https://shenoto.com/channel/ertebatesabz

مرتضی رجب نیا

2 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/ertebatesabz

مرتضی رجب نیا

2 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

روان تحلیل‌گر و مدرس خودتحلیل‌گری

آلبوم‌ها

ارتباط سبز

0 0 تومان 0

هدف از خودشناسی رسیدن به انگیزه های پنهان پشت رفتارهای روزمره ماست. خودشناسی در روانشناسی یک جراحی است! اصلا ساده نیست، شما برای این که تشخیص دهید نگاه های امروز شما در زندگی از کجا نشات می گیرد نیاز...