https://shenoto.com/channel/gbocharity

رادیو گل بوته

0 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/gbocharity

رادیو گل بوته

0 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

موسسه خیریه گل بوته امید با هدف یاری رساندن به مبتلایان ام اس بنیان نهاده شد تا بتواند با استفاده از ظرفیت های حمایتی موجود در جامعه از یک سو در جهت توانمند سازی این گروه از افراد فعالیت کند .توانمند سازی مبتلایان به ام اس با روش های علمی و نظام مند بدون محدودیت و با بکار گیری حداکثر توانایی خود برای رسیدن به زندگی آرمانی مورد نظرشان تلاش کنند.

آلبوم‌ها

تاب آوری

0 0 تومان 0

تاب آوری و رسیدن به هدف

رادیو گل بوته 98

0 0 تومان 0

گفتگو با خدا

با صدای تو

0 0 تومان 0

اول فروردین 98

آرامش

0 0 تومان 0

داستان کوتاه

با صدای تو

0 0 تومان 0

گپ و گفتگوی مبتلایان به ام اس

با صدای تو

0 0 تومان 0

گپ و گفتگوی مبتلایان به ام اس