علی یاسینی

op3
  14
  میانگین پخش
  227
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  علی یاسینی

  op3
  14
  میانگین پخش
  227
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

   میریزه بهم انگار همه چیصورتت که میوفته یادمچیزی نمونده واسم عمر و جونوهمشو پای تو دادم بس که سادمازت فرشته ساختم تو سرم نبودی حتی نصف آدم میمونه یادمهرکی رسید یه دست انداخت کند یه تیکه از این دل...

   میریزه بهم انگار همه چی

  صورتت که می...

  03:39
  • 10

  • 10 ماه پیش
  03:39
  علی یاسینی - راه بیا...

  علی یاسینی - راه بیا

  02:41
  • 14

  • 10 ماه پیش
  02:41
  نرو زندونیت کنن باز گم نشو تو فکر پرواز نذار بمونه غمت رو دلم عشق دردسر سازنرو زندونیت کنن باز گم نشو تو فکر پرواز نذار بمونه غمت رو دلم عشق دردسر سازچرا انقد گرفتار توام نمیدونی نمیدونم میگی باید برم...


  نرو زندونیت کنن باز گم نشو تو فکر پر...

  03:21
  • 8

  • 10 ماه پیش
  03:21
  میگذره ماه و سالهمش درگیر کار و بارنمیدونم پس کیوقت زندگی ماستغرق میشه دونه دونه آرزوهام زیر آب برش دار ببینم چیه پشت این نقابکه تنگ نمیشه اون دل تو بس که یه دندس خیلی وقته این لبام لنگ یه خندسهمیشه ا...

  میگذره ماه و سال

  همش درگیر کار و بار

  <...
  03:22
  • 9

  • 10 ماه پیش
  03:22
  علی یاسینی - نترس...

  علی یاسینی - نترس

  03:01
  • 8

  • 10 ماه پیش
  03:01
  سلام من اومدم خودمصاحب قلبت شمسلام من اومدم خودممرهم دردت شمسلام اجازه ی ورود به قلبتو میدیسلام فراموشش کن هر کی قبل از منو دیدیاومدم که بشم عشق آخرتاومدم که بشم کل باورتاومدم که بشم کل زندگیتاومدم که...

  سلام من اومدم خودم

  صاحب قلبت شم

  سلا...

  03:31
  • 7

  • 10 ماه پیش
  03:31
  دل من ضربه دیدست پرهوصله پینست تو واسش یه تکیه گاه نابیتو خود نوری مث مهتابیوقتی تاریکه همه جا تو فقط میتابیآره تو میتابی هم دوست دارم هم تویی دلیل بی خوابیواسه آتیش دلم غیر خودت نیست آبی فکر پروازم ت...

  دل من ضربه دیدست پره

  وصله پینست تو واسش ی...

  03:19
  • 17

  • 10 ماه پیش
  03:19
  علی یاسینی - جنگ...

  علی یاسینی - جنگ

  03:00
  • 5

  • 10 ماه پیش
  03:00
  این روزا وقتی یادت میوفتممیگیره این قلبمتوی خاطره هام دنبال تو میگردمخودت بگو نباشی میمونهچی از من با همه میجنگمآخ نمیدونی چقدر درد میکنهاین جای خالیتدست بردار بیخیال دل کندن از تو کار ما نیستهمش رد م...

  این روزا وقتی یادت میوفتم

  میگیره این قلبم...

  03:31
  • 7

  • 10 ماه پیش
  03:31
  هرجای شهرو میگردمما با هم خاطره داریمآخر عمرمه اون روزکه ازم چشم برداریالان تو همون خیابونم که با هم راه میرفتیم اگه این آدما میذاشتن تا خود ماه میرفتیممگه کل این دنیا چندتا مثل تو داره بیا که این دلم...

  هرجای شهرو میگردم

  ما با هم خاطره داریم

  03:12
  • 84

  • 10 ماه پیش
  03:12
  shenoto-ads
  shenoto-ads