search
msoofin

Soofi

  • headset 932
  • people 2
more_vert

پلاس پارکینگ یکی از شرکت‌های تولید پارکینگ مکانیزه در ایران می‌باشد، که با تکیه بر دانش مهندسین کشور عزیزمان ایران موفق به ساخت و تولید انواع پارکینگ مکانیزه طبقاتی تجاری، خانگی، دو طبقه، زیرزمینی، روتاری، مسکونی و... شده است. در اینجا سعی داریم در فایل‌های صوتی به معرفی پارکینگ مکانیزه و ضوابط شهرداری و آتشنشانی بپردازیم

  • headset 932
  • people 2

(3)