حامد همایون

op3
  36
  میانگین پخش
  955
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  حامد همایون

  op3
  36
  میانگین پخش
  955
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  حامد همایون - یادگاری...

  حامد همایون - یادگاری

  04:03
  • 123

  • 1 سال پیش
  04:03
  حامد همایون - شیدایی...

  حامد همایون - شیدایی

  03:11
  • 9

  • 1 سال پیش
  03:11
  بگو رفتنت فقط یه شایعه اسنفس زمینو بند آوردیتو که میخواستی به این زودی بریپس چرا از هممون دل بردیپاشو مثل اون روزا همش بخند شهر من صدای خندتو میخوادپاشو این نقشتو من دوس ندارم به تو جز زندگی هیچی نمیا...

  بگو رفتنت فقط یه شایعه اس

  نفس زمینو بند آ...

  03:57
  • 10

  • 1 سال پیش
  03:57
  نه دیگه بسه شده دل خستهبه خدا عاشقت شدم دل شده وابستهبرسه اون لحظه من و تو عشق هر سهبیخیال هرچی غصه بزنیم پرسهدل من تنگ دلت از سنگآدم عاقل پا اونی که میخوادش نمیکنه جنگبیا برگرد که من و دردبه زمینم زد...

  نه دیگه بسه شده دل خسته


  به خدا...

  02:24
  • 11

  • 1 سال پیش
  02:24
  حامد همایون - ام المصائب...

  حامد همایون - ام المصائب

  03:21
  • 6

  • 1 سال پیش
  03:21
  حامد همایون - نیمه ی من...

  حامد همایون - نیمه ی من

  02:58
  • 15

  • 1 سال پیش
  02:58
  من که درداتو بغل کردم براتدستمو تا ته عسل کردم براتمن که بارونی شدم دور و برتاما خورشیدو گرفتم رو سرتای دلیل گریه ی رو گونه هام رفتی بالا اما از رو شونه هامفکر میکردم مثل جون بودم برات اما نه من نردبو...

  من که درداتو بغل کردم برات

  دستمو تا ته عس...

  03:24
  • 6

  • 1 سال پیش
  03:24
  حامد همایون - معجزه...

  حامد همایون - معجزه

  03:22
  • 8

  • 1 سال پیش
  03:22
  حامد همایون - مجنون...

  حامد همایون - مجنون

  03:43
  • 7

  • 1 سال پیش
  03:43
  حامد همایون - خدا همین حوالیه...

  حامد همایون - خدا همین حوالیه

  02:31
  • 15

  • 1 سال پیش
  02:31
  shenoto-ads
  shenoto-ads