digihesaab
shenoto podcaster

دیجی حساب

انتشار پادکست های آموزشی حسابداری و مالیاتی تشریح قوقنین مالیاتی و قانون کار جمهوری اسلامی

آلبوم‌ها (4)

مفروضات بنیادی حسابداری قسمت دوم

مفروضات بنیادی حسابداری قسمت دوم


قسمت دوم: مفروضاتي عام و اصولي بوده که مبناي تهیه صورت هاي مالي و اساس وضع اصول حسابداری به طور مشخص بیان نمی شود زیرا فرض بر پذیرش و استفاده از می باشند. این مفروضات عمومی آنهاست و به همین دلیل نیازي به اثبات ندارند. مفروضات بنیادی حسا ...

0

18

5 ماه پیش

مفروضات بنیادی حسابداری قسمت اول

مفروضات بنیادی حسابداری قسمت اول


قسمت اول: مفروضاتي عام و اصولي بوده که مبناي تهیه صورت هاي مالي و اساس وضع اصول حسابداری به طور مشخص بیان نمی شود زیرا فرض بر پذیرش و استفاده از می باشند. این مفروضات عمومی آنهاست و به همین دلیل نیازي به اثبات ندارند. مفروضات بنیادی حسا ...

0

22

5 ماه پیش

اصول حسابداری 2

اصول حسابداری 2


اصول حسابداري به جنبه های کاربردي و عملي قضیه بر خلاف مفروضات بنیادي که جنبه زیربنایي دارند، عمدتا می پردازد و شامل اصول زیر می باشند: اصل تطابق هزینه با درآمد اصل افشا

0

24

5 ماه پیش

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1


اصول حسابداري به جنبه های کاربردي و عملي قضیه بر خلاف مفروضات بنیادي که جنبه زیربنایي دارند، عمدتا می پردازد و شامل اصول زیر می باشند: اصل بهاي تمام شده اصل تحقق درآمد

0

67

5 ماه پیش