بنیامین بهادری

op3
  85
  میانگین پخش
  2.5K
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده
  بنیامین بهادری و سهراب پاکزاد - موج محرم...

  بنیامین بهادری و سهراب پاکزاد - موج محرم

  04:22
  • 11

  • 1 سال پیش
  04:22
  بنیامین بهادری و سهراب پاکزاد - قلب محرم...

  بنیامین بهادری و سهراب پاکزاد - قلب محرم

  04:20
  • 8

  • 1 سال پیش
  04:20
  بنیامین بهادری - یه روز از یاد تو...

  بنیامین بهادری - یه روز از یاد تو

  05:39
  • 7

  • 1 سال پیش
  05:39
  بنیامین بهادری - یه خونه...

  بنیامین بهادری - یه خونه

  03:49
  • 5

  • 1 سال پیش
  03:49
  بنیامین بهادری - یه بار دیگه اشتباه کن...

  بنیامین بهادری - یه بار دیگه اشتباه کن

  02:37
  • 8

  • 1 سال پیش
  02:37
  بنیامین بهادری - تو این روزای تعطیل...

  بنیامین بهادری - تو این روزای تعطیل

  04:40
  • 6

  • 1 سال پیش
  04:40
  بی رحم منو نکش با اخمنمیگی میمیرم وقتی که میگی نهنامرد کاری که چشمات کردحتی نکرد کافر شدی بتم آخرهی میگم اسمتو من دارم حس به تو نداری نه نه نه نداریتو خوشگلی از بس هی میکنی دست دستدلو میکنی میبری با خ...

  بی رحم منو نکش با اخم

  نمیگی میمیرم وقتی ک...

  02:46
  • 4

  • 1 سال پیش
  02:46
  بنیامین بهادری - تو که عید منی...

  بنیامین بهادری - تو که عید منی

  03:06
  • 2

  • 1 سال پیش
  03:06
  یادته دوست داشتی زیر باروندستاتو بگیرم حالا با این چشمای اشکیچجوری ببینمتمیخندی به حال من به سادگیبه گریه کردنم وقت خداحافظیچجوری نبینمتکاری کن عشق من دارم میمیرمکاری کن امشبم آروم بگیرمعشقم یه کاری ک...

  یادته دوست داشتی زیر بارون

  دستاتو بگیرم ح...

  02:36
  • 3

  • 1 سال پیش
  02:36
  بنیامین بهادری - تله پاتی...

  بنیامین بهادری - تله پاتی

  03:31
  • 9

  • 1 سال پیش
  03:31
  shenoto-ads
  shenoto-ads