karimoacademy
shenoto podcaster

کاریمو آکادمی

سرمایه گذاری در بورس برای بیشتر افراد جذاب و شیرین است. به این فکر کنید که می توانید در خانه با یک لپتاپ و یا گوشی همراه شروع به خرید و فروش و معامله گری کنید و ماهانه در آمد خوبی داشته باشید. راهی پیدا کرده اید که می توانید از سرمایه خود محافظت کنید و جلوی بی ارزش شدن پول خود در اقتصاد مریض و پر تورم ایران را بگیرید. سرمایه خود را به صورت تصاعدی افزایش دهید و ثروت خود را روز به روز بیشتر کنید. ولی آیا انجام دادن این کار انقدر ساده می باشد؟ قطعا خیر! سرمایه گذاری در بورس بدون آموزش خطایی بزرگ است.