محسن ابراهیم زاده

op3
  19
  میانگین پخش
  752
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  محسن ابراهیم زاده

  op3
  19
  میانگین پخش
  752
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  عاشقم عاشقی عشق ما دوتاستبحث ما از همه آدما جدای جداستاین علاقه که بین ما دوتاستزندگیم بدون تو بدجور رو هواستعاشقم عاشقی عشق ما دوتاست که میبره هوشو از حواسبین ما دوتا بی قراریه قرار ما رو ستاره هاستی...

  عاشقم عاشقی عشق ما دوتاست

  بحث ما از همه آ...

  03:28
  • 53

  • 1 سال پیش
  03:28
  تو چی داریتو چشات چی داریتوی نگات دلم داره میره براتچشات که باز و بسته میشهدلم میمیره زنده میشهجلو چشمدو دقیقه نباشی نمیشههمه چی مون وسطه کی میگه آخه غلطهیار برت باشه و دلبر نازت آخ که چه لوبتهتا صبح ...

  تو چی داری

  تو چشات چی داری

  توی نگات...

  03:18
  • 63

  • 1 سال پیش
  03:18
  محسن ابراهیم زاده - تو یار منی...

  محسن ابراهیم زاده - تو یار منی

  03:34
  • 31

  • 1 سال پیش
  03:34
  محسن ابراهیم زاده - تیمار...

  محسن ابراهیم زاده - تیمار

  03:06
  • 23

  • 1 سال پیش
  03:06
  من به قربون اونچشمای خمار و ناز عسلیتواون همه نازو ابروهای هایکمند و حال عصبیتوجمع جمعه تو چی داری که میری تو دل همهدقیقه به دقیقه هی به قربونش برم بازم کمهاز انرژی تو دلم رد داده والا هی تو طاقچه میذ...

  من به قربون اون

  چشمای خمار و ناز عسلیتو

  03:31
  • 40

  • 1 سال پیش
  03:31
  محسن ابراهیم زاده - تب عشق (دونه دونه 2)...

  محسن ابراهیم زاده - تب عشق (دونه دونه 2)

  03:35
  • 23

  • 1 سال پیش
  03:35
  سنگ زد به این دلم بازم دم نمیزنم از هر چی بکنم ولی از فکرت دل نمیکنمچطوری دلت اومد دل کندی رفتی چطوری دستامو تو ول کردی رفتیتو با رفتن دینو دنیامو گرفتی زندگیمو حیلی مشکل کردی رفتیاین دلم حالا حالا حا...

  سنگ زد به این دلم بازم دم نمیزنم از هر چی بکنم ...

  03:21
  • 39

  • 1 سال پیش
  03:21
  محسن ابراهیم زاده - شبهای دیوونگی...

  محسن ابراهیم زاده - شبهای دیوونگی

  03:51
  • 15

  • 1 سال پیش
  03:51
  تو سرم خاطرهول کردی رفتیاین من دیوونه روول کردی رفتینبودت دنیامو بدجوری بهم زدهم به من هم به خودت بد کردی رفتیتو سرم خاطره ول کردی رفتیاین من دیوونه رو ول کردی رفتینبودت دنیامو بدجوری بهم زدهم به من ه...

  تو سرم خاطره

  ول کردی رفتی

  این من دی...

  03:35
  • 17

  • 1 سال پیش
  03:35
  محسن ابراهیم زاده - پایه ثابتم...

  محسن ابراهیم زاده - پایه ثابتم

  03:06
  • 13

  • 1 سال پیش
  03:06
  shenoto-ads
  shenoto-ads