احسان خواجه امیری

op3
  105
  میانگین پخش
  5.1K
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده
  وقتی میخندیمثل رویاییکاش خودت میدیدیکه چقد زیباییموج موهاتوقایقا میفهمنحال دریاییتوعاشقا میفهمنوقتی هستی با تو شاااادمیادت دادم عشقو تو حرفاممن که با تو این دنیا رو دارم چی میخوام...

  وقتی میخن...

  04:03
  • 47

  • 1 سال پیش
  04:03
  دل که مسافر خونه نیست اونکه میاد باید نرهوقتی همه مسافرن تنها بمونی بهترهوقتی که سخته عاشقی وقتی که عشق عاشق کشهدورمو دیوار میکشم دلم به تنهایی خوشهآدم اگه آدم باشه از فاصله دق میکنهلعنت به اونکه الک...

  دل که مسافر خونه نیست اونکه میاد باید نره

  02:58
  • 149

  • 1 سال پیش
  02:58
  خیالتو می دزدم از تو شبستون خوابتو ابرا پنهون میشم یه وقت نبینه مهتاببارون میشم میبارم تو آسمون چشماتکه رو زمین به یاد همه بمونه چشماتبخوای نخوای فقط تو بیای نیای فقط توتو تو فقط تو آهای آهای فقط توبخ...

  خیالتو می دزدم از تو شبستون خواب

  تو ابرا ...

  03:57
  • 33

  • 1 سال پیش
  03:57
  باید برگشت به لحظه های رفتهباید رد شد از اینپل شکستهاز حال بد این بی خبریاز این شبای خستهباید برگشت به خنده های سابقباید بارید رو شونه های عاشقباید نفس تردید و گرفتتو آخرین دقایقیه جوری دوری و یه جوری...

  باید برگش...

  03:44
  • 26

  • 1 سال پیش
  03:44
  احسان خواجه امیری - پاییز مسموم...

  احسان خواجه امیری - پاییز مسموم

  04:53
  • 31

  • 1 سال پیش
  04:53
  احسان خواجه امیری - کوچ...

  احسان خواجه امیری - کوچ

  03:48
  • 15

  • 1 سال پیش
  03:48
  احسان خواجه امیری - تصور نبودنت...

  احسان خواجه امیری - تصور نبودنت

  02:45
  • 20

  • 1 سال پیش
  02:45
  داره حسی تو من بیدار میشهجهان هم مثل من بیکار میشهمثل روزای اول هول میشمدوباره قصه مون تکرار میشهچقدر گفتم نرو، بی عشق سختهمنو تا زنده ای یادت نمیرهتو سرگرم کسی بودی که می خواستشده یک شب تو رو از من ب...

  داره حسی ...

  04:26
  • 10

  • 1 سال پیش
  04:26
  احسان خواجه امیری - شهید با شعری از روزبه بمانی...

  احسان خواجه امیری - شهید با شعری از روزبه بمانی...

  02:31
  • 10

  • 1 سال پیش
  02:31
  تا پای عشق از جونــت گذشــتیهــمــه فــرق بین عشق و عادتاگــه راه شــهادت این نــباشــهتو این دنیا بــه چی میگن شــهادتدلــت تو عــمق اقیانوس رو دارهدل تو ســمــت هــر راهی نــمیـ...

  تا پای عش...

  02:45
  • 12

  • 1 سال پیش
  02:45
  shenoto-ads
  shenoto-ads