03:09
  • 195

  • 1 سال پیش
  03:09
  مرد که گریه میکنهکوه که غصه میخورهینی هنوزم عاشقهینی دلش خیلی پرهآدم که زخم قلبو که با نمک دوا نمیکنهعشقشو توی خلوتش شما صدا نمیکنهوقتی تو غمگینی خیلی غم انگیزمهم درد پاییزم همراه این برگا اشکامو میری...

  مرد که گریه میکنه

  کوه که غصه میخوره

  03:26
  • 27

  • 1 سال پیش
  03:26
  عزیزم عاشق باش مثل من وقتی برات میمیرمتو فقط لب تر کن بگو خوشبختی برات میمیرمعزیزم عاشق باش دو روز دنیا سریع طی میشهمن یه روز دنیامو به پات میریزم یعنی کی میشهیارم باشاگه میتونی کنارم باشهمه ی دار و ن...


  عزیزم عاشق باش مثل من وقتی برات میمی...

  03:33
  • 19

  • 1 سال پیش
  03:33
  تو بری دووم نمیارم بدون تو یه روزممن میترسم آخرم بی تو از این دوری بسوزمتو بری تنهایی بدجوری تو این خونه میمونهباید عکساتو بغل کنم تو تنهاییم دیوونهتو بری بارون نمیاد دیگهکاش بشه با اون روزا بازم بشه ...


  تو بری دووم نمیارم بدون تو یه روزم

  03:19
  • 19

  • 1 سال پیش
  03:19
  هوا خوبه تو هم خوبیمنم بهتر شدم انگاریه صبح دیگه عاشق شوبه یاد اولین دیداربه روت وا میشه چشماییکه با یاد تو میبستمچه احساسی از این بهترتو خواب هم عاشقت هستم...

  02:49
  • 17

  • 1 سال پیش
  02:49
  از کجا شروع کنم از کجا از چی بگماز کدوم روزای خوب از کدوم شبای غمدوره کردیم اشکا رو از ارس تا کارونواسمون ترسی نداشت ترکشو بمباروندیگه آرامش با خونه ی من قهر نیستزندگی به کاممون مثل دیروز سخت نیستتوی ...

  از کجا شروع کنم از کجا ...

  03:25
  • 14

  • 1 سال پیش
  03:25
  مثه خوشبختیِ عاشقته قصه بمون پیشمتو فانوس منی امشببری تاریک تر میشمکجای آسمون صافهنه این آغازِ بی فرجامنه موندن های بی حاصلنه رفتن های بی هنگامبه امروز تو محتاجمبه حالی که تو میدونیهوا بدجوری دلگیرهنر...

  مثه خوشبختیِ عاشق

  ته قصه بمون پیشم

  ...

  03:15
  • 22

  • 1 سال پیش
  03:15
  محمد علیزاده و حامد کولیوند - اوج احساس ...

  محمد علیزاده و حامد کولیوند - اوج احساس 

  03:12
  • 12

  • 1 سال پیش
  03:12
  shenoto-ads
  shenoto-ads