https://shenoto.com/channel/modirepishro

محمد رضا حق پرست

3 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/modirepishro

محمد رضا حق پرست

3 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

توانمندسازی با اناگرم

0 0 تومان 3

بخشی از کارگاه «مهارت دادن فیدبک موثر برای مدیران»

توانمندسازی با اناگرم

0 0 تومان 3

بخشی از کارگاه «مهارت دادن فیدبک موثر برای مدیران»

مراحل رو ش فروش ابداعی کرین- پاترسون

1 0 تومان 25

روش فروشی که کرین در شرکت NCR ابداع و جان هنری پاترسون ان را تکمیل کرد شامل چهار مرحله بود که در این فایل صوتی درباره این مراحل صحبت شده است.

چگونگی ابداع روش فروش فرایند محور

0 0 تومان 24

جان هنری پاترسون در اواخر قرن نوزدهم در فروش صندوق های فروشگاهی که تازه اختراع شده بود با مشکل مواجه شد. این فایل صوتی به تلاشهای او و یکی از همکارانش که منجر به کشف روشی جدید در فروش شد می پردازد.

آموزش فروش: ویژگیهای فروش فرآیند محور (مرحله ای)

1 0 تومان 32

با سلام به شنوندگان گرامی تمامی روش ها فروش را می توان در ۴ گروه طبقه بندی کرد: 1) روشهای فروش فرآیند محور 2) روشهای فروش رابطه مدار 3) رویکردهای زبانی 4) روشهای تاکتیک محور که هر کدام ویژگیهای...