فرزاد فرخ

op3
  34
  میانگین پخش
  711
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  فرزاد فرخ

  op3
  34
  میانگین پخش
  711
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  فرزاد فرخی - تو سر تری...

  فرزاد فرخی - تو سر تری

  04:16
  • 34

  • 1 سال پیش
  04:16
  تا تو را دیدم و آنی دلم را به دلت باختمچه رویاهایی که با نگاهت در سرم ساختممن کویری خشک و سوزانتو باران شدی در قلبم و جان دادیخوشحالم ای پری رو مرا در خانه قلبت جا دادیشاپرک جان جان به قربانت کنم ای خ...

  تا تو را دیدم و آنی دلم را به دلت باختم

  چ...

  03:24
  • 14

  • 1 سال پیش
  03:24
  من به تو فکر میکنم هر روز هفتهرو از تو خواهش میکنم از پیش من نرودلم همش واسه تو داره هی چنگ میزنهاین صدای قلبمه که داره آهنگ میزنهوای اون خندیدنت یهو رنجیدنتبوی عطر پیرهنت هرروز تورو دیدنتدیوونه تر می...

  من به تو فکر میکنم هر روز هفته

  رو از تو خ...

  03:06
  • 20

  • 1 سال پیش
  03:06
  فرزاد فرخ - رسم عشق...

  فرزاد فرخ - رسم عشق

  02:57
  • 9

  • 1 سال پیش
  02:57
  آرامش من آینده ی من در دست توستپروانه ی من قلبم رو ببین سرمست توستآینده ای روشن من با تو بسازمدنیامو بغل کن ای محرم رازم زیبا گل مهتابمهرگز هرگز هرگز که از تو دست بردارممن قلبم وابسته شد به آن چشمانت ...

  آرامش من آینده ی من در دست توست


  <...
  03:14
  • 13

  • 1 سال پیش
  03:14
  فرزاد فرخ - گل قرمز...

  فرزاد فرخ - گل قرمز

  02:47
  • 11

  • 1 سال پیش
  02:47
  فرزاد فرخ - عشق معصومانه...

  فرزاد فرخ - عشق معصومانه

  03:36
  • 6

  • 1 سال پیش
  03:36
  ترس از چی داری که نمیذاری به تو من نزدیک تر شمتو قلبمو دزدیدی وقتی میخندیدی بغلم کن که من عاشق تر شمنفسم به نفست بنده عشقم دلو از جا میکنه با خنده عشقمدل من با دل تو وابستگی داره جون من به یه نگاه تو ...

  ترس از چی داری که نمیذاری به تو من نزدیک تر شم<...

  03:13
  • 12

  • 1 سال پیش
  03:13
  دوستت دارم من دیووانهدر قلبم عشقم شدی دُردانهباز مثل هرشب حرفمو گوش بگیرمنو ارام کن و اغوش بگیرمن به تو دل بستم بس تو ناز کنیمنه مغروره پراحساسو تو اغاز کنیدور تو میگردم و میخندمو دل به تو که یارمی می...

  دوستت دارم من دیووانه

  در قلبم عشقم شدی دُ...

  03:17
  • 13

  • 1 سال پیش
  03:17
  بی تو هیچ پنجره ای بر دل من باز نشدمن به سرزمین دلتنگی تو تبعیدمآتشم میزند هر شب خیالت با منعشق یعنی همین سوختن و تنها ماندنبی گمان غرق هوایت میشمباز از تو تمامم جاریستهیچ زخمی در تنم جا نماندجز عشقت ...

  بی تو هیچ پنجره ای بر دل من باز نشد

  من به...

  04:05
  • 43

  • 1 سال پیش
  04:05
  shenoto-ads
  shenoto-ads