دانیال برته

دانیال برته
  5
  میانگین پخش
  90
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  دانیال برته

  دانیال برته
  5
  میانگین پخش
  90
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  دلامون یکی نیست (دانیال برته)آهنگساز | دانیال برتهتنظیم کننده | دانیال برتهمیکس و مستر | دانیال برتهگیتارالکتریک | دانیال برتهشعر | محمد یوسفیمتن آهنگ :دل به دریا زدمو حرفمو سر راست زدموتوی این بازی ب...

  دلامون یکی نیست (دانیال برته)

  • آهنگسا...
  04:04
  • 2

  • 1 هفته پیش
  04:04
  دلامون یکی نیست (دانیال برته)آهنگساز | دانیال برتهتنظیم کننده | دانیال برتهمیکس و مستر | دانیال برتهگیتارالکتریک | دانیال برتهشعر | محمد یوسفیمتن آهنگ :همینه واسه تو حالم خرابهکه همیشه بغضی تو صدامهبو...

  دلامون یکی نیست (دانیال برته)

  • آهنگسا...
  03:47
  • 2

  • 2 ماه پیش
  03:47
  برعکس (دانیال برته)آهنگساز | دانیال برتهتنظیم کننده | دانیال برتهمیکس و مستر | علیرضا محمدزادهشعر | محمد یوسفیمتن آهنگ : تو همین لحظه تو این حال بدم حال تو خوبهتوی دنیا و این فال بدم فال تو خوبهد...

  برعکس (دانیال برته)

  • آهنگساز | دانیال...
  04:16
  • 5

  • 3 ماه پیش
  04:16
  برعکس (دانیال برته)آهنگساز | دانیال برتهتنظیم کننده | دانیال برتهمیکس و مستر | دانیال برتهشعر | دانیال برتهمتن آهنگ :یه لبخند کافی بود بفهمم مثل همیم  نشد اینو بدونی چقدر تو مثل منیمثل ما دن...

  برعکس (دانیال برته)

  • آهنگساز | دانیال...
  05:13
  • 10

  • 4 ماه پیش
  05:13
  شاید (دانیال برته)آهنگساز | دانیال برتهتنظیم کننده | دانیال برتهمیکس و مستر | دانیال برتهشعر | دانیال برتهمتن آهنگ :یه لبخند کافی بود بفهمم مثل همیم  نشد اینو بدونی چقدر تو مثل منیمثل ما دنی...

  شاید (دانیال برته)

  • آهنگساز | دانیال ...
  00:00
  • 0

  • 4 ماه پیش
  00:00
  شاید (دانیال برته)آهنگساز | دانیال برتهتنظیم کننده | دانیال برتهمیکس و مستر | دانیال برتهشعر | محمد یوسفیمتن آهنگ :شایددلم من عاشق تو باشهشایدهمیشه تقسیر چشاشهشایدبره و قلب بی وفاشهشایدته مسیرش عالی ب...

  شاید (دانیال برته)

  • ...
  04:18
  • 5

  • 4 ماه پیش
  04:18
  روز های اول (دانیال برته)آهنگساز | دانیال برتهتنظیم کننده | دانیال برتهمیکس و مستر | دانیال برتهشعر | محمد یوسفی...

  روز های اول (دانیال برته)

  • آهنگساز | ...
  03:25
  • 6

  • 4 ماه پیش
  03:25
  شکایت (دانیال برته)آهنگساز | دانیال برتهتنظیم کننده | دانیال برتهمیکس و مستر | دانیال برتهشعر | محمد یوسفی...

  شکایت (دانیال برته)

  • آهنگساز | دانیال...
  03:12
  • 7

  • 4 ماه پیش
  03:12
  باید تمومش کنم (دانیال برته)آهنگساز | دانیال برتهتنظیم کننده | دانیال برتهمیکس و مستر | دانیال برتهشعر | دانیال برته...

  باید تمومش کنم (دانیال برته)

  • آهنگساز...
  04:02
  • 2

  • 4 ماه پیش
  04:02
  گل (دانیال برته)آهنگساز | دانیال برتهتنظیم کننده | دانیال برتهمیکس و مستر | دانیال برتهشعر | محمد یوسفی...

  گل (دانیال برته)

  • آهنگساز | دانیال بر...
  04:55
  • 7

  • 4 ماه پیش
  04:55
  shenoto-ads
  shenoto-ads