امیر عباس گلاب

op3
  18
  میانگین پخش
  665
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  امیر عباس گلاب

  op3
  18
  میانگین پخش
  665
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  دارم پیر میشم ولی عاشقمجهانم پر از حس و حال توئههمه خنده ها دلنشیننولی بهترین خنده مال توئهدارم پیر میشم ولی عاشقمتو این حال و روزو برام ساختیبا اون خنده ی دلفریبت ببین دلم رو به چه روزی انداختیکنارم ...

  دارم پیر میشم ولی عاشقم

  جهانم پر از حس و ...

  04:27
  • 73

  • 1 سال پیش
  04:27
  مث من کیو داری انقده حساس؟سر تو با همه همیشه دعواسجذب تو میشم مث یه الماسمث یه الماسمث من همه جورهبگو کی میخوادت؟سر بزنگاه میرسه به دادت؟اینارو گفتم که بمونه یادتمیمونم کنارتمث سایه مث نور مث شبمن اون...


  مث من کیو داری انقده حساس؟

  سر ...

  03:44
  • 6

  • 1 سال پیش
  03:44
  دست از سرم بردار زیبای لعنتیدست از سرم بردار زیبای لعنتیگاهی باید رفت ،تا عمق بی نهایت ، آزاد بودگاهی باید دل کند از هرآنچه احساس می کنی زیباستگاهی باید ماند ، دریک حصار نامرئی پایبند شدگاهی باید دل ب...

  دست از سر...

  04:58
  • 10

  • 1 سال پیش
  04:58
  کی غیر از من تموم دنیاشو پای اداهای تو می ذاره؟کی غیر از من به غیر از تو از تموم آدمای دنیا بیزاره؟چیکار کردم که رنجیدی مگه از من تو چی دیدی که دلگیریصدام خسته اسچشمام بسته اسنبینم تو داری از این خونه...

  کی غیر از من تموم دنیاشو پای اداهای تو می ذاره؟...

  03:49
  • 76

  • 1 سال پیش
  03:49
  من روحمو از تن جدا کردمتا روح تو توی تنم جا شهمن غیرممکن ها رو میتونموقتی که پای تو وسط باشهوقتی که دل از اختیارم رفتهرچی به غیر از تو رو دادم رفتوقتی کنارت زندگی کردممن زندگی کردنو یادم رفتبعد تو با ...

  من روحمو از تن جدا کردم

  تا روح تو توی تنم...

  03:56
  • 9

  • 1 سال پیش
  03:56
  امیرعباس گلاب - تو از کجا پیدات شد...

  امیرعباس گلاب - تو از کجا پیدات شد

  04:25
  • 27

  • 1 سال پیش
  04:25
  امیرعباس گلاب - تنگه ابوقریب با شعری از روزبه بمانی...

  امیرعباس گلاب - تنگه ابوقریب با شعری از روزبه ب...

  04:15
  • 12

  • 1 سال پیش
  04:15
  عشق اینجوری نیستعلاج درداش توی دوری نیستتو حساسی من میفهممنه دیوونم نه بی رحممنه مشهورم نه مغرورمهر وقت نیستی پر از دلشورماین عشق کاری کردبمونیم با همنه تو مجبورینه من مجبورم...

  عشق اینجوری ...

  03:25
  • 44

  • 1 سال پیش
  03:25
  امیرعباس گلاب - ستایش 2...

  امیرعباس گلاب - ستایش 2

  04:25
  • 13

  • 1 سال پیش
  04:25
  صدای بارون منه سرگردونهنوز تو فکرم تو فکر خانومصدای بارون منه سرگردوندارم میمیرم ولی آروم آرومدارم میمیرم ولی آروم آرومدل به دریا زدی پهنه سراب است نروبرف و کولاک زده راه خراب است نرواین جماعت همه گرگ...

  صدای بارون م...

  04:04
  • 13

  • 1 سال پیش
  04:04
  shenoto-ads
  shenoto-ads