آرمان گرشاسبی

op3
  22
  میانگین پخش
  191
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده
  من از غمت چنان دل کنده ام که از جنون چنین آکنده ام به راه غم نمی یابد کسی تو را تبسمی حریفی بایدت که از دلش حریقی آیدت به راه غم نمی یابد کسی تو را به دوریت مرا عادت نده تو را به دستی نمی سپارم مرا ...

  من از غمت چنان دل کنده ام

  که از جنون چن...

  03:53
  • 62

  • 1 سال پیش
  03:53
  تو میروی و دیده ی من مانده بر آهت ای ماه سفر کرده خدا پشت و پناهت ای روشنی دیده سفر کردی و دارم از اشکِ روان آینه ای بر سر راهت آن شبنم افتاده به خاکم که ندارم بال و پر پرواز به خورشید نگاهت آیینه ی...

  تو میروی و دیده ی من مانده بر آهت

  ای ما...

  04:15
  • 27

  • 1 سال پیش
  04:15
  شهر من امشب آزردس من خواب دیدم کودکم مردس جا ماندم آنجا با دردم نمیشود به خواب برگردم نفرین به خواب نیمه دیدن در عدن نالیدن کی پیگیرش بردارم کی به خاک بسپارم کی به خاک بسپارم میگرید مادر شاخه رو زخ...

  شهر من امشب آزردس من خواب دیدم کودکم مردس

  <...
  02:23
  • 28

  • 1 سال پیش
  02:23
  به جز تنت مبادا شقایقی ببویمتو هدیه کن دلی یا رمق به جست و جویمتو بهترین فریبی که از زمانه خوردمتو آخرین کلامی که تا ترانه بردمبه جز تنت مبادا شقایقی ببویمتو هدیه کن دلی یا رمق به جست و جویمتو بهترین ...

  به جز تنت مبادا شقایقی ببویم

  تو هدیه کن د...

  03:48
  • 20

  • 1 سال پیش
  03:48
  سفر نمیروم دگر تو را ندارم آنقدر ز ما فقط رهیست که مانده پشت سر ببر مرا ز خاطرت نرفت اگر ای از من بی خبر شب چرا میکشد مرا تو نشسته ای کجای ماجرا من چنان گریه میکنم که خدا بغل کند مگر مرا عمر همه لحظه...

  سفر نمیروم دگر تو را ندارم آنقدر

  ز ما ف...

  04:13
  • 16

  • 1 سال پیش
  04:13
  نای عشقم تشنه ی لبهای تو خامشم دور از تو و آوای تو نای عشقم تشنه ی لبهای تو لبهای تو همچو باران از نشیب دره ها میگریزم پمیگریزم خسته در صحرای تو صحرای تو میگریزم خسته در صحرای تو صحرای تو مستم از یک...

  نای عشقم تشنه ی لبهای تو خامشم دور از تو و آوا...

  03:48
  • 18

  • 1 سال پیش
  03:48
  منم آن شهری که از یادش رفته کسی را ندارد دلش می خواهد برقصد سر مست ولی نا ندارد دارد کابوس رفتن مرا این تنها بودن مرا شکنجه میدهد ولی نمی کشد من از شب های بی پنجره آواز بی خاطره شکنجه میشوم شکنجه می...

  منم آن شهری که از یادش رفته کسی را ندارد

  03:50
  • 16

  • 1 سال پیش
  03:50
  بگو به باران ببارد امشب بگو بگو به باران ببارد امشب بگو بشوید از رخ غبار این کوچه باغ ها را که در زلالش سحر بجوید ز بی کران ها حضور ما را که در زلالش سحر بجوید ز بی کران ها حضور ما را به جست و جوی ک...

  بگو به باران ببارد امشب بگو

  بگو به بارا...

  03:13
  • 11

  • 1 سال پیش
  03:13
  غرق غربتم لحظه لحظه ی هر دقیقه ایکه بی تو طی شود خسارت استاگرچه خانه در اسارت استبمیرم که بی من چه جوری کشیدیبه چشمت چه دیدیبرمیگردم کمی بمان برمیگردمحتی زخمی و نیمه جان برمیگردمحتی اگر فرشته ات اهریم...

  غرق غربتم لحظه لحظه ی هر دقیقه ای

  که بی ت...

  04:01
  • 15

  • 1 سال پیش
  04:01
  shenoto-ads
  shenoto-ads