khodyari
shenoto podcaster

خودیاری

خودیاری مجموعه‌ی از تلاش متخصصان روان‌شناسی، اهالی معنویت و مربیان حرفه‌ای و آموزش دیده است که در کنار هم، و بر مبنای این اندیشه که پیش و بیش از هر کس، خودمان یاری رسان خودمان هستیم، فرصتی برای رشد تمام زنان و دختران قدرتمند و باهوش ایجاد می‌کند. اینجا همان جایی است که گرد هم می‌آییم تا عشق به خودمان را بیاموزیم و ایمان بیاوریم که عشق از خودمان آغاز می‌شود. در این سفر، همسفر شما هستیم و خودمان را برای هموار کردن مسیر رشدتان مسئول می‌دانیم.