مستان

op3
  3
  میانگین پخش
  20
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده
  • 5

  • 1 سال پیش
  یه زن میجنگه پای آرزوهایشیه زن با یک جهان درگیر میشهیه زن دست بر نمیداره از عشقشبا اینکه دائما تحقیر میشههمیشه گریه کردن باختن نیستیه زن تاریخ بی رحمی رو دیدهیه زن رو سخت میشه عاشقش کردولی عاشق بشه جو...

  یه زن میجنگه پای آرزوهایش

  یه زن با یک جها...

  02:22
  • 5

  • 1 سال پیش
  02:22
  • 2

  • 1 سال پیش
  همه میگن پیش من بدتوپس چرا من ندیدم بدی خومهم نی چی میگن این آدماواسه من خوبی همین بسه خوارباب دلم بشو هرچی بگی باشه قبولعاشقت میکنم حتی به زورچند باری دیدمت رد میشدی از کوچموناخمات تو همه چیه چیزی شد...

  همه میگن پیش من بدتو

  پس چرا من ندیدم بدی ...

  03:22
  • 2

  • 1 سال پیش
  03:22
  • 12

  • 1 سال پیش
  آروم آروم خامت شدمبیخودی بی تابت شدممن کسی بودم واسه خودمبدجوری خرابت شدمتمومه شهرو پر کردم ازتنیستی که ببینی پره دردم ازتیه کاری کردی دیگه سرد شم ازتموندم تنها این وسطکجایی که ببینی دارمحرف میزنم با ...

  آروم آروم خامت شدم

  بیخودی بی تابت شدم

  ...
  02:19
  • 12

  • 1 سال پیش
  02:19
  چیه چیزی شده؟شنیدم که بریدیموهات سفید شدهچرا به این زودیدلت تنگ شدهعکسامو که دیدیدلم تنگ شدهکاشکی الان بودییه روز از شیطنتِ باد توی شرجیای مردادگل لابه لای موهات جلوی پای من افتادیه منه تنها یه گل تو ...

  چیه چیزی شده؟

  شنیدم که بریدی

  موهات ...

  02:50
  • 5

  • 1 سال پیش
  02:50
  • 3

  • 1 سال پیش
  دوباره می‌باره نم نم بارونمن تک تو تراس با چندتا گل و گلدونبمیرم واسه هر دوتامونبیا که ریخته گل هات شاخ و برگاشوننیستی مثل قبلنا حرف بزنی باهاشونهر کاری کردم نشدم من ، تو براشوننمیخورن یه قطره آب هم گ...

  دوباره می‌باره نم نم بارون

  من تک تو تراس ...

  03:00
  • 3

  • 1 سال پیش
  03:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  دوباره می‌باره نم نم بارونمن تک تو تراس با چندتا گل و گلدونبمیرم واسه هر دوتامونبیا که ریخته گل هات شاخ و برگاشوننیستی مثل قبلنا حرف بزنی باهاشونهر کاری کردم نشدم من ، تو براشوننمیخورن یه قطره آب هم گ...

  دوباره می‌باره نم نم بارون

  من تک تو تراس ...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  دوباره می‌باره نم نم بارونمن تک تو تراس با چندتا گل و گلدونبمیرم واسه هر دوتامونبیا که ریخته گل هات شاخ و برگاشوننیستی مثل قبلنا حرف بزنی باهاشونهر کاری کردم نشدم من ، تو براشوننمیخورن یه قطره آب هم گ...

  دوباره می‌باره نم نم بارون

  من تک تو تراس ...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  دوباره می‌باره نم نم بارونمن تک تو تراس با چندتا گل و گلدونبمیرم واسه هر دوتامونبیا که ریخته گل هات شاخ و برگاشوننیستی مثل قبلنا حرف بزنی باهاشونهر کاری کردم نشدم من ، تو براشوننمیخورن یه قطره آب هم گ...

  دوباره می‌باره نم نم بارون

  من تک تو تراس ...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  shenoto-ads
  shenoto-ads