modirepishro
shenoto podcaster

محمد رضا حق پرست

آلبوم‌ها (5)

توانمندسازی با اناگرم

توانمندسازی با اناگرم


بخشی از کارگاه «مهارت دادن فیدبک موثر برای مدیران»

0

52

3 سال پیش

توانمندسازی با اناگرم

توانمندسازی با اناگرم


بخشی از کارگاه «مهارت دادن فیدبک موثر برای مدیران»

0

31

3 سال پیش

مراحل رو ش فروش ابداعی کرین- پاترسون

مراحل رو ش فروش ابداعی کرین- پاترسون


روش فروشی که کرین در شرکت NCR ابداع و جان هنری پاترسون ان را تکمیل کرد شامل چهار مرحله بود که در این فایل صوتی درباره این مراحل صحبت شده است.

1

46

5 سال پیش

چگونگی ابداع روش فروش فرایند محور

چگونگی ابداع روش فروش فرایند محور


جان هنری پاترسون در اواخر قرن نوزدهم در فروش صندوق های فروشگاهی که تازه اختراع شده بود با مشکل مواجه شد. این فایل صوتی به تلاشهای او و یکی از همکارانش که منجر به کشف روشی جدید در فروش شد می پردازد.

0

29

5 سال پیش

آموزش فروش: ویژگیهای فروش فرآیند محور (مرحله ای)

آموزش فروش: ویژگیهای فروش فرآیند محور (مرحله ای)


با سلام به شنوندگان گرامی تمامی روش ها فروش را می توان در ۴ گروه طبقه بندی کرد: 1) روشهای فروش فرآیند محور 2) روشهای فروش رابطه مدار 3) رویکردهای زبانی 4) روشهای تاکتیک محور که هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارد و به درد فروش محصولا ...

1

62

5 سال پیش