genomepodcast

پادکست ژنوم

  • headset 854
  • people 3
more_vert

روزگاری بود که می گفتند بقای انسان با تفکر و ذهن خویش است ،اما علم ثابت کرد که چون عشق درون قلب می تپد و احساس از جانش می روید زندگی را زیست می کند. بیایید باور کنیم که ما برای تماشای یار به این جهان آمده ایم. پادکستی با رویکرد روانشناختی در قالبی نو

  • headset 854
  • people 3

(3)