حجت اشرف زاده

op3
  38
  میانگین پخش
  1.6K
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  حجت اشرف زاده

  op3
  38
  میانگین پخش
  1.6K
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  پیش از خداحافظی ات چتری به دستت می دهمآهی به راهت می کشم شاید که برگردیبه جای هر حرفی فقط خطیز چشم خیس خود تاب نگاهت می کشمباران نبارد می روی ، این بغض بی صاحب چرااز تو ندارد پیروی ، بی من شدی راهی چر...

  پیش از خد...

  04:02
  • 34

  • 11 ماه پیش
  04:02
  به من هی،بگو عشقمو چشمامو ببینشبه من هی بگو عشقمو چشمامو ببینشبا این عشق یکاری کنو دردامو بگیرشرسیدش دلت باز به قلب منه عاشقنمیشه تو چشمای تو این عشقو ندیدشعشقم دلم به تو وابسته شدهمیخوام بگم به تو دل...

  به من هی،...

  03:32
  • 19

  • 11 ماه پیش
  03:32
  حجت اشرف زاده و دامون نوردین - جستجوی عشق...

  حجت اشرف زاده و دامون نوردین - جستجوی عشق

  04:16
  • 8

  • 11 ماه پیش
  04:16
  ایستادیم پای رویایی که ذره ای خاک به دشمن ندهیمهر چه خواهند بگویند که ما جز به خاکِ تو وطن تن ندهیمایستادیم مثلِ کوهی که بر آن آسمانی به بلنداش در این سطح نبودوطنم قله ی بشکوه غریبیست که هنوز هیچ عقاب...

  ایستادیم ...

  03:46
  • 75

  • 11 ماه پیش
  03:46
  حجت اشرف زاده - زیبای منی...

  حجت اشرف زاده - زیبای منی

  02:58
  • 25

  • 11 ماه پیش
  02:58
  میان کوچه های بارانی تورا دیدمدر اوج بی کسی پریشانی تورا دیدمتورا دیدم تکه زیباترین دیدنی هاییخنده ی لب منی زندگی جانم توستاره ی شب منی زندگی جانمشده حال منی خریدنی با تو جانانمخنده ی لب منی زندگی جان...

  میان کوچه های بارانی تورا دیدم

  در اوج بی ...

  03:18
  • 12

  • 11 ماه پیش
  03:18
  حجت اشرف زاده - ضربه دوازدهم...

  حجت اشرف زاده - ضربه دوازدهم

  05:17
  • 8

  • 11 ماه پیش
  05:17
  حجت اشرف زاده - یادداشت ها...

  حجت اشرف زاده - یادداشت ها

  02:11
  • 4

  • 11 ماه پیش
  02:11
  شکوه از تو غرور از تو غم دنیا به دور از توتو شوق تماشایی تو بی پروا و زیباییدلت دریا شبت روشن به نام توست نام مندیدنی ترین آسمان ای ستاره بارانزخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنمباید کنارت بمانمشعری و شوری...


  شکوه از تو غرور از تو غم دنیا به دور...

  04:07
  • 6

  • 11 ماه پیش
  04:07
  حجت اشرف زاده - شیدایی با شعری از احمد امیر خلیلی...

  حجت اشرف زاده - شیدایی با شعری از احمد امیر خلی...

  03:13
  • 6

  • 11 ماه پیش
  03:13
  shenoto-ads
  shenoto-ads