علیرضا طلیسچی

op3
  40
  میانگین پخش
  2.0K
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  علیرضا طلیسچی

  op3
  40
  میانگین پخش
  2.0K
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  آهنگ چقدر دیر با صدای علیرضا طلیسچی و سیاوش کسیخانی.......

  آهنگ چقدر دیر با صدای علیرضا طلیسچی و سیاوش کسی...

  03:39
  • 41

  • 1 سال پیش
  03:39
  درست تویی که تونستی منو درست کنیدیگه هیشکی تو دلم به جز تو نیست به جز تو نیستتو قلبمی عشق من شدی خودت بخوای نخوای عشق من فقط خودت به من میای به من میایخود ماه انقد ماه نیست که تو انقد ماهیدیگه هیچوقت ...

  درست تویی که تونستی منو درست کنی

  دیگه هیش...

  03:37
  • 209

  • 1 سال پیش
  03:37
  برو این این جادست اذیت و آزار بس موند به دلم یه جا بگم من یه نفر باهام هستگرفتاری شدی یه آدم کاری هه خب تو دنیا کلی آدم گرفتار هستمثله من ریخته برو سراغه یکی که بهونه نمیگیره آدمی که همچیت شهمنم میرم ...

  برو این این جادست اذیت و آزار بس موند به دلم یه...

  02:54
  • 12

  • 1 سال پیش
  02:54
  موندگارت میکنه اون مهربونیابی منت همش پیش دلممن چیکار دارم گذشتمون چیهتو با منی پس عاشقت میشه دلماز الان دارم به این فکر میکنمکه با تو دوتایی توی یه خونمحال خوبی که کنارت دارموبا چی عوض کنم مگه دیوونم...

  موندگارت میکنه اون مهربونیا

  بی منت همش پی...

  03:18
  • 35

  • 1 سال پیش
  03:18
  تماشا کن این لحظه هایی رو کهدارن خیس میشن چشام روبروتنشستم بگیرم با گریه هامجواب سوالامو از این سکوتببین روبروی تو زانو زدمنمیخوام با این غصه ها سر کنمنشستم همین جا ببینم توروببینم تورو بلکه باور کنمب...

  تماشا کن این لحظه هایی رو که

  دارن خیس میش...

  02:52
  • 23

  • 1 سال پیش
  02:52
  پا به دنیای کسی میذاریکه به اندازه ی من میخوادترد بشی یا نشی از من بایدخاطراتمون برن از یادتهمه ی دلخوشی من بودی ، حتی وقتی تورو با اون دیدمببین اینقد دوست دارم که ، گریه هامو به تو ترجیح میدمتو کنار ...

  پا به دنیای کسی میذاری

  که به اندازه ی من ...

  03:07
  • 19

  • 1 سال پیش
  03:07
  من عاشقترم ازت که پات وایستادم الان منی که میدونی دل کندن از تو راحت نبود براممن عاشقترم ازت نرفتم دلم نخواست که قلبم سرم دلم جونم الان اینجوری رو هواستتو بی معرفت شدی رفتی میرفتی دلت نمیرفت کل شهر شد...

  من عاشقترم ازت که پات وایستادم الان منی که میدو...

  03:04
  • 21

  • 1 سال پیش
  03:04
  به تقویمت نگاه کردی به این روزای تکراریبه احساسی که تونستی ازش چشماتو بردارینمیفهمی که تو سینم چه آه سینه سوزیهبه تقویمت نگاه کردی نگاه کردی چه روزیهبه دنیای بدون من خدا رو شکر برگشتیچه رفتاری و دیدی ...

  به تقویمت نگاه کردی به این روزای تکراری

  ب...

  03:25
  • 7

  • 1 سال پیش
  03:25
  بات نیستم ناراحتی از اینکه جاش نیستیخودت بگو پای کسی که دوست نداریش وامیستیمن جات نیستم اما زندگی همینه نامردهمنم یه روز یکی یه جایی ول کرده واسه همین بات نیستمارتباطت با قلبم خیلی وقته قطعه خدایی عین...

  بات نیستم ناراحتی از اینکه جاش نیستی

  خودت...

  03:13
  • 31

  • 1 سال پیش
  03:13
  رو تو گیرم رو کسی نیستم ولی هیچی تو دلم نیتو دلم جز تو کسی نیست نهتوو دلم نیستی بفهمیرو هوا میبرنتبس که نمک داریولی من عاشقتم خب مگه شک داریمن سختگیرم ولی سخت میرمتو نباش و ببین چجوری میمیرمقلبم گیره ...

  رو تو گیرم رو

  کسی نیستم

  ولی هیچی ...

  03:17
  • 33

  • 1 سال پیش
  03:17
  shenoto-ads
  shenoto-ads