dastaneshab
shenoto podcaster

داستان شب

ما هر شب راس ساعت 23، برای شما یک داستان کوتاه می‌خوانیم.

آلبوم‌ها (700)

1864.ناتور دشت (قسمت آخر)

1864.ناتور دشت (قسمت آخر)


دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و هشتصد و شصت و چهارم ۲۶ اسفند ۱۳۹٩ ‌ داستان: «#ناتور_دشت» (قسمت آخر) نویسنده: #سلینجر خوانش: #حمیدرضا_دانش ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر ...

0

6,279

1 ماه پیش

1863.ناتور دشت (قسمت بیست و پنجم)

1863.ناتور دشت (قسمت بیست و پنجم)


دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و هشتصد و شصت و سوم ۲۳ اسفند ۱۳۹٩ ‌ داستان: «#ناتور_دشت» (قسمت بیست و پنجم) نویسنده: #سلینجر خوانش: #حمیدرضا_دانش ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab ...

0

4,992

1 ماه پیش

1862.بارون درخت نشین(قسمت بیست و سوم)

1862.بارون درخت نشین(قسمت بیست و سوم)


دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و هشتصد و شصت و دوم ۲۲ اسفند ۱۳۹٩ ‌ داستان: «#بارون_درخت_نشین»(قسمت بیست و سوم) نویسنده: #ایتالو_کالوینو خوانش: #‌‌حامی_دوامی ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/da ...

0

4,629

1 ماه پیش

1861.آقای کینگزلی

1861.آقای کینگزلی


دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و هشتصد و شصت و یکم ‌۲۱ اسفند ۱۳۹۹ «#مردمی » داستان: «#آقای_کینگزلی» خوانش: «#ملیکا_بقاپور» نویسنده: «#ملیکا_بقاپور» برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastanesha ...

0

3,776

1 ماه پیش

1860.سفر به انتهای شب (قسمت هشتم)

1860.سفر به انتهای شب (قسمت هشتم)


دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و هشتصد و شصتم ‌۲۰ اسفند ۱۳۹۹ داستان: «#سفر_به_انتهای_شب» (قسمت هشتم) نویسنده: #لویی_فردینان_سلین خوانش: #رحمان_حسینی ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastanesha ...

0

3,426

1 ماه پیش

1859. بیا این ور, نقطه ویرگول پرانتز

1859. بیا این ور, نقطه ویرگول پرانتز


دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و هشتصد و پنجاه و نهم ‌19 اسفند ۱۳۹۹ «#مردمی » داستان: «#بیا_این_ور_نقطه_ویرگول_پرانتز» خوانش: «#مریم_بدررجایی» نویسنده: «#زهره_عواطفی_حافظ» برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.h ...

1

2,820

1 ماه پیش

1858.مائده های زمینی

1858.مائده های زمینی


دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و هشتصد و پنجاه و هشتم ‌۱۸ اسفند ۱۳۹۹ «#مردمی » داستان: «#مائده_های_زمینی» خوانش: «#غزال_مخلوق» نویسنده: «#آندره_ژید‌» مترجم: «#سیروس_ذکا» برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.ha ...

1

3,424

1 ماه پیش

1857.جنس ضعیف (قسمت آخر)

1857.جنس ضعیف (قسمت آخر)


دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و هشتصد و پنجاه و هفتم ۱۷ اسفند ۱۳۹٩ ‌ داستان: «#جنس_ضعیف» (قسمت بیست و چهارم) مترجم: #یغما_گلرویی نویسنده: #اوریانا_فالاچی خوانش: #مریم_عطار برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: ww ...

0

2,955

1 ماه پیش

1856.ناتور دشت (قسمت بیست و چهارم)

1856.ناتور دشت (قسمت بیست و چهارم)


دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و هشتصد و پنجاه و ششم ۱۶ اسفند ۱۳۹٩ ‌ داستان: «#ناتور_دشت» (قسمت بیست و چهارم) نویسنده: #سلینجر خوانش: #حمیدرضا_دانش ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastanesh ...

0

3,166

1 ماه پیش

1855.بارون درخت نشین (قسمت بیست و دوم)

1855.بارون درخت نشین (قسمت بیست و دوم)


دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و هشتصد و پنجاه و پنجم ۱۵ اسفند ۱۳۹٩ ‌ داستان: «#بارون_درخت_نشین»(قسمت بیست و دوم) نویسنده: #ایتالو_کالوینو خوانش: #‌‌حامی_دوامی ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.co ...

0

2,719

1 ماه پیش