dadradsut
shenoto podcaster

رادیو داد

رادیو داد وابسته به دوهفته‌نامه دانشجوی داد دانشگاه صنعتی شریف

آلبوم‌ها (5)

بدون تاریخ ، بدون امضا

بدون تاریخ ، بدون امضا


در شماره‌ی #سی‌ویکم بشنوید : #سرمقاله: زنجیرهای خود را حس کنید #پرونده_ویژه: کارگر طبقه‌ی کارگر؛ یک «سوژه‌ی سیاسی» در جست‌و‌جوی عدالت کارگران زن، یک کار و چندین مصیبت فراز و فرود یک قانون #محیط‌زیست: امنیت زیست محیطی

7

214

4 ماه پیش

نفس تنگ است و ره "همچنان" بسته ...

نفس تنگ است و ره "همچنان" بسته ...


در شماره‌ی #سی‌ام می‌شنوید: #سرمقاله: روزی که جهان از حرکت ایستاد #پرونده_ویژه: پیامد‌های کرونا کرونا، گرگی در لباس میش؟ کرونا اقتصاد را از پا درمی‌آورد؟ اجتناب از بدترین نبردِ نابرابر نوزده تیر بر کالبد روح #اندیشه: عرب پیش از اسلام تد ...

0

205

4 ماه پیش

نفس تنگ است و ره بسته...

نفس تنگ است و ره بسته...


در شماره‌ی #بیست‌ونهم می‌شنوید: #سرمقاله: جهان در حصر تاج‌داران #پرونده_ویژه: کرونا عواقب خیانت‌های مکرر کرونا و شکست بازار ترس؛ تحقیر‌آمیز یا مقدس مرگ سیاه سازمان بهداشت جهانی چه می‌گوید؟ تدوینگر: امین یوسفی

0

249

6 ماه پیش

رادیو داد، دایره

رادیو داد، دایره


?بشنوید: پادکست برنامه این هفته #دایره با عنوان «جامعه‌ی دانشجویی شریف؛ تفاهم یا تقابل!» ?جامعه‌ی دانشجویی شریف چگونه جامعه‌ای اس؟ نهادها و افراد در این جامعه چه نقشی ایفا می‌کنند و چه تاثیری بر آن می‌گذارند؟ آیا راه رسیدن به یک قراردا ...

6

281

11 ماه پیش

رادیو داد، روانشناسی

رادیو داد، روانشناسی


رادیو داد وابسته به دوهفته‌نامه دانشجویی داد دانشگاه صنعتی شریف می باشد. موضوع اولین فصل پادکست: روانشناسی

1

320

1 سال پیش