dadradsut
shenoto podcaster

رادیو داد

رادیو داد وابسته به دوهفته‌نامه دانشجوی داد دانشگاه صنعتی شریف

آلبوم‌ها (5)

بدون تاریخ ، بدون امضا

بدون تاریخ ، بدون امضا


در شماره‌ی #سی‌ویکم بشنوید : #سرمقاله: زنجیرهای خود را حس کنید #پرونده_ویژه: کارگر طبقه‌ی کارگر؛ یک «سوژه‌ی سیاسی» در جست‌و‌جوی عدالت کارگران زن، یک کار و چندین مصیبت فراز و فرود یک قانون #محیط‌زیست: امنیت زیست محیطی

7

301

1 سال پیش

نفس تنگ است و ره "همچنان" بسته ...

نفس تنگ است و ره "همچنان" بسته ...


در شماره‌ی #سی‌ام می‌شنوید: #سرمقاله: روزی که جهان از حرکت ایستاد #پرونده_ویژه: پیامد‌های کرونا کرونا، گرگی در لباس میش؟ کرونا اقتصاد را از پا درمی‌آورد؟ اجتناب از بدترین نبردِ نابرابر نوزده تیر بر کالبد روح #اندیشه: عرب پیش از اسلام تد ...

0

278

1 سال پیش

نفس تنگ است و ره بسته...

نفس تنگ است و ره بسته...


در شماره‌ی #بیست‌ونهم می‌شنوید: #سرمقاله: جهان در حصر تاج‌داران #پرونده_ویژه: کرونا عواقب خیانت‌های مکرر کرونا و شکست بازار ترس؛ تحقیر‌آمیز یا مقدس مرگ سیاه سازمان بهداشت جهانی چه می‌گوید؟ تدوینگر: امین یوسفی

0

326

1 سال پیش

رادیو داد، دایره

رادیو داد، دایره


اینجا دایره است از برنامه‌های رادیو داد وابسته به نشریه داد دانشگاه شریف در هر قسمت از برنامه می‌توانید نظرات دانشجویان درباره یک موضوع مشخص را دنبال کنید. بشنوید: پادکست قسمت پنجم برنامه #دایره با عنوان «فعالیت فرهنگی در شریف» در زمان ...

6

390

1 سال پیش

رادیو داد، روانشناسی

رادیو داد، روانشناسی


رادیو داد وابسته به دوهفته‌نامه دانشجویی داد دانشگاه صنعتی شریف می باشد. موضوع اولین فصل پادکست: روانشناسی

1

438

1 سال پیش