figandquince

انجیر و به

  • headset 66.9K
  • people 103
more_vert

"در این پادکست خانم آزیتا هوشیار در مورد فرهنگ غذا و آداب و رسوم آن در ایران و بقیه کشورها صحبت می کند. در هر قسمت مهمانی در زمینه های کاری گوناگون دعوت می شود که در زمینه کاری خود تاثیر گذارند. "

  • headset 66.9K
  • people 103

(41)

(41)

grid_view toc