genomepodcast
shenoto podcaster

پادکست ژنوم

روزگاری بود که می گفتند بقای انسان با تفکر و ذهن خویش است ،اما علم ثابت کرد که چون عشق درون قلب می تپد و احساس از جانش می روید زندگی را زیست می کند. بیایید باور کنیم که ما برای تماشای یار به این جهان آمده ایم. پادکستی با رویکرد روانشناختی در قالبی نو