modirfa
shenoto podcaster

امیرمهدی اعتباری

آلبوم‌ها (1)

مدیرفا

مدیرفا


مخاطب مدیرفا همه فعالین صنعت و کسب و کار در ایران هستند . ما در مدیرفا معتقدیم برای بهبود احوال عمومی کشور نیاز به بهبود صنعت داریم و برای بهبود صنعت نیاز به آموزش مدیران صنعت . مدیرفا پادکست تخصصی همه فعالین صنعت و کسب و کارهای مختلف ا ...

0

115

0

2 ماه پیش