search
khanjani__sahar

سحر خانجانی

  • headset 45
  • people 1
more_vert

سحر خانجانی هستم یک چندپتانسیلی :) مربی و مدرس خودشناسی و خودسازی در راستای بهبود فردی مهمتر از همه سخنران و یک بیشتر از یک نفری +1

  • headset 45
  • people 1

(2)