search
modiriran

مدیران ایران

  • headset 45.9K
  • people 75
more_vert

ما پادکست‌هایی که به فضای مدیریت مربوطه و به کسب‌وکارها کمک می‌کنه تا رشد بیشتری داشته باشند رو منتشر می‌کنیم. ما برای توسعه فردی و توسعه حرفه ای مطالبی ارزشمند را تقدیم تان خواهیم کرد.

  • headset 45.9K
  • people 75

(8)

(8)

grid_view toc